יֵשׁוּעַ המשיח

תולדות:

רשימת יוחסין:

מתי א 1-17; לוקס ג 23-38

אירועים שקדמו לידתו:

המלאך גבריאל מופיע למרים בנצרת:

לוקס א 26-38

מרים מבקרת אצל אלישבע:

לוקס א 39-56

מרים מהללת את אלוהים:

לוקס א 46-55

מלאך מופיע ליוסף בנצרת:

מתי א 18-25

לידתו בבית לחם:

לוקס ב 1-7

מלאכים מופיעים לרועי צאן באיזור בית לחם:

לוקס ב 8-20

חכמים מן המזרח באים לבית לחם:

מתי ב 12-1

ישוע נמול:

לוקס ב 21

מבאים את התינוק לבית המקדש:

לוקס ב 38-21

בורחים למצריים וחוזרים:

מתי ב 23-13

הנער ישוע בבית המקדש:

לוקס ב 52-41

נטבל בירדן ע״י יוחנן:

מתי ג 13-17; מרק׳ א 9-11; לוקס ג 21-23

נסיון במדבר יהודה:

מתי א 11; מרק׳ א 12, 13; לוקס ד 1-13

יוחנן מעיד עליו:

יוח׳ א 1-18

יוחנן מעיד עליו פעם שנייה, בבית הערבה:

יוח׳ א 19-34

תלמידים הולכים אחרי:

יוח׳ א 35-51

הנס הראשון, בקנה שבגליל:

יוח׳ ב 1-12

מגרש את מחלפי הכספים מבית המקדש:

יוח׳ ב 13-25

נקדימון בא אליו:

יוח׳ ג 1-21

תלמידיו מטבילים כמה אנשים:

יוח׳ ג 22 עם ד 2

חוזר לגליל:

מתי ד 12; מרק׳ א 14; לוקס ד 14; יוח׳ ד 1-3

בא לשכם, מלמד את האשה השומרונית:

יוח׳ ד 4-42

מלמד בגליל:

מתי ד 17; מרק׳ א 14, 15; לוקס ד 14, 15; יוח׳ ד 43-45

מרפא בן איש הממשל בכפר נחום:

יוח׳ ד 46-54

תושבי נצרת דוחים אותו, עובר לגור בכפר נחום:

מתי ד 13-16; לוקס ד 16-31

בוחר בכיפא, אנדרי, יעקב ויוחנן; נס לכידת הדגים (בכפר נחום):

מתי ד 18-22; מרק׳ א 16-20; לוקס ה 1-11

מלמד בגליל:

מתי ד 23-25; מרק׳ א 35-39; לוקס ד 42-44

מגרש רוח טמאה בכפר נחום:

מרק׳ א 21-28; לוקס ד 31-37

מרפא את חמתו של כיפא:

מתי ח 14-17; מרק׳ א 29-34; לוקס ד 38-41

מרפא מצורע בגליל:

מתי ח 2-4; מרק׳ א 40-45; לוקס ה 12-16

מרפא איש משותק:

מתי ט 2-8; מרק׳ ב 1-12; לוקס ה 17-26

קורא למתי ללכת אחריו:

מתי ט 9; מרק׳ ב 13, 14; לוקס ה 27, 28

קטיפת שיבולים בשבת:

מתי יב 1-8; מרק׳ ב 23-28; לוקס ו 1-5

מרפא איש בעל יד יבשה:

מתי יב 9-14; מרק׳ ג 1-6; לוקס ו 6-11

עובר מכפר נחום לים כנרת, שם מרפא רבים:

מתי יב 15-21; מרק׳ ג 7-12

עולה להר וקורא שניים עזר תלמידים:

מתי י 2-4; מרק׳ ג 13-19; לוקס ו 12-19

נותן ״דרשה על ההר״:

מתי ה–ז; לוקס ו 20-49

מרפא את נער שר המאה:

מתי ח 5-13; לוקס ז 1-10

מקים לתחייה את בן אלמנה בנעים:

לוקס ז 11-17

מקבל מסר מאת יוחנן המטביל:

מתי יא 2-19; לוקס ז 18-35

גוער בחוסר האמונה של ערים באיזור כפר נחום:

מתי יא 20-30

נמשח ע״י אישה חוטאת בכפר נחום:

לוקס ז 36-50

מבשר בערי הגליל:

לוקס ח 1-3

מרפא איש אחוז שדים, וגוער בסופרים ופרושים:

מתי יב 22-37; מרק׳ ג 19-30; לוקס יא 14-26

משיב לסופרים ופרושים שדורשים ממנו אות:

מתי יב 38-45; לוקס יא 16-36

גוער בפרושים וצבועים:

לוקס יא 37-54

דברי הזהר והדרכה לתלמידיו:

לוקס יב 1-59

משל התאנה הבלתי פוריה:

לוקס יג 6-9

משל הזורע:

מתי יג 1-23; מרק׳ ד 1-25; לוקס ח 4-18

משל על החטים והעשבים הרעים ולימודים אחרים:

מתי יג 24-53; מרק׳ ד 26-34

עובר לצד השני של הכנרת ומשקיט את הסערה:

מתי ח 18-27; מרק׳ ד 35-41; לוקס ח 22-25

נס החזירים:

מתי ח 28-33; מרק׳ ה 1-21; לוקס ח 26-40

חוזר לכפר נחום:

מתי ט 1; מרק׳ ה 21; לוקס ח 40

אוכל עם מוכסים וחוטאים, ומדבר על צום (בכפר נחום):

מתי ט 10-17; מרק׳ ב 15-22; לוקס ה 29-39

מקים לתחייה את בת יאיר ומרפא אישה מזבת דם:

מתי ט 18-26; מרק׳ ה 22-43; לוקס ח 41-56

מרפא שני עיוורים ומגרש שד מאיש אילם:

מתי ט 27-34

חוזר לנצרת:

מתי יג 53-58; מרק׳ ו 1-6

מלמד ומבשר בערים וכפרים בגליל:

מתי ט 35-38

מלמד את תלמידיו, נותן להם סמכות לרפא מחלות ולגרש שדים:

מרק׳ ו 6-13; לוקס ט 1-6

הורדוס (אנטיפס) בטעות חושב שהוא יוחנן אשר ערף את ראשו:

מתי יד 1, 2, 6-12; מרק׳ ו 14-16, 21-29; לוקס ט 7-9

השליחים הוזרים, הוא פורש למדבר באיזור הכנרת, המונים מחפשים אותו שם, הוא מאכיל 5000:

מתי יד 13-21; מרק׳ ו 30-44; לוקס ט 10-17; יוח׳ ו 1-14

הולך על המים:

מתי יד 22-36; מרק׳ ו 45-56; יוח׳ ו 15-21

מלמד בבית הכנסת בכפר נחום:

יוח׳ ו 22-65

תלמידים רבים נסוגים ממנו:

יוח׳ ו 66-71

מצדיק את תלמידיו האוכלים בלי לטול את ידיהם:

מתי טו 1-20; מרק׳ ז 1-23

מרפא את בת האישה הכנענית (באיזור צור וצידון):

מתי טו 21-28; מרק׳ ז 24-30

מרפא איש חרש, באיזור עשר הערים:

מתי טו 29-31; מרק׳ ז 31-37

מאכיל מעל 4000 איש:

מתי טו 32-39; מרק׳ ח 1-9

מסרב לתת לפרושים אות (באיזור מגדל):

מתי טז 1-4; מרק׳ ח 10-12

מזהיר את תלמידיו מפני שאור הפרושים:

מתי טז 4-12; מרק׳ ח 13-21

מרפא איש עיוור (בבית צידא):

מרק׳ ח 22-26

מדבר על מותו ותחייתו:

מתי טז 21-28; מרק׳ ח 31-38; ט 1; לוקס ט 22-27

לובש הדר:

מתי יז 1-13; מרק׳ ט 2-13; לוקס ט 28-36

מרפא איש אחוז שדים:

מתי יז 14-21; מרק׳ ט 14-29; לוקס ט 37-43

מדבר שנית על מותו ותחייתו:

מתי יז 22, 23; מרק׳ ט 30-32; לוקס ט 43-45

נס מס מחצית השקל לבית המקדש בפה הדג:

מתי יז 24-27

גועב בגאוות תלמידיו:

מתי יח 1-35; מרק׳ ט 33-50; לוקס ט 46-50

גוער בתלמידיו על אי-סובלנות:

מרק׳ ט 38, 39; לוקס ט 49, 50

הולך לירושלים בחג הסוכות, עובר דרך שומרון:

לוקס ט 51-62; יוח׳ ז 2-11

שולח 72 תלמידים:

לוקס י 1-16

מרפא עשרה מצורעים:

לוקס יז 11-19

מלמד בירושלים בחג הסוכות:

יוח׳ ז 53-14; ח 50-1

משל השומרוני הטוב:

לוקס י 25-37

שבעים ושניים התלמידים חוזרים אליו:

לוקס י 17-24

מלמד בבית עניה בביתם של מרתא, מרים ואלעזר:

לוקס י 38-42

מלמד את תלמידיו להתפלל:

לוקס יא 1-13

מרפא איש עיוור; הנרפא מנודה בשל אמונתו בישוע:

יוח׳ ט

מלמד את העם (בירושלים):

יוח׳ ט 39-41; י 1-21

מלמד בבית המקדש בחג החנוכה:

יוח׳ י 22-39

שוהה מעבר לירדן בזמן שאלעזר מת:

יוח׳ י 40-42; יא 3-16

חוזר לבית עניה ומקים את אלעזר לתחייה:

יוח׳ יא 1-46

עקב מזימתו של קיפא נגדו, הוא בורח לעיר אפריים במדבר:

יוח׳ יא 47-54

הולך לירשלים ובדרך מרפא חולים רבים ומלמד:

מתי יט 1, 2; מרק׳ י 1; לוקס יג 10-35

סועד אצל אחד מראשי הפרושים:

לוקס יד 1-24

מלמד המון בנושא דרישות התלמידות:

לוקס יד 25-35

משלים השה האובד, המטבע שאבד, הבן האובד והסוכן הבלתי ישר:

לוקס טו 1-32; טז 1-13

גועב בפרושים על צביעותם:

לוקס טז 18-14

משל האיש העשיר ואלעזר:

לוקס טז 19-31

מלמד את לתלמידיו על עברות וענבה:

לוקס יז 1-10

מלמד פרושים אודות בוא מלכות אלוהים:

לוקס יז 20-37

משל האמנה והשופט, ומשל הפרוש והמוכס שמתפללים:

לוקס יח 1-14

מפרש את התורה בענין גרושין:

מתי יט 3-12; מרק׳ י 2-12

מברך את הלידים:

מתי יט 13-15; מרק׳ י 13-16; לוקס יח 15-17

נשאל כיצד להשיג חיי עולם:

מתי יט 16-22; מרק׳ י 17-22; לוקס יח 18-24

משל הפועלים שנשכרו לעבוד בכרם:

מתי כ 1-16

מדבר פעם שלישית על מותו ותחייתו:

מתי כ 17-19; מרק׳ י 32-34; לוקס יח 31-34

אם בני זבדי מבקשת טובה עבור בניה:

מתי כ 20-28; מרק׳ י 35-45

מרפא שני עיוורים ליד יריחו:

מתי כ 29-34; מרק׳ י 46-50; לוקס יח 35-43

מבקר אצל זכי:

לוקס יט 1-10

משל עשרת המנים:

לוקס יט 11-28

הולך לבית עניה שישה ימים לפני חג הפסח:

יוח׳ יב 1-9

נכנס לירושלים, מקבלים את פניו בשמחה ובתשואות:

מתי כא 1-11; מרק׳ יא 1-11; לוקס יט 29-44; יוח׳ יב 12-19

נכנס לבית המקדש:

מתי כא 12; מרק׳ יא 11; לוקס יט 45

מגרש את אלה שמוכרים בבית המקדש:

מתי כא 12, 13; לוקס יט 45, 46

מרפא חולים בבית המקדש:

מתי כא 14

מלמד יום יום בבית המקדש:

לוקס יט 47, 48

מייבש עץ תאנה:

מתי כא 17-22; מרק׳ יא 12-14, 20-22

משל שני בנים:

מתי כא 28-31

משל בעל הכרם והחוכרים:

מתי כא 33-46; מרק׳ יב 1-12; לוקס כ 9-19

משל על מלך שערך חתונה:

מתי כב 1-14; לוקס יד 16-24

משיב לשאלה בעניין מס לקיסר:

