צבאות

למי בישראל היתה חובה לשרת:

במד׳ א 2, 3; כו 2; דהי״ב כה 5

מי היה פטור משרות צבאי:

במד׳ א 47-50; ב 33; דבר׳ כ 5-9; שפט׳ ז 3

ספירת אנשי צבא:

במד׳ א 2, 3; כו 2; שמ״א יא 8; שמ״ב יח 1, 2; כד 1-9; מל״א כ 15; דהי״ב כה 5

גיוס:

במד׳ לא 4; שפט׳ כ 10

שאול מגייס אנשי חיל שישרתו אצלו:

שמ״א יד 52

קצינים:

שר־צבא:

שמ״א יד 50; שמ״ב ב 8; ח 16; יז 25; יט 14; כ 23

שרי אלפים ושרי מאות:

במד׳ ב 3, 31; לא 14, 48; שמ״א יז 18; מל״ב יא 15; דהי״א כז 1-22; כח 1; דהי״ב יז 12-19; כה 5

שרי חמישים:

מל״ב א 9; ישע׳ ג 3 ;

כיצד הזעיקו:

תקיעה בשופר או בחצוצרה:

במד׳ י 9; שפט׳ ג 27; ו 34; שמ״א יג 3, 4

שליחת נתחי בקר לכל השבטים:

שמ״א יא 7

סרבו לבוא:

שפט׳ כא 5-11 עם 20

טקטיקה:

1. חונים וצועדים:

במד׳ ב

2. חמושים:

שמות יג 18; דהי״א יב 34

3. בשורות:

יואל ב 7

בשלושה ראשים:

שפט׳ ז 16; ט 43; שמ״א יא 11; יג 17, 18; שמ״ב יח 2; איוב א 17

מוסרים פקודות באמצעות תקיעה בשופר:

שמ״ב ב 28; יח 16; כ 1, 22; נחמ׳ ד 18, 20

תכסיסים (מארב):

בעי:

יהושע ח 2-22

בשכם:

שפט׳ ט 25, 34

בגבעה:

שפט׳ כ 29-43

בהַר צְמָרַיִם:

דהי״ב יג 13

ע״י יהושפט:

דהי״ב כ 22

ריגול:

בירחו:

יהושע ב 1-24

בעי:

יהושע ז 2, 3

בבית־אל:

שפט׳ א 23, 24

בלאיש:

שפט׳ יח 2-10

התקפות לילה:

ברא׳ יד 15; שפט׳ ז 16-22

פיתוי:

יהושע ח 4-22; שפט׳ כ 29-43; נחמ׳ ו

מסע חורף:

שמ״ב יא 1; דהי״א כ 1

עיכוב:

שמ״ב יז 7-14

התקפת בזק:

אברם רודף אחרי כדרלעמר:

ברא׳ יד 14, 15

יהושע נגד האמורים:

יהושע י 6, 9

יהושע נגד המלכים בני הברית:

יהושע יא 7

דוד נגד הפלישתים:

שמ״ב ה 23-25

צועדים ללא הפסקות:

יהושע י 9; ישע׳ ה 26, 27

מצור:

ירמ׳ לט 1

ביריחו:

יהושע ו

בשורון:

מל״ב ו 24-33; ז

בירושלים:

מל״ב כה 1-3

שימוש בכלי מצור:

ירמ׳ ו 6; דהי״ב כו 15

התבצרויות:

שפט׳ ט 31; שמ״ב ה 9; מל״ב כה 1; ישע׳ כב 10; כה 12; כט 3; לב 14; ירמ׳ ו 6; לב 24; לג 4; נא 53; יחז׳ ד 2; יז 17; כא 27; כו 8; לג 27; נחום ב 2; ג 14; דנ׳ יא 15, 19; נחמ׳ ג 8; ד 2; דהי״ב יא 11; כו 9

דגלים, נסים:

במד׳ ב 2, 3, 10, 17, 18, 25, 31, 34; י 14, 18, 22, 25

מדים:

יחז׳ כג 6, 12; נחום ב 4

צבא סדיר:

שמ״א יג 2; דהי״א כז; דהי״ב א 14; יז 12-19; כו 11-15

טכסים דתיים:

