שומר אחי אנוכי

פרקי הגות יומיים באמונה המאחדת אותנו

כתבו נוצרים פלסטינים ויהודים משיחים
לקנות ספר מודפס

גוף המשיח בארץ התנ"ך מהווה מיעוט באוכלוסיה. יש הטוענים שהמיעוט הוא כל כך דל עד כי איננו משמעותי, אבל הם טועים. קהילתו של ישוע המשיח - אלה ששייכים לו, אלה שקרא להם אליו - ניצבת בעמדה של חשיבות עליונה ואסטרטגית.

ישוע התפלל שקהילתו תהיה מאוחדת, אבל כוחות רבים פועלים כדי לפלג את מה שאלוהים חיבר, את אלה שיכולים להעיד על האמת האחת והמאוחדת של ישוע. פוליטיקה, זהות אתנית, הבדלים תיאולוגיים ותרבותיים - כל אלה נאבקים על מקומם בטענה שהם חשובים יותר מהאחדות בין המאמינים. כשאנחנו חושבים על כך, אנחנו יודעים שזהו שקר, אבל למרות זאת אנחנו נמשכים בקלות רבה להשקפות של העולם שאיננו מכיר את ישוע.

ספר זה של פרקי הגות ראה אור בו זמנית בשפות ערבית, עברית ואנגלית. הספר הוא פרי יזמתן של שלוש החברות לכתבי הקודש הפועלות יחד בארץ: החברה לכתבי הקודש בישראל, החברה הפלסטינית לכתבי הקודש והחברה הערבית ישראלית לכתבי הקודש. כפי שעולה משם הספר, "שומר אחי", הוא מבוסס על ההנחה שכולנו בראש ובראשונה אחים ואחיות. עוד לפני שאנחנו ישראלים או פלסטינים, ערבים או יהודים, אנחנו ילדי אלוהים פדויים עם אב אחד ואדון אחד, וכולנו כאן בארץ ועלי אדמות מאותה סיבה: לנהל חיים המשקפים את אופיו של אלוהים ולפאר אותו.

פרקי ההגות הם פרי עטם של כארבעים אחים ואחיות ומחולקים באופן שווה בין נוצרים פלסטיניים לבין יהודים משיחיים מקהילות שונות ומגוונות. שמותיהם של הכותבים לא נכללו בספר זה. די לזהותם באהבתם לאלוהים ולאדונם שקם מן המתים - אהבה ששזורה לכל אורך הספר.

אנחנו מקווים שרוח הקודש תעודד אותך בשעה שתקרא בפרקי ההגות, שתתברך מהידיעה שהדברים נכתבו מלבם של אחים ואחיות שנפדו ממש כמוך בדם המשיח, ושאהבתם לישוע עזה וכנה לא פחות משלך.

כל הזכויות שמורות © 2012. אין להדפיס או להעתיק את הספר הזה, או כל חלק ממנו, ללא קבלת רשות בכתב מאת אחד מבעלי זכות היוצרים הרשומים בעמוד זה.

Palestinian Bible Society
P.O. Box 44460
91443 Jerusalem
www.pbs-web.com

Bible Society in Israel
Box 44
Jerusalem 91000
Israel
www.biblesocietyinisrael.com

Arab Israeli Bible Society
P.O. Box 50027
Nazareth 16160
Israel
www.aibible.org

© 2012, all rights reserved. Permission to reproduce any part of this book must be obtained in writing from any one of the three copyright holders.