מתי כב 15-22; מרק׳ יב 13-17; לוקס כ 20-26

נשאל ע״י צדוקים בעניין תחיית המתים:

מתי כב 23-33; מרק׳ יב 18-27; לוקס כ 27-40

בעל תורה שואל אותו מהי המצווה הגדולה:

מתי כב 34-40; מרק׳ יב 28-34

מחשף את צביעות סופרים ופרושים:

מרק׳ יב 38-40; לוקס כ 45-47

מאשר את נבואת ישעיה שהעם לא יאמינו כשיבוא המשיח:

יוח׳ יב 37-50

מנבא את חורבן בית המקדש וירושלים:

לוקס כא 5-36

מקונן על ירושלים:

מתי כג 37; לוקס יט 41-44

משל עשר הבתולות ומשל כיכרי הכסף:

מתי כה 1-30

מתאר את שיתרחש ביום הדין:

מתי כה 31-46

נמשח בבושם יקר בבית עניה:

מתי כו 6-13; מרק׳ יד 3-9; יוח׳ יב 1-8

אוכל את סעודת הפסח עם תלמידיו:

מתי כו 17-30; מרק׳ יד 12-25; לוקס כב 7-20

רוחץ את רגלי התלמידים:

יוח׳ יג 1-17

מנבא שאחד מהתלמידים יסגיר אותו:

מתי כו 23; מרק׳ יד 18-21; לוקס כב 21; יוח׳ יג 18

אומר שיהודה איש-קריות יסגיר אותו:

מתי כו 21-25; מרק׳ יד 18-21; לוקס כב 21-23; יוח׳ יג 21-30

מלמד את תלמידיו, מנחם אותם ומבטיח להם את רוח הקודש:

יוח׳ יד–טז

מתפלל עבור התלמידים שם ועבור כל אלה שיאמינו אחר כך:

יוח׳ יז

נמסר ונעצר בגת שמנים:

מתי כו 47-56; מרק׳ יד 43-54, 66-72; לוקס כב 47-53; יוח׳ יח 2-12

יוצא עם התלמידים לגת שמנים:

מתי כו 30, 36-46; מרק׳ יד 26, 32-42; לוקס כב 39-46; יוח׳ יח 1

נשפט ע״י קיפא:

מתי כו 57, 58, 69-75; מרק׳ יד 53, 54, 66-72; לוקס כב 54-62; יוח׳ יח 13-18, 25-27

משפטו בסנהדרין:

מתי כו 59-68; מרק׳ יד 55-65; לוקס כב 63-71; יוח׳ יח 19-21

נשלח ע״י הסנהדרין לפונטיוס פילטוס:

מתי כז 1, 2, 11-14; מרק׳ טו 1-5; לוקס כג 1-5; יוח׳ יח 28-38

נשלח אל הורדוס אנטיפס:

לוקס כג 6-12

נשפט ע״י פילטוס:

מתי כז 15-26; מרק׳ טו 6-15; לוקס כג 13-25; יוח׳ יח 39, 40; יט 1-16

חיילים מתלוצצים בו:

מתי כז 27-31; מרק׳ טו 16-20

מובילים אותו להצלב:

מתי כז 31-34; מרק׳ טו 20-23; לוקס כג 26-32; יוח׳ יט 16, 17

נצלב מחוץ לירושלים:

מתי כז 35-56; מרק׳ טו 24-41; לוקס כג 33-49; יוח׳ יט 18-30

הורד מן הצלב ונקבר:

מתי כז 57-66; מרק׳ טו 42-47; לוקס כג 50-56; יוח׳ יט 31-42

קם לתחייה:

מתי כח 2-15; מרק׳ טז 1-11; לוקס כד 1-12; יוח׳ כ 1-18

כיפא רואה אותו חי:

לוקס כד 34; קור״א טו 5

מופיע לשני תלמידים בדרך לכפר עמאוס:

מרק׳ טז 12, 13; לוקס כד 13-35

מופיע לתלמידים כאשר תומא לא נמצא:

מרק׳ טז 14-18; לוקס כד 36-49; יוח׳ כ 19-23

מופיע לתלמידים ותומא אתם:

יוח׳ כ 26-29

מופיע לתלמידים ליד הכנרת:

מתי כח 16; יוח׳ כא 1, 2

מופיע לשליחים וליותר מחמש מאות תלמידים:

קור״א טו 6; ראה גם מתי כח 20-16

מופיע ליעקב וגם לשליחים:

מה״ש א 3-8; קור״א טו 7

עולה לשמים:

מרק׳ טז 19, 20; לוקס כד 50-53; מה״ש א 9-12

מופיע לשאול בדרך לדמשק:

מה״ש ט 3-17; יח 9; כב 14, 18; כג 11; כו 16; קור״א ט 1; טו 8

מופיע ליוחנן באי פטמוס:

התג׳ א 10-18

מבחר עובדות אודות:

אחים (פיזיים):

מתי יג 55; מרק׳ ו 3; קור״א ט 5; גלט׳ א 19

אחיות:

מתי יג 56; מרק׳ ו 3

היה עם בני ישראל במדבר:

קור״א י 4, 9; עבר׳ יא 26; יהודה א 5

מקומות לא ממוינים:

יוח׳ ו 35, 41, 48, 50, 51, 53-58; ח 12; י 9-11, 14; יא 25; יד 6; טו 1, 5-7; קול׳ ג 4; טימ״ב א 10; התג׳ א 18; כב 13

אהבתו:

ישע׳ מ 11; מב 3; נג 4; סג 7-9; מיכה ה 2; תהל׳ סט 11; עב 14; משלי ח 17, 31; מתי ח 17; ט 36; יב 49, 50; יד 14; טו 32; יח 2-6, 10-13; יט 13-15; כג 37; כח 10; מרק׳ ג 31-35; ט 36, 37, 42; י 13, 14, 16, 21; לוקס ז 13; ח 19-21; ט 48; יח 15, 16; כב 31, 32; כג 28; כד 38-40; יוח׳ י 3, 4, 11, 14-16; יא 5, 33-36; יג 1, 23, 34; יד 1-3, 18, 21, 27; טו 9-13, 15; יז 12, 15, 19; יח 8, 9; יט 26, 27; כ 17, 27; כא 15-17; מה״ש ט 4, 5; י 38; רומ׳ ח 35, 37-39; טו 3; קור״ב ה 13, 14; ח 9; גלט׳ ב 20; אפס׳ ג 17-19; ה 2, 25, 29, 30; תסל״ב ב 13; עבר׳ ב 11, 18; ד 15; יוח״א ג 16; התג׳ א 5; ג 9, 19

אלוהותו:

כה׳:

ישע׳ מ 3 עם מתי ג 3

אדון הכבוד:

תהל׳ כד 7, 10 עם קור״א ב 8; יעקב ב 1

ה׳ צדקנו:

ירמ׳ כג 5, 6 עם קור״א א 30

ה׳ מעל כל:

תהל׳ צז 9 עם יוח׳ ג 31

ה׳ הראשון והאחרון:

ישע׳ מד 6 עם התג׳ א 17; ישע׳ מח 12-16 עם התג׳ כב 13

שווה לה׳:

זכר׳ יג 7; פיל׳ ב 6

ה׳ צבאות:

ישע׳ ו 1-3 עם יוח׳ יב 41; ישע׳ ח 13, 14 עם כיפ״א ב 8

ה׳:

תהל׳ קי 1 עם מתי כב 42-45

ה׳ רועה הצאן:

ישע׳ מ 10, 11; עבר׳ יג 20

ה׳ למענו נברא הכל:

משלי טז 4 עם קול׳ א 16

ה׳ מלאך הברית:

מלא׳ ג 1 עם לוקס ב 27

פונים אליו כה׳:

יואל ד 5 עם קור״א א 2

בורא ואלוהי הנצח:

תהל׳ קב 26-29 עם עבר׳ א 8, 10-12

אל גיבור:

ישע׳ ט 5

אלוהינו הגדול ומושיענו:

טיט׳ ב 13

אל מעל הכל:

רומ׳ ט 5

אל שופט:

קהלת יב 14 עם קור״א ד 5; קור״ב ה 10; טימ״ב ד 1

עמנואל:

ישע׳ ז 14 עם מתי א 23

מלך המלכים ואדון האשונים:

דנ׳ י 17 עם התג׳ א 5; יז 14

הקדוש:

שמ״א ב 2 עם מה״ש ג 14

האדון מן השמים:

קור״א טו 47

אדון השבת:

ברא׳ ב 3 עם מתי יב 8

אדון על הכל:

מה״ש י 36; רומ׳ י 11-13

בן אלוהים:

מתי כו 63-67

בן יחיד של האב:

יוח׳ א 14, 18; ג 16, 18; יוח״א ד 9

דמו נקרא דמו של אלוהים:

מה״ש כ 28

אחד עם האב:

יוח׳ י 30, 38; יב 45; יד 7-10; יז 10

יחד עם האב שולח את הרוח:

יוח׳ יד 16 עם טו 26

שווה עם האב:

משלי ל 4; מתי יא 27

בורא הכל:

ישע׳ מ 28; יוח׳ א 3; קול׳ א 16

הכל קיים בו:

נחמ׳ ט 6 עם קול׳ א 17; עבר׳ א 3

הקדושים שבתנ״ך העידו עליו:

ברא׳ יז 1 עם מח 15, 16; לב 25-31 עם הושע יב 5-7; שפט׳ ו 22-24; יג 21, 22; איוב יט 25-27

מקומות לא ממוינים אודות אלוהותו:

ברא׳ א 1-14; שמות כג 20, 21; במד׳ כא 6; ישע׳ ו 1; ז 14; ח 13, 14; ט 5; מ 3, 9, 10; מלא׳ ג 1; תהל׳ מה 8, 9; קב 26-29; קי 1; מתי א 23; ג 3; ח 29; ט 6; יא 10; כב 43-45; כח 17, 18; מרק׳ ה 6, 7; לוקס ד 12, 33, 34; ח 28; ט 43, 44; יוח׳ א 1, 2; ה 17, 18, 21-23; י 30-33; יב 41, 45; כ 28; מה״ש ז 37-39; כ 28; רומ׳ א 7; קור״א א 3; ב 8; ח 6; י 9; טו 47; קור״ב א 2; גלט׳ א 1, 2; אפס׳ א 2; ו 23, 24; פיל׳ א 2; קול׳ א 2; תסל״א א 1; ג 11; תסל״ב א 1, 2; ב 16, 17; טימ״א ג 16; טימ״ב א 2; טיט׳ ב 13; עבר׳ א 8, 10; כיפ״א ב 8; יוח״א ה 20 ; ; ;

בלתי משתנה:

עבר׳ יג 8

בן האדם:

דנ׳ ז 14 (בר אנש); מתי ח 20; ט 6; י 23; יא 19; יב 8, 32, 40; יג 37, 41; טז 27, 28; יז 9, 12, 22; יט 28; כ 18, 28; כד 27, 30, 37, 39, 44; כה 31; כו 2, 24, 45, 64; מרק׳ ב 10, 28; ח 31, 38; ט 9, 12, 31; י 33, 45; יג 26; יד 21, 41, 62; לוקס ה 24; ו 5, 22; ז 34; ט 22, 26, 44, 58; יא 30; יב 8, 10, 40; יז 22, 24, 26, 30; יח 8, 31; יט 10; כא 27, 36; כב 22, 48, 69; כד 7; יוח׳ א 51; ג 13, 14; ה 27; ו 27, 53, 62; ח 28; ט 35; יב 23, 34; יג 31; מה״ש ז 56

בן האלוהים:

תהל׳ ב 7; פט 28, 29; מתי ג 17; ד 3, 6; י 40; יא 27; יד 33; טו 13; טז 15-17; יז 5; יח 10, 19; כ 23; כא 37; כו 53, 63, 64; כז 43, 54; מרק׳ א 1, 11; ג 11; ה 7; ט 7; יד 61, 62; טו 39; לוקס א 32, 35; ג 22; ד 3, 9, 41; ח 28; ט 35; י 22; כ 13; כב 29, 70; יוח׳ א 1, 2, 14, 18, 34, 49, 50; ג 16-18, 34-36; ה 19-21, 23, 26, 27, 30, 32, 36, 37; ו 27, 38, 40, 46, 57, 69; ז 16, 28, 29; ח 16, 19, 26-29, 38, 40, 42, 49, 54; ט 35-37; י 15, 17, 18, 29, 30, 36-38; יא 4, 27, 41; יב 49, 50; יג 3; יד 7, 9-11, 13, 16, 20, 24, 28, 31; טו 1, 8-10, 23, 24; טז 5, 15, 27, 28, 32; יז 1-26; יט 7; כ 17, 21, 31; מה״ש ג 13; יג 33; רומ׳ א 3, 4, 9; ח 3, 29, 32; קור״א א 9; טו 24, 27, 28; קור״ב א 3, 19; גלט׳ א 16; ד 4; אפס׳ א 3; ג 14; קול׳ א 3, 15, 19; ג 17; תסל״א א 10; עבר׳ א 1-3, 5; ד 14; ה 5, 8, 10; ו 6; ז 3; י 29; כיפ״ב א 17; יוח״א א 7; ב 22-24; ג 8, 23; ד 9, 10, 14; ה 5, 9, 10, 13, 20; יוח״ב א 3; התג׳ ב 18

בשמו:

קור״א ו 11; פיל׳ ב 9; קול׳ ג 17; התג׳ יט 16

אמונה:

מתי יב 21; יוח׳ א 12; ב 23

חיים:

יוח׳ כ 31

ישועה:

מה״ש ד 12; י 43

להטביל:

מתי כח 19; מה״ש ב 38

מחוללים נסים:

מה״ש ג 6; ד 10; יט 13

מכריזים:

לוקס כד 47 סליחת חטאים לוקס כד 47; מה״ש י 43; יוח״א ב 12

קוראים בשמו:

טימ״ב ב 19

תפילה:

יוח׳ יד 13; טז 23, 24, 26; אפס׳ ה 20; קול׳ ג 17; עבר׳ יג 15

דברים שהוא גילה מראש:

אודות אלעזר:

יוח׳ יא 4, 11, 23, 40

אודות מותו ולחייתו:

מתי יב 39, 40; טז 21; יז 22, 23; כ 18, 19; כו 2, 21, 23, 24, 45, 46; מרק׳ ח 31; ט 31; י 32-34; לוקס ט 22-24; יח 31-33; יוח׳ ב 19; יב 7, 23; יג 18-27, 36-38; טז 32

אודות מלכותו:

מתי ח 11, 12; לוקס יג 28, 29; מתי י 23, 34; יג 24-50; טז 18, 28; מרק׳ ט 1; לוקס ט 27; מתי כא 43, 44; כד 14; מרק׳ טז 17, 18; לוקס יב 40-53; יג 24-35; יז 20-37; יוח׳ ד 21, 23; ה 25, 29; ו 39, 54; יב 35; יג 19; יד 29; טז 4

אודות שמעון כיפא:

יוח׳ כא 18-23

המאמינו יירדפו:

מתי כג 34-36

חורבן ירושלים והמקדש:

לוקס יט 41-48

חורבן כפר נחום:

מתי יא 23; לוקס י 15

יבוא משפט:

מתי כג 37-25, 39; מרק׳ יא 12-14

יידחה ע״י העם:

מתי כא 33-44; לוקס יז 25

יסגירו אותו:

מתי כו 21, 23-25

יסופר שהאישה משחה את ראשו:

מתי כו 13; מרק׳ יד 8, 9

עלייתו השמייה:

יוח׳ ז 33, 34; ח 21; יב 8; יג 33; טז 10, 16

צליבתו:

יוח׳ ג 14; ח 28; יב 32

צרור המשיח:

מתי כד 4, 5, 23-26; מרק׳ יג 5, 6, 21-23; לוקס יז 23, 24; כא 8; מה״ש ה 36, 37

תלמידיו יעזבו אותו:

יוח׳ טז 32

דוגמה לנו:

מתי יא 29; כ 28; מרק׳ י 43-45; לוקס כב 26, 27; יוח׳ י 4; יג 13-15, 34; יז 14, 18, 21, 22; רומ׳ ח 29; יג 14; טו 2, 3, 5, 7; קור״ב ד 10; ח 9; י 1; גלט׳ ג 27; ו 2; אפס׳ ד 13, 15, 24, 32; ה 2; ו 9; פיל׳ ב 5-8; קול׳ ג 10, 11, 13; תסל״א א 6; עבר׳ ג 1; יב 2-4; כיפ״א א 15, 16; ב 21-24; ג 17, 18; יוח״א ב 6; ג 1-3, 16; ד 17; התג׳ ג 21; יד 4

דחו אותו:

ישע׳ ו 9, 10; ח 14; מט 4; נ 1-11; נג 1-4; תהל׳ ב 1-3; קיח 22; מתי ז 26, 27; ח 12, 34; י 14, 15, 33; יא 16-19; יב 38-45; יג 3-14, 58; יז 17; כא 32, 38-45; כב 2-13; כו 31-35, 69-75; מרק׳ ה 17; ו 3-6; יב 1-12; יד 27-31, 66-72; טז 16; לוקס ו 46-49; ז 30-35; ח 37; י 16; יא 23-26; יג 34; יד 16-24; יז 25; יט 42; כ 9-18; כב 31-34, 54-62, 67; כד 11, 15-25, 37-39; יוח׳ א 11; ג 11, 12, 18, 19, 32; ה 38, 40, 43; ו 36, 60-68; ז 3-5, 12, 13, 15, 25-27; ח 13, 21, 22, 24-30, 45-47, 53; ט 16, 17, 24; י 20, 21, 24, 33; יא 46-48; יב 37, 48; טו 18, 20, 24; יח 15-27; מה״ש יג 46; יח 5, 6; כב 18; כח 24, 25, 27; רומ׳ ג 3; ט 31, 32; י 16, 21; קור״א א 18, 23; טימ״ב ב 12; עבר׳ ו 6; י 29; כיפ״א ב 4, 7, 8; כיפ״ב ב 1; יוח״א ב 22, 23; יוח״ב א 7; יהודה א 4

הבורא:

יוח׳ א 3, 10; קור״א ח 6; אפס׳ ג 9; קול׳ א 16, 17; עבר׳ א 2, 10; התג׳ ג 14

הובטח בנבואות:

מתי יט 28, 29; מרק׳ י 29, 30; לוקס יח 29, 30; כב 29, 30; כג 43; כד 49; יוח׳ ה 25-29; ו 54, 57, 58; ז 39; יב 25, 26; יד 16, 26; טו 26, 27; טז 7-16, 20-26, 33; מה״ש א 4-8

נבואות אודות בואו:

ברא׳ ג 15; יב 3; מט 10; דבר׳ לב 18; שמ״א ב 10; ישע׳ יא 1-16; כח 16; מ 3, 11; מב 1-4; מט 1-26; נה 3-5; נו 1; נט 16-18, 20; סב 10, 11; ירמ׳ כג 5, 6; לג 15-18; ט 24-27; חגי ב 7; זכר׳ ג 8; ט 9; יג 1; מלא׳ ג 1-3, 20; תהל׳ כא 7-9; מ 8-12; סח 20; קיח 22-24, 26; איוב יט 25; דנ׳ ז 13, 14; מתי א 20-23; לוקס א 26-37, 41-45; ב 26, 31, 32, 34, 35, 38; ג 4; יוח׳ ח 56; מה״ש ג 22-24; רומ׳ א 2, 3; טו 12; עבר׳ ז 16; י 9

נבואות אודות תפארתו וגבורתו בעתיד:

ישע׳ כב 22; מרק׳ יד 62; כיפ״א ג 22; יהודה א 14, 15; התג׳ א 5-7, 18; ב 23; ג 7, 14, 21; ה 5, 12; ו 16, 17; ז 9-17; יא 15; יב 10; יד 14; יז 14; יט 11, 12, 15, 16; כ 4, 6

הכל יודע:

ישע׳ יא 2, 3; נ 4; משלי ח 1-16; מתי ט 4; יא 27; יב 25; יג 54; כב 18; כד 25; כו 46; מרק׳ ב 8; ה 30; יד 13-15, 42; לוקס ב 40, 47, 52; ה 22; ו 8; ט 46-48; כב 10-13; יוח׳ א 48; ב 24, 25; ג 32; ד 16-19, 28, 29; ה 30, 42; ו 64; ח 16; יג 1, 2, 10, 11; טז 30, 32; יז 1; יח 4; כא 17; מה״ש א 24; קול׳ ב 3; התג׳ ב 18, 23; ה 5, 12

הכל יכול:

ישע׳ ט 5; מ 10; נ 2, 4; סג 1; תהל׳ מה 5-7; קי 3; מתי ח 3, 16, 27; י 1; יב 13, 28, 29; כח 18; מרק׳ ג 27; ו 7; לוקס ה 17; ט 1; יא 20-22; יוח׳ ב 19; ה 21, 28, 29; י 17, 18, 28; יז 1, 2; פיל׳ ג 20, 21; קול׳ א 17; תסל״ב א 9; טימ״א ו 16; עבר׳ א 3; ז 25; כיפ״ב א 16; התג׳ א 8; ג 7; ה 12

התגלמותו:

ברא׳ ג 15; יב 3; יז 7; כב 18; דבר׳ יח 15-19; שמ״ב ז 12; ישע׳ ז 14-16; ט 5; יא 1; לב 2; מט 1, 5; ירמ׳ כג 5; מיכה ד 17; ה 1; תהל׳ ב 7; מ 9, 10; פ 19; פט 21, 37, 38; דהי״א ה 2; מתי א 1, 16-18, 23; ב 5, 6; ח 20; יג 55, 56; כב 45; לוקס א 26-35, 38-56; ב 1-21; ג 23-38; כד 39; יוח׳ א 14; ז 42; כ 27; מה״ש ב 30; ג 22; יג 23, 33; רומ׳ א 3; ח 3; ט 5; קור״א טו 47; קור״ב ה 16; גלט׳ ג 16; ד 4; פיל׳ ב 7, 8; קול׳ א 15; טימ״א ג 16; עבר׳ א 3, 6; ב 9-17; ז 14; י 5; יוח״א א 1-3; ד 2, 3; יוח״ב א 7; התג׳ כב 16

יחסו לאב:

ישע׳ מב 1; מט 5, 6; סא 1; מיכה ה 2; תהל׳ קי 1; מתי כ 23; כו 39; מרק׳ י 40; יג 32; יוח׳ א 1, 2, 14; ג 34, 35; ד 34; ה 19-31, 37, 45; ו 32, 33, 38-40, 44-46; ז 16, 28, 29, 33; ח 16, 19, 28, 29, 38, 40, 42, 49, 54, 55; ט 4; י 15, 18, 25, 29, 30, 32, 33, 36-38; יא 41, 42; יב 44, 49, 50; יד 7, 9-14, 20, 24, 28, 31; טו 9, 10, 15, 23-26; טז 5, 10, 15, 23, 25, 27, 28, 32; יז 1-26; מה״ש ב 33, 36; י 38; יג 37; רומ׳ א 4; ח 32; קור״א א 30; ג 23; יא 3; טו 24, 27, 28; קור״ב ד 4, 6; אפס׳ א 17, 20-22; פיל׳ ב 6, 11; קול׳ א 15, 19; תסל״א ה 18; עבר׳ א 2, 3; ב 9; ג 2; ה 5-10; כיפ״א א 21; ב 4, 23; כיפ״ב א 17; יוח״א ד 9, 10, 14; התג׳ ב 27; ג 12, 21 ; ;

כהונתו:

אינו זקוק לקרבן עבור עצמו:

עבר׳ ז 27

הקריב את עצמו:

עבר׳ ט 14, 26

הקריב רק פעם אחת:

עבר׳ ז 27

השיג פדות עולמים עבורנו:

עבר׳ ט 12

חש עמנו את חולשותינו:

עבר׳ ב 18; ד 15

טהור ומושלם:

עבר׳ ז 26, 28

יושב על כיסו:

זכר׳ ו 13

כהונתו בלתי משתנית:

עבר׳ ז 23, 28

כיפר על חטאי העם:

עבר׳ ב 17

מברך:

במד׳ ו 23-26 עם מה״ש ג 26

מוקדש לתפקיד בשבועה:

עבר׳ ז 20, 21

מסומל ע״י אהרון ובניו:

שמות מ 12-15

מסומל ע״י מלכיצדק:

ברא׳ יד 18-20

מעודד אותנו לדעת שהוא מזדהה עמנו:

עבר׳ ד 16-14

מפגיע:

עבר׳ ז 25; ט 24

נאמן:

עבר׳ ג 2

נכנס לשמים:

עבר׳ ד 14; י 12

נעלה יותר מאהרון והכוהנים הלוויים:

עבר׳ ז 11, 16, 22; ח 1, 2, 6

נקרא ונמנה ע״י אלוהים:

עבר׳ ג 1, 2; ה 4, 5

על דברתי מלכצדק:

תהל׳ קי 4 עם עבר׳ ה 6; ו 20; ז 15, 17

קרבנן נעלה על כל קרבנות אחרים:

עבר׳ ט 13, 14, 23

מורה:

מתי ד 23; ה 1; ז 29; יא 1; כא 23; כב 16; כג 8; כו 55; מרק׳ ד 1; יב 14; לוקס ד 15; ו 6; כ 21; כג 5; יוח׳ ג 2; מה״ש א 1

מושיע:

ברא׳ יב 3; מט 18; שמ״ב כג 6, 7; איוב לג 23, 24; תהל׳ יד 7; עב 4, 12-14, 17; פ 19; פט 21; ישע׳ ח 14; כח 16; לב 2; מ 10, 11; מב 6, 7; מט 6, 8, 9; נ 2, 8, 9; נג 10, 11; נט 16, 17, 20; סא 1-3; סב 11; סג 1, 5, 8, 9; ירמ׳ כג 5, 6; לג 15, 16; יחז׳ לד 23; חגי ב 7; זכר׳ ד 7; ט 9; מלא׳ ג 20; מתי א 21; ט 12, 13; טו 24; יח 11-13; לוקס א 68-77; ב 11, 31, 32, 34; ה 31, 32; ט 56; טו 1-10; יט 10; יוח׳ א 9, 29; ג 16, 17; ד 14, 42; ה 26, 33, 34, 40; ו 27, 32, 33, 35, 37, 39, 51, 53-58, 68; ז 37-39; ח 12; ט 5, 39; י 7, 9-11, 14-16, 27, 28; יא 25-27; יב 47; יד 6, 19; טז 33; יז 2, 3; מה״ש ג 26; ד 12; ה 31; יג 23, 38, 39, 47; טו 11; טז 31; רומ׳ ג 24-26; ד 25; ה 1, 6, 8-11, 15, 17-19, 21; ו 23; ח 2; י 9, 11; טו 7, 9; קור״א א 30; ג 11; ו 11; י 3, 4; טו 17, 57; קור״ב ה 18, 19, 21; גלט׳ א 3, 4; ב 20; ד 7; אפס׳ א 10, 11; ב 7, 13-18, 20; ד 8; ה 2, 14, 23, 25, 26; פיל׳ ג 20; קול׳ א 12-14, 27, 28; ב 8, 10; ג 3, 4, 11; תסל״א א 10; ה 9, 10; תסל״ב א 12; טימ״א א 1, 15; טימ״ב א 1, 9, 10, 12; ב 10; ג 15; טיט׳ א 4; ב 13, 14; עבר׳ ב 3, 17; ה 9; ז 22, 25; יג 10, 20; כיפ״א א 3, 18, 19; ב 4-7, 25; ג 18, 21; ה 10; כיפ״ב א 3, 11; ב 20; יוח״א ג 5, 8; ד 9, 10, 14; ה 11-13, 20; יהודה א 1; התג׳ ב 7; ג 18; ה 5-14; ז 10; יד 4; כא 27; כב 1, 2

מותו:

ברא׳ ג 15; תהל׳ כב 3, 15, 18, 20; לד 22; סט 23, 28; קט 25; ישע׳ נב 14; נג 7-12; דנ׳ ט 26; זכר׳ יב 9, 10; יג 6, 7; מתי יב 40; טז 4, 21; יז 12, 13, 22, 23; כ 17-19; כא 33-39; כו 2, 12, 18, 21; כז 34, 39, 46; מרק׳ ח 31; ט 31; י 32-34; יד 9, 18; טו 23, 28; לוקס ב 34, 35; ט 22, 44; יב 50; יז 25; יח 31-33; כב 15, 21, 37; כג 34; יוח׳ י 11, 17, 18; יב 7, 32-34; יג 18, 19, 21; יד 19; טו 13; טז 20; יח 11; יט 23, 24, 28-30, 34, 36; מה״ש כו 22, 23; קור״א א 17, 18, 23, 24; ב 2; טו 3, 4; קור״ב ד 10, 11; תסל״א ד 14; התג׳ ה 12; יג 8

מותו, בהתנדבות:

ישע׳ נ 6; נג 12; מתי כו 24, 39, 42, 53, 54; מרק׳ יד 36, 39; לוקס ט 51; יב 50; כב 15, 42; יוח׳ י 17, 18; יח 5, 8, 11; יט 11; פיל׳ ב 8; עבר׳ ז 27; ט 26

מותו, מטרה:

ברא׳ ג 15; ישע׳ נג 1-12; זכר׳ ט 11; יג 1; דנ׳ ט 24, 26; מתי כ 28; כו 28; מרק׳ י 45; יד 24; לוקס כב 19, 20; כד 26; יוח׳ א 29; ג 14-17; ו 51; י 11, 15, 17; יא 49-52; יב 24, 31-33; יד 19; טו 13; מה״ש ה 30, 31; כ 28; כו 23; רומ׳ ג 24, 25; ד 25; ה 6-11; ו 3-5, 9, 10; ח 3, 32, 34, 39; יד 9, 15; קור״א ה 7; ו 20; ח 11; טו 3; קור״ב ה 14, 15, 19, 21; ח 9; גלט׳ א 4; ב 20; ג 13; ד 4, 5; אפס׳ א 6, 7; ב 13-16; ה 2, 25-27; קול׳ א 14, 20-22; ב 14, 15; תסל״א א 10; ה 9, 10; טימ״א ב 6; טיט׳ ב 14; עבר׳ א 3; ב 9, 10, 14, 15, 18; ז 27; ט 12-17, 25, 26, 28; י 10, 12, 14, 17-20; יב 2, 24; יג 11, 12; כיפ״א א 2, 19-21; ב 21, 24; ג 18; ד 1; יוח״א א 7; ב 2; ג 16; ד 10; התג׳ א 5, 6; ה 9, 10; ז 14, 15; יג 8 ; ;

מלך:

ברא׳ מט 10; במד׳ כד 17; שמ״א ב 10; ישע׳ ו 1-3; ט 5, 6; יא 10; כב 22; לב 1; לג 17; מ 10; נב 7, 13; ירמ׳ כג 5, 6; ל 9; לג 17; יחז׳ לז 24, 25; דנ׳ ב 35, 44; ז 13, 14; ח 23, 25; ט 25; הושע ג 5; מיכה ד 17; ה 2; זכר׳ ו 13; ט 9, 10; תהל׳ ב 6; יח 45, 46; כד 7-10; מה 5-9; עב 5, 8, 11; פט 5, 6, 21-23, 25, 29, 31, 38, 39; קי 1, 2; קלב 11, 17, 18; שה״ש א 4, 12; מתי ב 2, 6; ג 12; יא 27; יב 6; יג 41; יט 28; כא 5; כה 31-34; כו 64; כז 11; כח 18; מרק׳ יד 62; לוקס א 32, 33; ב 11; ג 17; י 22; יט 27, 38; כב 29, 30, 69; כג 42; יוח׳ א 49; ג 31; יב 13, 15, 41; יג 3; יח 36, 37; יט 19; מה״ש ב 30; ג 15; ה 31; י 36; רומ׳ ט 5; יד 9; קור״א טו 23-28; אפס׳ א 20-22; פיל׳ ב 9-11; טימ״א ו 15, 16; טימ״ב ד 8; עבר׳ ב 7, 8; י 12, 13; כיפ״א ג 22; התג׳ א 5-7, 18; ג 7, 14, 21; ה 5, 12; ו 2, 15-17; יא 15; יב 10; יד 14; יז 14; יט 11, 12, 15, 16; כ 4, 6

מלכותו, טיבה:

מתי יג 24-51; יח 3, 4; לוקס יז 21; יוח׳ ח 23; יח 36, 37; קור״ב ה 16, 17; י 3-5

מלכותו, נבואות אודות עולמיותה:

ברא׳ יב 3; מט 10; דבר׳ לב 21; ישע׳ ב 2-5; ד 2, 3; ט 1-6; יא 1-10; כד 16; כה 6-8; כט 18, 19; לב 15-17; לה 1, 2; מ 4-11; מב 3; מה 8, 23, 24; מט 1-26; נא 6, 8; נג 10-12; נד 1-3; נה 5, 10-13; נו 3-8; נט 19-21; ס 1-5, 7-9; סו 7-23; ירמ׳ ג 17; ד 2; טז 19-21; לא 34; לג 22; יחז׳ יז 22, 23; מז 1-12; דנ׳ ב 35, 44; ז 13, 14, 18, 22, 27; יב 4; יואל ד 1, 2; מיכה ד 1-4; חבק׳ ב 14; צפנ׳ ב 11; ג 9; חגי ב 7-9; זכר׳ ב 18, 19; ד 10; ו 15; ח 20-23; ט 1, 10; יד 8, 9, 16, 20, 21; מלא׳ א 11; תהל׳ ב 8; כב 29-33; מז 10; סה 4; סו 4; סח 33, 34; עב 5, 8-11, 16, 17, 19; פה 12-14; פו 9; פז 1-5; פט 3-39; צו 1-13; קב 15-17; קי 1-6; קיג 3; קלח 4, 5; קמה 10, 11; מתי ח 11; יג 31-33; מרק׳ יג 10; לוקס א 33; ב 10; יוח׳ ג 30; י 16; יב 31, 32; מה״ש ב 34, 35; קור״א טו 24-28; אפס׳ א 10; פיל׳ ב 10, 11; עבר׳ ח 11; י 13; יב 23, 24, 27, 28; התג׳ ה 9, 10, 13, 14; ו 2; יא 15; יב 10; יד 6; טו 4; יז 14; יט 6, 11-21; כ 1-3

מלכותו, עוד נבואות:

ברא׳ כב 18; מט 10; ישע׳ ב 2-4; ט 5; יא 1-13; כה 6; לה 1-10; מב 1-7, 18-21; מה 14; מט 5, 18-23; נה 1-13; סב 11; סה 17-25; סו 19; ירמ׳ ג 14-19; דנ׳ ב 44; ז 9-14, 27; הושע ב 20, 25; עמוס ט 11, 12; מיכה ד 1-7; זכר׳ ח 20-23; ט 9; יא 12, 13; יג 7; מלא׳ ג 1; תהל׳ ב 9; מו 11; סז 3-9; עב 12; מתי יא 10, 15; יב 18-21, 29; טז 28; כא 4, 5; כו 15, 31; כז 3-10; כח 18; לוקס א 32, 33; כב 29, 30; עבר׳ א 8; כיפ״ב א 11

מלכותו, תפישות מוטעות:

מתי יח 1-3; כ 20-23; מרק׳ יא 9, 10; לוקס ט 46-48; יוח׳ ו 15; מה״ש א 6, 7

מעלותיו:

ישע׳ יא 5; מט 2; נג 10; יחז׳ לד 29; מיכה ה 2; חגי ב 7; תהל׳ מה 4; מתי ג 11; יב 41, 42; כז 3, 4; מרק׳ א 7, 8; לוקס ג 16; כג 41; יוח׳ א 14, 18; ה 30, 34, 41; ז 18; מה״ש יג 28; קור״א א 24; טו 45, 47; קור״ב א 19; ד 4; ה 21; ט 15; אפס׳ ג 8; קול׳ א 19; תסל״ב ג 3; טימ״ב ב 13; עבר׳ א 3; ב 10; ג 2

מרומם:

תהל׳ ב 8, 9; כד 7-10; סח 20; מרק׳ טז 19; לוקס כב 69; כד 26; יוח׳ ז 39; יג 31, 32; יז 5; מה״ש ב 33, 34; ג 20, 21; ה 31; ז 55, 56; רומ׳ ח 17, 34; אפס׳ א 20; ד 8, 10; פיל׳ ב 9-11; קול׳ ב 15; ג 1; טימ״א ג 16; עבר׳ א 3; ב 9; ד 10, 14; ו 20; ז 26; ח 1; ט 12, 24; י 12, 13; יב 2; כיפ״א ג 22

משיח:

מזמורים משיחיים:

תהל׳ ב 1-12; טז 7-11; סז 3-9; סח 30-37; סט 3-38; עב 1-19; צג 2-6; צו 1-13; צז 1-12; צח 2-10; צט 2-10; קי 1-7; קיח 19-29

קטעים אחרים אודות משיחיותו:

תהל׳ ב 2; דנ׳ ט 25, 26; מתי יא 3-6; טז 15, 16; כב 42-45; כו 63, 64; מרק׳ יב 35-37; לוקס ב 28-32, 38; כ 41-44; כד 25-27; יוח׳ א 41, 45; ד 25, 26, 29, 42; ה 33, 36, 37, 39, 46; ו 27; ח 14, 17, 18, 25, 28, 56; יג 19; מה״ש ג 18, 20, 24; ד 26, 27; ט 22; יג 27; יז 2, 3; כו 6, 7, 22, 23; כח 23; רומ׳ א 1-3; קור״א טו 3; כיפ״א א 10, 11; כיפ״ב א 16-18; יוח״א ה 6-9

משליו:

איש שיוצא למסע:

מרק׳ יג 34-37

בעל הכרם והחוכרים:

מתי כא 33-44; מרק׳ יב 1-12; לוקס כ 9-18

גרגיר החרדל:

מתי יג 31, 32; מרק׳ ד 30-32; לוקס יג 18, 19

האוצר הטמון:

מתי יג 44

האיש העשיר ואלעזר:

לוקס טז 19-31

האלמנה והשופט:

לוקס יח 1-8

הבן האובד ואחיו:

לוקס טו 11-32

הגפן:

יוח׳ טו 1-5

הזורע:

מתי יג 3-9, 18-23; מרק׳ ד 1-9, 14-20; לוקס ח 5-8, 11-15

הזרע הגדל:

מרק׳ ד 26-29

החבר שבא בחצות:

לוקס יא 5-8

החטים והעשבים הרעים:

מתי יג 24-30, 36-43

הכסיל העשיר:

לוקס יב 16-21

המטבע שאבד:

לוקס טו 8-10

הסוכן הבלתי ישר:

לוקס טז 1-9

הסעודה הגדולה:

לוקס יד 15-24

העבד שלֹא רצה למחול:

מתי יח 23-35

הפועלים שנשכרו לעבוד בכרם:

מתי כ 1-16

הפרוש והמוכס:

לוקס יח 9-14

הרועה הטוב:

יוח׳ י 1-16

הרשת שהושלכה לים:

מתי יג 47-50

השאור בקמח:

מתי יג 33; לוקס יג 20, 21

השה האובד:

לוקס טו 3-7; מתי יח 12-14

השומרוני הטוב:

לוקס י 30-37

התאנה הבלתי פוריה:

לוקס יג 6-9

חתונת בן המלך:

מתי כב 1-14

יסוד איתן ויסוד רעוע:

מתי ז 24-27; לוקס ו 47-49

ככרי הכדף:

מתי כה 14-30

מרגלית יקרת הערך:

מתי יג 45, 46

עבדים מחכים לאדונם:

לוקס יב 35-40

עץ התאנה:

מתי כד 32; מרק׳ יג 28, 29

עשר הבתולות:

מתי כה 1-13

עשרת המנים:

לוקס יט 11-27

שני בעלי חוב:

לוקס ז 41-47

שני הבנים:

מתי כא 28-32

משתחווים לו:

יהושע ה 14, 15; תהל׳ מה 13, 19; עב 15; מתי ב 2, 11; ט 18; יד 33; טו 25; כ 20; כא 9; כח 9, 16, 17; מרק׳ ג 11; ה 6, 7; יא 9, 10; לוקס ד 41; ה 8; כג 42; כד 52; יוח׳ ה 23; ט 38; יב 13; מה״ש א 24; ז 59, 60; קור״א א 2; קור״ב יב 8, 9; פיל׳ ב 10, 11; טימ״א א 12; עבר׳ א 6; כיפ״ב ג 18; התג׳ ה 8, 9, 12-14; ז 10

מתווך, מסומל:

ע״י משה:

דבר׳ ה 5; גלט׳ ג 19

ע״י אהרון:

במד׳ יז 13

נביא:

אלוהים יעניש את אלה שדוחים אותו:

דבר׳ יח 10; מה״ש ג 23; עבר׳ ב 3; דבר׳ יח 15; מה״ש ג 22, 23; ז 37; מתי כא 11, 46; לוקס ז 16, 39; יג 33; כד 19; יוח׳ ג 2; ד 19; ו 14; ז 40; ט 17

אלוהים מצווה שנקשיב לו:

דבר׳ יח 15; מה״ש ג 22

בעל חכמה רבה:

לוקס ב 40, 47, 52; קול׳ ב 3

הכריז שדבריו הם דברי האב:

יוח׳ ח 26, 28; יב 49, 50; יד 10, 24; טו 15; יז 8, 26

מגלה את אלוהים:

מתי יא 27; יוח׳ ג 2, 13, 34; יז 6, 14, 26; עבר׳ א 1, 2

מלמד בענוה:

ישע׳ מב 2; מתי יב 17-20

מנבאים שהוא יבוא כנביא:

ישע׳ נב 7; נחום ב 2

נאמן:

לוקס ד 43; יוח׳ יז 8; עבר׳ ג 2; התג׳ א 5; ג 14

ניבא דברים שיקרו בעתיד:

מתי כד 3-35; לוקס יט 41-44

נמשח ברוח הקודש:

ישע׳ מב 1; סא 1 עם לוקס ד 18; יוח׳ ג 34

רב גבורה במעש ובאומר:

מתי יג 54; מרק׳ א 27; לוקס ד 32; יוח׳ ז 46

נמיכות רוחו:

ישע׳ מב 2; נ 5, 6; נב 13; נג 7; תהל׳ מה 6; מתי יא 29; יב 19, 20; כא 5; כו 49-63; כז 12-14; מרק׳ ב 6-11; לוקס כב 27; כג 34; יוח׳ ח 48-50; יג 5, 14; מה״ש ח 32; קור״ב י 1; פיל׳ ב 7, 8; עבר׳ יב 2, 3; כיפ״א ב 23

נמצא בכל מקום:

מתי יח 20; כח 20; יוח׳ ג 13; אפס׳ א 23

נסיונותיו:

ישע׳ ז 16; מתי ד 1-11; מרק׳ א 12, 13; לוקס ד 1-13; כב 28; יוח׳ יד 30; עבר׳ ד 15

נסים שחולל:

הופך מים ליין:

יוח׳ ב 1-11

מרפא בן של איש הממשל:

יוח׳ ד 46-54

לכידת דגים, ראשונה:

לוקס ה 1-11

ריפוי בבית הכנס של איש אחוז שד:

מרק׳ א 23-26; לוקס ד 33-36

ריפוי חמתו של שמעון כיפא:

מתי ח 14, 15; מרק׳ א 29-31; לוקס ד 38, 39

ריפוי חולים בגליל:

מתי ד 23, 24; מרק׳ א 34

נסים בירושלים:

יוח׳ ב 23

טיהור מצורע:

מתי ח 1-4; מרק׳ א 40-45; לוקס ה 12-16

ריפוי איש משותק:

מתי ט 1-8; מרק׳ ב 1-12; לוקס ה 17-26

ריפוי חולה על־יד בריכת בית חסדא:

יוח׳ ה 1-16

ריפוי יד יבשה:

מתי יב 9-13; מרק׳ ג 1-5; לוקס ו 6-11

ריפוי המונים מיהודה, ירושלים, צור וצידון:

לוקס ו 17-19

ריפוי נער של שר מאה:

מתי ח 5-13; לוקס ז 1-10

ריפוי אנשים אחוזי שדים:

מתי ח 16, 17; לוקס ד 40, 41

בן אלמנה בנעים הוקם לתחייה:

לוקס ז 11-16

נסי ריפוי בגליל:

לוקס ז 21, 22

ריפוי איש אחוז שדים:

מתי יב 22-37; מרק׳ ג 19-30; לוקס יא 14, 15, 17-23

משקיט שערה בים כנרת:

מתי ח 23-27; מרק׳ ד 35-41; לוקס ח 22-25; מתי יד 32

ריפוי חולים גינוסר:

מתי יד 34-36

ריפוי אחוזי שדים בארץ הגדרים (גרשיים):

מתי ח 28-34; מרק׳ ה 1-20; לוקס ח 26-39

בת יאיר הוקמה לתחייה:

מתי ט 18, 19, 23-26; מרק׳ ה 22-24, 35-43; לוקס ח 41, 42, 49-56

ריפוי אישה מזבת דם:

מתי ט 20-22; מרק׳ ה 25-34; לוקס ח 43-48

ריפוי שני עיוורים:

מתי ט 27-31

גירוש שד וריפוי איש חרש:

מתי ט 32, 33

האכלת מעל 5000 איש:

מתי יד 15-21; מרק׳ ו 35-44; לוקס ט 12-17; יוח׳ ו 5-14

ריפוי חולים בגליל:

מתי יד 14

הליכה על פני המים:

מתי יד 22-33; מרק׳ ו 45-52; יוח׳ ו 14-21

ריפוי בת אישה כנענית:

מתי טו 21-28; מרק׳ ז 24-30

ריפוי פסחים, נכים, עיוורים, אילמים וחולים אחרים:

מתי טו 30

האכלת מעל 4000 איש:

מתי טו 32-39; מרק׳ ח 1-9

ריפוי אדם חרש ואילם:

מרק׳ ז 31-37

ריפוי איש עיוור:

מרק׳ ח 29-36

ריפוי נער אחוז שד:

מתי יז 14-21; מרק׳ ט 14-29; לוקס ט 37-43

מטבע בפה דג:

מתי יז 24-27

ריפוי עשרה מצורעים:

לוקס יז 11-19

ריפוי איש שנולד עיוור:

יוח׳ ט

אלעזר הוקם לתחייה:

יוח׳ יא 1-54

ריפוי בעלת המום:

לוקס יג 10-17

ריפוי איש שגופו תפוח ממים:

לוקס יד 1-6

ריפוי שני עיוורים ליד יריחו:

מתי כ 29-34; מרק׳ י 46-52; לוקס יח 35-43

ייבוש עץ תאנה בנס:

מתי כא 17-22; מרק׳ יא 12-14, 20-24

ריפוי אוזן מלכוס עבד הכוהן הגדול:

לוקס כב 49-51

לכידת דגים בנס פעם שנייה:

יוח׳ כא 6

נסים שלא תוארו בפרטים:

מתי ד 23, 24; יד 14; טו 30; מרק׳ א 34; לוקס ו 17-19; ז 21, 22; יוח׳ ב 23; ג 2

תחייתו מן המתים:

מתי כח 6; מרק׳ טז 6; לוקס כד 6; יוח׳ כ 1-18

לא מוכר ע״י תלמידיו אחרי תחייתו:

לוקס כד 16, 31, 35

מופיע ונעלם:

לוקס כד 15

פתח את לבבות התלמידים להבין:

לוקס כד 45

עלייתו השמיימה:

לוקס כד 51; מה״ש א 9

נצחיותו:

ישע׳ ט 5; מיכה ד 17; תהל׳ קב 25-28; משלי ח 22-25; מרק׳ יב 36, 37; יוח׳ א 1, 2, 4, 15; ו 62; ח 23, 58; יב 41; יז 5, 24, 25; אפס׳ ג 21; ד 10; קול׳ א 17; טימ״ב א 9; עבר׳ א 10-12; ו 20; ז 16, 24, 25; יג 8; כיפ״א א 20; יוח״א א 1, 2; ב 13, 14; התג׳ א 8, 11, 17, 18; ה 13, 14

סבלותיו:

מתי כו 38-45; כז 24-50; מרק׳ יד 15; טו 34; לוקס ב 34; ד 28, 29; כב 23, 44; כד 46; יוח׳ ד 6; יא 33, 35; יב 27; יח 11, 19; יט 28; מה״ש ג 18; יז 3; קור״ב א 5; פיל׳ ב 7, 8; ג 10; עבר׳ ב 9; ד 15; ה 7, 8; יב 2, 3; כיפ״א א 11; ב 21-23; ד 1; התג׳ ה 6; יט 13

נבואות אודות:

ישע׳ נ 6; נב 13, 14; נג 1-12; מיכה ד 14; זכר׳ יא 12, 13; יג 6, 7; תהל׳ כב 8-10, 13-15, 19-23; סט 9-11, 22; קט 25; מתי טז 21; יז 12, 22, 23; כ 17-19; כז 35; מרק׳ ח 31; י 32-34; טו 24; לוקס ב 34, 35; ט 22; יח 31-33; כב 37; כג 34; יוח׳ יב 38; יט 23; כיפ״א א 11

סמכותו לסלוח חטאים:

מתי ט 2, 6; מרק׳ ב 5, 10; לוקס ה 20, 24; ז 47-50; מה״ש ה 31; קול׳ ג 13

עלייתו השמיימה:

תהל׳ מז 7; סח 20; מרק׳ טז 19; לוקס כד 26, 50, 51; יוח׳ א 51; ו 62; ז 33, 34, 39; יד 2-4, 12, 28; טז 5, 7, 10, 16, 25, 28; יז 5, 13; כ 17; מה״ש א 9; ג 21; אפס׳ א 20; ד 8-10; טימ״א ג 16; עבר׳ א 3; ד 14; ט 24

ענוותו:

זכר׳ ט 9; מתי ט 10; כא 5; מרק׳ ב 14; לוקס ה 27, 28; כב 27; יוח׳ יג 5, 14; מה״ש ח 32, 33; קור״ב ח 9; י 1; פיל׳ ב 7, 8

ציותו:

ישע׳ יא 5; מב 21; נ 5, 6; תהל׳ מ 10; מתי ג 15; כו 39, 42; מרק׳ יד 36; לוקס ב 49; כב 42; יוח׳ ד 34; ה 30, 36; ו 38; ז 18; ח 29, 46, 55; ט 4; יד 31; טו 10; יז 4; יט 30; פיל׳ ב 8; עבר׳ ה 8; י 7-9

קדושתו:

ישע׳ יא 4, 5; לב 1; מב 21; מט 7; נ 5; נג 9; נט 17; ירמ׳ כג 5; זכר׳ ט 9; תהל׳ מה 9; פט 21; מרק׳ א 24; לוקס א 35; ד 34; כג 40, 41, 47; יוח׳ ה 30; ז 18; ח 46; יד 30; טז 10; מה״ש ג 14; ד 27, 30; יג 28, 35; קור״ב ד 4; ה 21; עבר׳ א 9; ד 15; ז 26-28; ט 14; כיפ״א א 19; ב 22; יוח״א ב 29; ג 5; התג׳ ג 7

קיבלו אותו:

מתי ד 24, 25; ז 28, 29; ח 1; ט 8, 27, 33; יב 23, 38; יג 2, 54; יד 13, 33, 35; טו 31; טז 1, 14; יט 1, 2; כא 8-11, 15; כז 54; מרק׳ א 22, 27, 33, 37, 45; ב 2, 12, 15; ג 7, 20, 21; ד 1; ה 21, 42; ו 2, 33, 51, 52, 55, 56; ז 37; ח 11, 28; י 1; יא 8-10, 18; יב 37; טו 39; לוקס ד 14, 15, 22, 32, 36, 37, 42; ה 1, 17, 19, 26; ו 17-19; ז 16-18; ח 56; ט 11, 19; יא 16; יב 1; יג 17; יח 43; יט 36-38, 47, 48; כא 38; כג 27, 47; יוח׳ ב 11, 23; ו 2; ז 31, 40-44, 46; ח 2, 30; ט 17, 24, 25, 29, 30, 33; י 41, 42; יא 37, 45-48; יב 9, 11, 12, 13, 18-21, 34, 42

דוגמאות ספציפיות:

מתי:

מתי ט 9, 10

שמעון כיפא ותלמידים אחרים:

מרק׳ א 16-20; לוקס ה 3-11

זכי:

לוקס יט 1-10

פיליפוס:

יוח׳ א 43, 45

נתנאל:

יוח׳ א 45-50

שלושת אלפים איש ביום השבועות:

מה״ש ב 41; ד 4

הסריס האתיופי:

מה״ש ח 37

קיומו לפני הבריאה:

ברא׳ א 26; תהל׳ קב 27-29; משלי ח 22-36; יוח׳ א 1-3; ו 62; ח 56-58; יז 5; רומ׳ יא 36; קור״א ח 6; פיל׳ ב 5-7; קול׳ א 15-17; עבר׳ א 1, 2, 8-12; ב 9, 14-16; ד 8; התג׳ ד 11

קנאותו:

ישע׳ נט 17; תהל׳ סט 11; מתי ד 23; ט 35; מרק׳ א 38; ג 20, 21; ו 6; לוקס ב 49; ד 43; ח 1; ט 51; יב 50; יג 32, 33; יוח׳ ב 17; ד 32, 34; ט 4; מה״ש י 38; רומ׳ טו 3; טימ״א ו 13

רועה, ישוע האמיתי:

בנבואה:

ברא׳ מט 24; ישע׳ מ 11; יחז׳ לד 23; לז 24

שר הרועים:

כיפ״א ה 4

הטוב:

יוח׳ י 11, 14

הגדול:

מיכה ה 2; עבר׳ יג 20

מכיר את צאנו:

יוח׳ י 14, 27

קורא את הצאן:

יוח׳ י 3

מקבץ:

ישע׳ מ 11; יוח׳ י 16

הולך לפניהם:

תהל׳ כג 3; יוח׳ י 3, 4

מוצא להם מרעה:

תהל׳ כג 1, 2; יוח׳ י 9

נושא אותם בחיקו:

ישע׳ מ 11

מגן עליהם:

ירמ׳ לא 10; יחז׳ לד 10; זכר׳ ט 16; יוח׳ י 28

נותן את חייו למענם:

זכר׳ יג 7; מתי כו 31; יוח׳ י 11, 15; מה״ש כ 28

נותן להם חיי עולם:

יוח׳ י 28

סמל, דוד:

שמ״א טז 11

רחמיו:

ישע׳ מ 11; מב 3; נג 4; סג 7-9; מתי ח 3, 16, 17; ט 36; יד 14; טו 32; יח 11-13; כ 34; כג 37; מרק׳ ו 34; ח 2, 3; לוקס ז 13; יט 41, 42; יוח׳ יא 34-38; יח 8, 9; קור״ב ח 9; עבר׳ ד 15

שובו שנית לארץ:

איוב יט 25, 26; מתי טז 27, 28; כג 39; כד 1-51; כה 1-13, 19, 31-46; כו 64; מרק׳ ח 38; ט 1; יג 1-37; יד 62; לוקס ט 26, 27; יב 37-40; יז 22-37; יח 8; יט 12, 13, 15; כא 5-36; יוח׳ יד 3, 18, 28, 29; מה״ש א 11; ג 20, 21; קור״א א 7, 8; ד 5; יא 26; טו 23; פיל׳ ג 20, 21; ד 5; קול׳ ג 4; תסל״א א 10; ב 19; ג 13; ד 15-17; ה 2, 3, 23; תסל״ב א 7-10; ב 1-3, 5, 8; ג 5; טימ״א ו 14, 15; טימ״ב ד 1, 8; טיט׳ ב 13; עבר׳ ט 28; יעקב ה 7-9; כיפ״א א 7, 13; ד 13; ה 4; כיפ״ב א 16; ג 3, 4, 8-14; יוח״א ב 28; ג 2; יהודה א 14, 15; התג׳ א 7; ג 11; טז 15; כב 12, 20

שופט:

ישע׳ ב 4; יא 3, 4; מיכה ד 3, 14; תהל׳ עב 2, 4; עה 4; צו 13; קי 6; מתי ג 2, 3, 12; יט 28; כה 31-34; לוקס ג 17; מה״ש י 42; יז 31; רומ׳ ב 16; י 12; יד 10; קור״א ד 4, 5; קור״ב ה 10; טימ״ב ד 1, 8; יעקב ה 9; התג׳ ב 23

עושה משפט:

שמ״ב כג 3; זכר׳ ט 9; מתי כז 19; יוח׳ ה 30; מה״ש ג 14; כב 14

שליחותו:

שמ״ב כג 3, 4; ישע׳ מב 6, 7; סא 1-3; מיכה ד 17; זכר׳ יג 1; מלא׳ ג 2, 3; דנ׳ ט 24, 27; מתי א 21; ג 11, 12; ד 23; ה 17; ט 13; י 34-36; טו 24; יח 11-14; כ 28; מרק׳ א 38; ב 15-22; י 45; לוקס א 78, 79; ב 30-32, 34, 35, 38; ד 18, 19, 43; ה 30-32; ח 1; ט 56; יב 49-53; כב 35-38; כד 26, 46, 47; יוח׳ ג 13-17; ד 25, 34; ו 51; ט 39; י 10; יב 27, 46, 47; יח 37; מה״ש ה 31; י 43; כו 23; רומ׳ ד 25; ה 6-8; ח 3, 4; י 4; יד 9, 15; טו 8, 9; קור״ב ה 14, 15; גלט׳ א 3, 4; ד 4, 5; אפס׳ ד 10; טימ״א א 15; עבר׳ ב 9, 14, 15, 18; ט 26; יוח״א ג 5, 8; ד 10

שמות, תארים וכינוים:

אבי עד:

ישע׳ ט 5

אביר יעקב:

ישע׳ מט 26

אבן:

מתי כא 42

אבן בוחן:

ישע׳ כח 16

אבן הפינה:

אפס׳ ב 20; כיפ״א ב 6

אבן חיה:

כיפ״א ב 4

אבן מכשול:

תהל׳ קיח 22; כיפ״א ב 8

אדון האדונים:

התג׳ יז 14; יט 16

אדון הכבוד:

יעקב ב 1

אדון הכל:

מה״ש י 36

אדון השבת:

מרק׳ ב 28

אדון לכולם:

רומ׳ י 12

אדון למתים ולחיים:

רומ׳ יד 9

אדוננו ומושיענו ישוע המשיח:

כיפ״ב א 11; ג 18

אדם:

קור״א טו 45

אהוב אלוהים:

אפס׳ א 6

אור:

יוח׳ ח 12

אור העולם:

יוח׳ ח 12

אור לגויים:

ישע׳ מב 6

אור עולם:

ישע׳ ס 20

איש מכאובות:

ישע׳ נג 3

אל גיבור:

ישע׳ ט 5

אל מבורך:

רומ׳ ט 5

אל צור ישראל:

ישע׳ ל 29

אלוהי ישראל מושיע:

ישע׳ מה 15

אלוהי כל הארץ:

ישע׳ נד 5

אלוהי צבאות:

התג׳ א 8

אלוהים בבשר:

טימ״א ג 16

אלוהים:

יוח׳ א 1

אלוהים מושיענו:

טימ״א ב 3

אני הוא:

יוח׳ ח 58

בחיר ה׳:

ישע׳ מב 1

בכור המתים:

התג׳ א 5

בן דוד:

מתי ט 27

בן האב:

יוח״ב א 3

בן המבורך:

מרק׳ יד 61

בן הנגר:

מתי יג 55

בן יחיד לאלוהים:

יוח׳ א 14; ג 16

בן עליון:

לוקס א 32

בנו אהובו של אלוהים:

קול׳ א 13

ברית עם:

ישע׳ מב 6

גבורת אלוהים:

קור״א א 24

גבר עמיתו של אלוהים:

זכר׳ יג 7

גואל:

ישע׳ נט 20; רומ׳ יא 26

גיבור:

תהל׳ מה 5

דבר אלוהים:

התג׳ יט 13

דבר החיים:

יוח״א א 1

דבר:

יוח׳ א 1

דגול מרבבה:

שה״ש ה 10

דוד:

ירמ׳ ל 9; יחז׳ לד 24-23

ה׳ אלוהי צבאות:

התג׳ טו 3

ה׳ גואלכם:

ישע׳ מג 14

ה׳ גיבור מלחמה:

תהל׳ כד 8

ה׳ עיזוז וגיבור:

תהל׳ כד 8

ה׳ צדקנו:

ירמ׳ כג 6

ה׳ קדושכם:

ישע׳ מג 15

האדון המשיח:

קול׳ ג 24

האדון ישוע המשיח:

מה״ש יא 17; טז 31; כ 21; רומ׳ ה 1, 11; יג 14

האדון ישוע:

מה״ש ז 59; קול׳ ג 17; תסל״א ד 12

האדם השני:

קור״א טו 47

האדם ישוע המשיח:

טימ״א ב 5

האור האמיתי:

יוח׳ א 9

האל האמיתי:

יוח״א ה 20

האלוהים היחיד:

יהודה א 25

האלף והתו:

התג׳ א 8

האמן:

התג׳ ג 14

האמת:

יוח׳ יד 6

האריה משבט יהודה:

התג׳ ה 5

הבכור:

תהל׳ פט 29; עבר׳ א 6

הגפן האמיתית:

יוח׳ טו 1

הדרך:

יוח׳ יד 6

ההיה ההווה והיבוא:

התג׳ א 4

החיים:

יוח׳ יד 6

המורך הריבון היחיד:

טימ״א ו 15

המושיע של הגוף:

אפס׳ ה 23

המשיח ישוע מושיענו:

טיט׳ א 4

המתווך בין אלוהים לבני אדם:

טימ״א ב 5; השווה יוח׳ יד 6

העד הנאמן:

התג׳ א 5; ג 14

העליון למלכי הארץ:

התג׳ א 5

הצדיק:

מתי כז 19, 24; מה״ש ג 14; ז 52; כב 14

הקדוש:

תהל׳ טז 10; מה״ש ג 14

הראשון והאחרון:

התג׳ א 17; ב 8; כב 13

הראשית של בריאת אלוהים:

התג׳ ג 14; כב 13

הרועה הטוב:

יוח׳ י 11

הריבון היחיד:

טימ״א ו 15

התחייה והחיים:

יוח׳ יא 25

זוהר כבודו של אלוהים:

עבר׳ א 3

זרוע ה׳:

ישע׳ נא 9

זרע דוד:

טימ״ב ב 8

זרע האישה:

ברא׳ ג 15

חבצלת השרון:

שה״ש ב 1

חיי עולם:

יוח״א ה 20

חכמה:

משלי ח 12

חכמת אלוהים:

קור״א א 24

חלוץ:

עבר׳ ו 20

חמדת כל הגוים:

חגי ב 7

חתן:

מתי ט 15

ידיד המוכסים והחוטאים:

מתי יא 19

יהוה:

ישע׳ מ 3

יהוה צבאות:

ישע׳ מד 6

יועץ:

ישע׳ ט 5

ילד:

ישע׳ ט 5; לוקס ב 27, 43

ישוע בן האלוהים:

עבר׳ ד 14

ישוע בן יוסף:

יוח׳ ו 42

ישוע המשיח אדוננו:

רומ׳ א 3; ו 11, 23; ח 39; קור״א א 9; ז 25; טימ״א א 12

ישוע המשיח:

מתי א 1; יוח׳ א 17; יז 3; מה״ש ב 38; ד 10; ט 34; י 36; טז 18; יט 4; רומ׳ א 1, 3, 6; ב 16; ג 24; ה 15, 17; ו 3; ח 1; קור״א א 1, 4; ב 2; קור״ב א 19; ד 6; יג 5; גלט׳ ב 16; פיל׳ א 8; ב 11; טימ״א א 15; טיט׳ ג 6; עבר׳ ג 1; יג 8; יוח״א א 7; ב 1

ישוע מנצרת מלך היהודים:

יוח׳ יט 19; מתי כז 37

ישוע מנצרת:

מרק׳ א 24; לוקס כד 19

ישוע:

מתי א 21

ישועת אלוהים:

לוקס ב 30

ישראל:

ישע׳ מט 3

כוהן גדול:

עבר׳ ד 14

כוהן:

עבר׳ ז 17

כוכב:

במד׳ כד 17

כוכב הנוגה:

כיפ״ב א 19

כוכב:

לוקס א 78

כוכב נוגה השחר:

התג׳ כב 16

כופר:

טימ״א ב 6

כפרה:

יוח״א ב 2

לחם החיים:

יוח׳ ו 48, 51

מוכיח:

איוב ט 33

מוסד:

ישע׳ כח 16

מורה:

יוח׳ ג 2

מושיע:

לוקס ב 11

מושיענו ישוע המשיח:

טימ״ב א 10; טיט׳ ב 13; כיפ״ב א 1

מושיע העולם:

יוח״א ד 14

מושל בישראל:

מיכה ד 14

מושל:

מתי ב 6

מחוקק:

ישע׳ לג 22

מטע לשם:

יחז׳ לד 29

מכונן אמונתנו ומשלימה:

עבר׳ יב 2

מכונן ישועתנו:

עבר׳ ב 10

מלאך:

ברא׳ מח 16; שמות כג 20, 21

מלאך הברית:

מלא׳ ג 1

מלאך פניו של אלוהים:

ישע׳ סג 9

מליץ:

יוח״א ב 1

מלך היהודים:

מתי ב 2

מלך הכבוד:

תהל׳ כד 7-10

מלך המלכים:

טימ״א ו 15; התג׳ יז 14

מלך ישראל:

יוח׳ א 49

מלך:

מתי כא 5

מלך על כל הארץ:

זכר׳ יד 9

מלך ציון:

מתי כא 5

מקדש:

ישע׳ ח 14

מקור:

זכר׳ יג 1

משיח:

תהל׳ ב 2; מתי א 16; טז 20; מרק׳ יד 61; לוקס ט 20; יוח׳ א 41

משיח אלוהים:

לוקס ט 20

משיח בחיר האלוהים:

לוקס כג 35

משיח בן אלוהים:

מה״ש ט 20

משיח בן המבורך:

מרק׳ יד 61

משיח גבורת אלוהים:

קור״א א 24

משיח ה׳:

לוקס ב 26

משיח האדון:

לוקס ב 11

משיח חכמת אלוהים:

קור״א א 24

משיח נגיד:

דנ׳ ט 25

משיח, מלך:

לוקס כג 2

משרת בקודש:

עבר׳ ח 2

מתנת אלוהים העצומה מספר:

קור״ב ט 15

מתנת האלוהים:

יוח׳ ד 10

נאמן ואמיתי:

התג׳ יט 11

נבחר:

כיפ״א ב 4

נביא:

דבר׳ יח 15, 18; מתי כא 11; לוקס כד 19; יוח׳ א 21

נגיד ומצוה לאומים:

ישע׳ נה 4

נגר:

מרק׳ ו 3

נוצרי:

מתי ב 23

נחמת ישראל:

לוקס ב 25

נס עמים:

ישע׳ יא 10

עבד אלוהים הקדוש:

מה״ש ד 30

עבד:

ישע׳ מב 1

עבד מושלים:

ישע׳ מט 7

עד:

ישע׳ נה 4; התג׳ א 5

עמנואל:

ישע׳ ז 14; מתי א 23

ערב:

עבר׳ ז 22

פדות:

קור״א א 30

פלא:

ישע׳ ט 5

צאצא דוד:

התג׳ כב 16

צדקה:

קור״א א 30

צור מכשול:

כיפ״א ב 8

צור:

קור״א י 4

צלם עצמותו של אלוהים:

עבר׳ א 3

צמח:

ירמ׳ כג 5; זכר׳ ג 8

צמח צדיק:

ירמ׳ כג 5

קדוש אלוהים:

מרק׳ א 24

קדוש ישראל:

ישע׳ מא 14; נד 5

קדוש:

לוקס א 35

קדושה:

קור״א א 30

קרן ישועה:

לוקס א 69

ראש הגוף:

אפס׳ א 22, 23; ה 23; קול׳ א 18, 24

ראש כל איש:

קור״א יא 3

ראש פנה:

מתי כא 42

רב להושיע:

ישע׳ סג 1

רבי:

מתי יט 16; כג 8

רבי, רבוני:

יוח׳ א 49; כ 16

רועה:

מרק׳ יד 27

רועה הצאן הגדול:

עבר׳ יג 20

רועה ושומר נפשינו:

כיפ״א ב 25

רועה ישראל:

תהל׳ פ 3

רופא:

מתי ט 12

שבט:

במד׳ כד 17

שה:

התג׳ ה 6, 8; ו 16; ז 9, 10, 17; יב 11; יג 8, 11; יד 1, 4; טו 3; יז 14; יט 7, 9; כא 9, 14, 22, 23, 27

שה האלוהים:

יוח׳ א 29

שה הפסח שלנו:

קור״א ה 7

שומר נפשותנו:

כיפ״א ב 25

שופט:

מה״ש י 42

שופט צדיק:

טימ״ב ד 8

שורש דוד:

התג׳ ה 5; כב 16

שורש ישי:

ישע׳ יא 10

שילה:

ברא׳ מט 10

שליח:

עבר׳ ג 1

שמש צדקה:

מלא׳ ג 20

שער הצאן:

יוח׳ י 7

שר:

מה״ש ה 31

שר החיים:

מה״ש ג 15

שר הרועים:

כיפ״א ה 4

שר צבא ה׳:

יהושע ה 14

שר שלום:

ישע׳ ט 5

תפארת ישראל:

לוקס ב 32

תקותנו:

טימ״א א 1

תחייתו:

ישע׳ כו 19; תהל׳ ב 7; טז 9, 10; מתי יב 40; טז 4, 21; יז 23; כ 19; כו 32; כז 52, 53, 63; כח 6, 7; מרק׳ ח 31; ט 9, 10; י 34; יד 28, 58; טז 6, 7; לוקס ט 22, 31; יח 33; כד 5-7, 46; יוח׳ ב 19, 21, 22; יב 23; טז 16, 22; כ 1-18; מה״ש א 3, 22; ב 24, 31, 32; ג 15; ד 10, 33; ה 30-32; י 40, 41; יג 30-34; יז 2, 3, 31; כו 23, 26; רומ׳ א 4; ד 24, 25; ה 10; ו 4, 5, 9, 10; ח 11, 34; י 9; קור״א ו 14; טו 3-8, 12-23; קור״ב ד 10, 11, 14; ה 15; יג 4; גלט׳ א 1; אפס׳ א 20; פיל׳ ג 10; קול׳ א 18; ב 12; תסל״א א 10; ד 14; טימ״ב ב 8; עבר׳ יג 20; כיפ״א א 3, 21; ג 18, 21; התג׳ א 5, 18

תפילותיו:

מתי יא 25, 26; יד 23; טו 36; יט 13; כו 26, 27, 36, 39, 42, 44; כז 46; מרק׳ א 35; ו 41, 46; יד 32-39; לוקס ג 21; ה 16; ו 12; ט 18, 28, 29; יא 1; כב 32, 41-44; כג 34; יוח׳ יא 41, 42; יב 27, 28; יז 1-26; קור״א יא 24; עבר׳ ה 7

בראשית

בראשית א

בראשית פרק א

בריאת העולם ויצירת האדם

1א ברא' א 1: ב 4; מל"ב יט 15; ישע' מב 5; מד 24; מה 18; ירמ' י 12; תהל' צ 2; קב 26; משלי ח 22; יוח' א 3-1; עבר' יא 3; התג' ד 11 בְּרֵאשִׁ֖יתaGen.1.1NAפרשת בראשית: ברא' א 1 – ו 8; הפטרה: ישע' מב 5 – מב 10 בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑יםbGen.1.1אֱלֹהִיםאלוה ברבים, ובא ברבים מאחר שאלוהים אחד הוא, אך אחדות מורכבת, ומסיבה זו באים הפעלים והתארים המתייחסים אליו בדרך כלל ביחיד אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃ 2וְהָאָ֗רֶץ הָיְתָ֥הaGen.1.2הָיְתָהאולי גם במשמעות "נהייתה" א ברא' א 2: ירמ' ד 23; איוב כו 7 תֹ֨הוּ֙ וָבֹ֔הוּbGen.1.2תֹהוּ וָבֹהוּשממה וריקנות חסרת צורה, ערבוביה וחוסר סדר ב ברא' א 2: ישע' ס 2 וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־פְּנֵ֣י ג ברא' א 2: תהל' מב 8; קד 6-5; קמח 7 תְה֑וֹםcGen.1.2תְהוֹםים קדמוני ד ברא' א 2: שפט' ג 10‡; שמ"ב כג 2; מל"ב ב 16; ישע' יא 2; מ 7, 14-13; נט 19; סג 14; מיכה ב 7; ג 8 וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים ה ברא' א 2: תהל' לג 6; קד 30; איוב לג 4 מְרַחֶ֖פֶתdGen.1.2מְרַחֶפֶתמעופפת, שורה עַל־פְּנֵ֥י ו ברא' א 2: תהל' כד 2; קלו 6; כיפ"ב ג 5 הַמָּֽיִם׃ 3וַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 3: תהל' לג 9; קמח 5; יוח' א 5; קור"ב ד 6 יְהִ֣י א֑וֹר וַֽיְהִי־אֽוֹרaGen.1.3אוֹרשמקורו באלוהים ולא בגרמי השמים׃ 4וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָא֖וֹר א ברא' א 4: א 10, 12, 18, 21, 25, 31; טימ"א ד 4 כִּי־ט֑וֹב ב ברא' א 4: א 18; ישע' מה 7; איוב כח 10 וַיַּבְדֵּ֣לaGen.1.4יַּבְדֵּלהפריד אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֥ין הַחֹֽשֶׁךְ׃ 5א ברא' א 5: ירמ' לא 35; תהל' עד 16 וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לָאוֹר֙ י֔וֹם וְלַחֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃ פ

6וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יְהִ֥י א ברא' א 6: א 15-14; ישע' מ 22; מד 24; ירמ' י 12; איוב לז 18; כיפ"ב ג 5 רָקִ֖יעַaGen.1.6רָקִיעַמעין משטח או תווך שקוף בְּת֣וֹךְ הַמָּ֑יִם וִיהִ֣י מַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין מַ֖יִם לָמָֽיִם׃ 7וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֮ אֶת־הָרָקִיעַ֒ וַיַּבְדֵּ֗ל בֵּ֤ין א ברא' א 7: ז 11; שמות כ 4; תהל' קמח 4; משלי ח 29-27 הַמַּ֨יִם֙ אֲשֶׁר֙ מִתַּ֣חַת לָרָקִ֔יעַ וּבֵ֣ין הַמַּ֔יִם אֲשֶׁ֖ר מֵעַ֣ל לָרָקִ֑יעַ ב ברא' א 7: א 9, 11, 15, 24, 30 וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 8וַיִּקְרָ֧א אֱלֹהִ֛ים לָֽרָקִ֖יעַ א ברא' א 8: איוב ט 8 שָׁמָ֑יִם וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שֵׁנִֽי׃ פ

9וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יִקָּו֨וּaGen.1.9יִקָּווּייאספו הַמַּ֜יִם מִתַּ֤חַת הַשָּׁמַ֨יִם֙ א ברא' א 9: ירמ' ה 22; תהל' קד 9-5; איוב לח 8 אֶל־מָק֣וֹם אֶחָ֔ד וְתֵרָאֶ֖ה ב ברא' א 9: תהל' כד 2-1; כיפ"ב ג 5 הַיַּבָּשָׁ֑ה ג ברא' א 9: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 10וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לַיַּבָּשָׁה֙ אֶ֔רֶץ א ברא' א 10: תהל' לג 7; צה 5; קמו 6 וּלְמִקְוֵ֥ה הַמַּ֖יִםaGen.1.10מִקְוֵה הַמַּיִםמקום שאליו נקוו המים ונאספו, ים או אגם קָרָ֣א ב ברא' א 10: תהל' צה 5; קמו 6 יַמִּ֑ים ג ברא' א 10: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 11וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 11: תהל' קד 14; עבר' ו 7 תַּֽדְשֵׁ֤אaGen.1.11תַּדְשֵׁאתצמיח הָאָ֨רֶץ֙ דֶּ֔שֶׁאbGen.1.11דֶּשֶׁאשם כולל לצמחייה עֵ֚שֶׂב מַזְרִ֣יעַ ב ברא' א 11: קור"א טו 38 זֶ֔רַעcGen.1.11מַזְרִיעַ זֶרַעעושה זרע עֵ֣ץ ג ברא' א 11: לוקס ו 44 פְּרִ֞י עֹ֤שֶׂה פְּרִי֙ ד ברא' א 11: א 12, 21, 25-24; ו 20; ז 14; ויק' יא 14, 19, 22; דבר' יד 13, 18; קור"א טו 39 לְמִינ֔וֹdGen.1.11לְמִינוֹעל כל סוגיו אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ עַל־הָאָ֑רֶץ ה ברא' א 11: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 12וַתּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ דֶּ֠שֶׁא עֵ֣שֶׂב מַזְרִ֤יעַ זֶ֨רַע֙ א ברא' א 12: א 11‡ לְמִינֵ֔הוּ וְעֵ֧ץ עֹֽשֶׂה־פְּרִ֛י אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ לְמִינֵ֑הוּ ב ברא' א 12: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 13וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שְׁלִישִֽׁי׃ פ

14וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 14: דבר' ד 19; ישע' מ 26; ירמ' לא 35; תהל' עד 16; קלו 7 יְהִ֤י מְאֹרֹת֙aGen.1.14מְאֹרֹתמקורות אור ב ברא' א 14: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַיּ֖וֹם וּבֵ֣ין הַלָּ֑יְלָה וְהָי֤וּ ג ברא' א 14: ירמ' י 2 לְאֹתֹת֙bGen.1.14לְאֹתֹתלסימנים ד ברא' א 14: ירמ' לג 20, 25; תהל' קד 19 וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים וּלְיָמִ֖ים וְשָׁנִֽיםcGen.1.14לְיָמִים וְשָׁנִיםלחישוב הימים והשנים׃ 15וְהָי֤וּ לִמְאוֹרֹת֙ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָ֑רֶץ א ברא' א 15: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 16וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִ֔ים אֶת־שְׁנֵ֥י א ברא' א 16: תהל' ח 4; קלו 9-8; קור"א טו 41 הַמְּאֹרֹ֖ת הַגְּדֹלִ֑יםaGen.1.16הַמְּאֹרֹת הַגְּדֹלִיםהשמש והירח אֶת־הַמָּא֤וֹר הַגָּדֹל֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַיּ֔וֹםbGen.1.16לְמֶמְשֶׁלֶת הַיּוֹםלהאיר ולשלוט בשעות האור וְאֶת־הַמָּא֤וֹר הַקָּטֹן֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַלַּ֔יְלָהcGen.1.16לְמֶמְשֶׁלֶת הַלַּיְלָהלהאיר ולשלוט בשעות חושך וְאֵ֖ת ב ברא' א 16: תהל' לג 6; איוב לח 7 הַכּוֹכָבִֽים׃ 17וַיִּתֵּ֥ןaGen.1.17יִּתֵּןשׂם אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 17: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָֽרֶץ׃ 18וְלִמְשֹׁל֙ בַּיּ֣וֹם וּבַלַּ֔יְלָה א ברא' א 18: א 4; ישע' מה 7; איוב כח 10 וּֽלֲהַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֣ין הַחֹ֑שֶׁךְ ב ברא' א 18: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 19וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם רְבִיעִֽי׃ פ

20וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יִשְׁרְצ֣וּaGen.1.20יִשְׁרְצוּיפיקו, יעשו שרצים רבים, שהם בעלי חיים קטנים הַמַּ֔יִם שֶׁ֖רֶץ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֑ה וְעוֹף֙bGen.1.20וְעוֹףבעלי כנף יְעוֹפֵ֣ף עַל־הָאָ֔רֶץ עַל־פְּנֵ֖י רְקִ֥יעַ הַשָּׁמָֽיִם׃ 21וַיִּבְרָ֣א אֱלֹהִ֔ים אֶת־א ברא' א 21: ישע' כז 1; נא 9; ירמ' נא 34; תהל' עד 14-13; קד 26-25; קמח 7; איוב ז 12 aGen.1.21הַתַּנִּינִםחיה קדמונית, דמוי נחש הַתַּנִּינִ֖ם הַגְּדֹלִ֑ים וְאֵ֣ת כָּל־נֶ֣פֶשׁ הַֽחַיָּ֣הbGen.1.21הָרֹמֶשֶׂתזוחלת ׀ הָֽרֹמֶ֡שֶׂת אֲשֶׁר֩ שָׁרְצ֨וּ הַמַּ֜יִם ב ברא' א 21: א 11‡ לְמִֽינֵהֶ֗ם וְאֵ֨ת כָּל־ע֤וֹף כָּנָף֙ לְמִינֵ֔הוּ ג ברא' א 21: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 22וַיְבָ֧רֶךְ אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים לֵאמֹ֑ר א ברא' א 22: א 28; ח 17; ט 1, 7; מז 27; ויק' כו 9 פְּר֣וּ וּרְב֗וּbGen.1.22וּרְבוּהתרבוaGen.1.22פְּרוּ וּרְבוּעשו פרי, צאצאים לרוב וּמִלְא֤וּ אֶת־הַמַּ֨יִם֙ בַּיַּמִּ֔ים וְהָע֖וֹף יִ֥רֶבcGen.1.22יִרֶביתרבה בָּאָֽרֶץ׃ 23וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם חֲמִישִֽׁי׃ פ

24וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ א ברא' א 24: ב 7‡; ירמ' כז 5 נֶ֤פֶשׁ חַיָּה֙ ב ברא' א 24: א 11‡ לְמִינָ֔הּ בְּהֵמָ֥ה וָרֶ֛מֶשׂ וְחַֽיְתוֹ־אֶ֖רֶץaGen.1.24וְחַיְתוֹ־אֶרֶץחיית הארץ לְמִינָ֑הּ ג ברא' א 24: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 25וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֩ אֶת־חַיַּ֨ת הָאָ֜רֶץ לְמִינָ֗הּ וְאֶת־הַבְּהֵמָה֙ לְמִינָ֔הּ וְאֵ֛ת כָּל־רֶ֥מֶשׂaGen.1.25רֶמֶשׂחרקים וזוחלים הָֽאֲדָמָ֖ה לְמִינֵ֑הוּ א ברא' א 25: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 26וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים א ברא' א 26: ג 22; יא 7; ישע' ו 8 נַֽעֲשֶׂ֥הaGen.1.26נַעֲשֶׂה"נעשה" ולא "אעשה" כדי להדגיש שהעשייה נעשית על ידי ההוויות האלוהיות השונות המרכיבות את האלוהים האחד אָדָ֛ם בְּצַלְמֵ֖נוּbGen.1.26בְּצַלְמֵנוּבצורתנו ב ברא' א 26: ה 2-1; רומ' ח 29; קור"א יא 7; אפס' ד 24; קול' ג 10; יעקב ג 9 כִּדְמוּתֵ֑נוּdGen.1.26כִּדְמוּתֵנוּדומה לנוcGen.1.26נַעֲשֶׂה... כִּדְמוּתֵנוּ[נב"מ 15] ג ברא' א 26: תהל' ח 9-7; קטו 16; יעקב ג 7 וְיִרְדּוּ֩eGen.1.26וְיִרְדּוּישלטו בִדְגַ֨ת הַיָּ֜ם וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֗יִם וּבַבְּהֵמָה֙ וּבְכָל־הָאָ֔רֶץ וּבְכָל־הָרֶ֖מֶשׂ הָֽרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָֽרֶץ׃ 27א ברא' א 27: ב 7 וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ ב ברא' א 27: ה 3 בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ ג ברא' א 27: גלט' ג 28 זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה ד ברא' א 27: מתי יט 4; מרק' י 6 בָּרָ֥א אֹתָֽם׃ 28א ברא' א 28: ה 2 וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָם֮ אֱלֹהִים֒ וַיֹּ֨אמֶר לָהֶ֜ם אֱלֹהִ֗ים ב ברא' א 28: א 22; ו 1; ח 17; ט 1, 7; יז 6; מז 27; שמות א 7; ויק' כו 9; ירמ' כג 3; יחז' לו 11 פְּר֥וּ וּרְב֛וּ וּמִלְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ וְכִבְשֻׁ֑הָaGen.1.28וְכִבְשֻׁהָהכניעו אותה ג ברא' א 28: א 26‡ וּרְד֞וּ בִּדְגַ֤ת הַיָּם֙ וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֔יִם וּבְכָל־חַיָּ֖ה הָֽרֹמֶ֥שֶׂת עַל־הָאָֽרֶץ׃ 29וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים הִנֵּה֩ נָתַ֨תִּי לָכֶ֜ם אֶת־כָּל־עֵ֣שֶׂב ׀ זֹרֵ֣עַ זֶ֗רַע אֲשֶׁר֙ עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־כָּל־הָעֵ֛ץ אֲשֶׁר־בּ֥וֹ פְרִי־עֵ֖ץ זֹרֵ֣עַ זָ֑רַע לָכֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה א ברא' א 29: ט 3; תהל' קד 14, 27; קלו 25; טימ"א ד 3 לְאָכְלָֽה׃ 30וּֽלְכָל־חַיַּ֣ת הָ֠אָרֶץ וּלְכָל־ע֨וֹף הַשָּׁמַ֜יִם וּלְכֹ֣ל ׀ רוֹמֵ֣שׂ עַל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁר־בּוֹ֙ א ברא' א 30: ב 7‡ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֔ה אֶת־כָּל־יֶ֥רֶק עֵ֖שֶׂב ב ברא' א 30: תהל' קיא 5; קמה 16-15; קמז 9 לְאָכְלָ֑ה ג ברא' א 30: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 31א ברא' א 31: א 4‡; תהל' קד 31 וַיַּ֤רְא אֱלֹהִים֙ אֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְהִנֵּה־ט֖וֹב מְאֹ֑ד וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם הַשִּׁשִּֽׁי׃ פ