דורשים את אלוהים לפני קרב:

במד׳ כז 21; שפט׳ א 1; שמ״א יד 19, 37-41; כג 2-12; ל 8; שמ״ב ב 1; ה 19, 23; מל״א כב 7-28; מל״ב ג 11-19; ירמ׳ לז 7-10; דהי״א יד 10, 14

קרבנות:

שמ״א יג 11, 12

הטהרות:

במד׳ לא 19-24

המנעות מטואה:

דבר׳ כג 10

קצין מתנדב:

דהי״ב יז 16

זמרים שליוו את הצבא והיללו את ה׳:

דהי״ב כ 21, 22

נושאים לקרב את ארון הברית:

יהושע ו 6, 7, 13; שמ״א ד 4-11

אלוהים עוזר לצבא:

כשאהרון וחור מרימים את ידי משה:

שמות יז 11, 12

במצור עך יריחו:

יהושע ו

השמש עומדת דום:

יהושע י 11-14

נצחון גדעון:

שפט׳ ז

בהתקפות נגד שומרון:

מל״א כ; מל״ב ז

נצחונות יהושפט:

מל״ב ג; דהי״ב כ

מלאך ה׳ היכה את צבא אשור:

מל״ב יט 35

צבא מתערב בירושת המלכות:

שמ״ב ב 8-10; מל״א טז 16; מל״ב יא 4-12

צבא דוד מורכב מאנשים משולי החברה:

שמ״א כב 1, 2

שכירי חרב:

שמ״ב י 6; דהי״א יט 6, 7; דהי״ב כה 5, 6

בעלי ברית:

יהושע י 1-5; יא 1-5; שפט׳ א 3; שמ״ב י 6, 15, 16, 19; מל״א טו 20; כב 1-4; מל״ב טז 9; יח 19-21; ישע׳ ז 1-9; ח 9-12; נד 15; תהל׳ פג 2-13; דהי״א יט 6, 7; דהי״ב טז 2-9; יח 1, 3; כ 1; כב 5; כח 16, 20

עידוד לפני קרב:

דבר׳ כ 1-9

תרועות קרב:

שפט׳ ז 18; שמ״א יז 20, 52

חגיגות נצחון:

בשירים:

שפט׳ ה; שמ״א יח 6, 7

בנגינת כל זמר:

דהי״ב כ 28

במחולות:

שמ״א יח 6, 7

שכר הצטיינות:

יהושע נותן את ביתו לאישה:

יהושע טו 16, 17

שמלך נותן את ביתו:

שמ״א יז 25; יח 17-28

העלה בדרגה:

שמ״ב כג 8-39; דהי״א יא 6, 10-47

חלק בשלל:

במד׳ לא 25-47

ילדים לומדים להשתמש בקשת:

שמ״ב א 18

אכן נענש על חוסר ציות:

יהושע ז

מפקד שמי:

שמ״א יד 17; במד׳ לא 48, 49

פניקה בצבא:

ישע׳ ל 17

מדינים:

שפט׳ ז 21

פלישתים:

שמ״א יד 15-19

ארמים:

מל״ב ז 7-15

חיילים הורגים זא את זה תוך כדי נסיון להמלט:

שמ״א יד 20; לא 4-6

בחירת גיבורים המייצגים את הצבא:

שמ״א יז 8-53; שמ״ב ב 14-17; כא 15-22

אסור לסמוך על צבא:

תהל׳ לג 16; מד 7

חיל ליווי:

מל״ב א 9; מה״ש כג 23, 24, 31-33

הבצא הרומי:

שר אלף:

מה״ש כב 24-29

שר מאה:

מתי ח 5, 8; כז 54; לוקס ז 2; כג 47; מה״ש י 1, 7, 22; כא 32; כב 26; כג 17, 23; כד 23; כז 1, 11, 43; כח 16

גדוד:

מה״ש י 1; כז 1

עבור צבאות אחרים:

; ; ; ; ; ;

עבור כלי מלחמה:

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

מטפורי:

דבר׳ לג 2; מל״ב ו 17; תהל׳ לד 8; סח 18; התג׳ ט 16

בראשית

בראשית א

בראשית פרק א

בריאת העולם ויצירת האדם

1א ברא' א 1: ב 4; מל"ב יט 15; ישע' מב 5; מד 24; מה 18; ירמ' י 12; תהל' צ 2; קב 26; משלי ח 22; יוח' א 3-1; עבר' יא 3; התג' ד 11 בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃ 2וְהָאָ֗רֶץ הָיְתָ֥ה א ברא' א 2: ירמ' ד 23; איוב כו 7 תֹ֨הוּ֙ וָבֹ֔הוּ ב ברא' א 2: ישע' ס 2 וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־פְּנֵ֣י ג ברא' א 2: תהל' מב 8; קד 6-5; קמח 7 תְה֑וֹם ד ברא' א 2: שפט' ג 10‡; שמ"ב כג 2; מל"ב ב 16; ישע' יא 2; מ 7, 14-13; נט 19; סג 14; מיכה ב 7; ג 8 וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים ה ברא' א 2: תהל' לג 6; קד 30; איוב לג 4 מְרַחֶ֖פֶת עַל־פְּנֵ֥י ו ברא' א 2: תהל' כד 2; קלו 6; כיפ"ב ג 5 הַמָּֽיִם׃ 3וַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 3: תהל' לג 9; קמח 5; יוח' א 5; קור"ב ד 6 יְהִ֣י א֑וֹר וַֽיְהִי־אֽוֹר׃ 4וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָא֖וֹר א ברא' א 4: א 10, 12, 18, 21, 25, 31; טימ"א ד 4 כִּי־ט֑וֹב ב ברא' א 4: א 18; ישע' מה 7; איוב כח 10 וַיַּבְדֵּ֣ל אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֥ין הַחֹֽשֶׁךְ׃ 5א ברא' א 5: ירמ' לא 35; תהל' עד 16 וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לָאוֹר֙ י֔וֹם וְלַחֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃ פ

6וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יְהִ֥י א ברא' א 6: א 15-14; ישע' מ 22; מד 24; ירמ' י 12; איוב לז 18; כיפ"ב ג 5 רָקִ֖יעַ בְּת֣וֹךְ הַמָּ֑יִם וִיהִ֣י מַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין מַ֖יִם לָמָֽיִם׃ 7וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֮ אֶת־הָרָקִיעַ֒ וַיַּבְדֵּ֗ל בֵּ֤ין א ברא' א 7: ז 11; שמות כ 4; תהל' קמח 4; משלי ח 29-27 הַמַּ֨יִם֙ אֲשֶׁר֙ מִתַּ֣חַת לָרָקִ֔יעַ וּבֵ֣ין הַמַּ֔יִם אֲשֶׁ֖ר מֵעַ֣ל לָרָקִ֑יעַ ב ברא' א 7: א 9, 11, 15, 24, 30 וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 8וַיִּקְרָ֧א אֱלֹהִ֛ים לָֽרָקִ֖יעַ א ברא' א 8: איוב ט 8 שָׁמָ֑יִם וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שֵׁנִֽי׃ פ

9וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יִקָּו֨וּ הַמַּ֜יִם מִתַּ֤חַת הַשָּׁמַ֨יִם֙ א ברא' א 9: ירמ' ה 22; תהל' קד 9-5; איוב לח 8 אֶל־מָק֣וֹם אֶחָ֔ד וְתֵרָאֶ֖ה ב ברא' א 9: תהל' כד 2-1; כיפ"ב ג 5 הַיַּבָּשָׁ֑ה ג ברא' א 9: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 10וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לַיַּבָּשָׁה֙ אֶ֔רֶץ א ברא' א 10: תהל' לג 7; צה 5; קמו 6 וּלְמִקְוֵ֥ה הַמַּ֖יִם קָרָ֣א ב ברא' א 10: תהל' צה 5; קמו 6 יַמִּ֑ים ג ברא' א 10: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 11וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 11: תהל' קד 14; עבר' ו 7 תַּֽדְשֵׁ֤א הָאָ֨רֶץ֙ דֶּ֔שֶׁא עֵ֚שֶׂב מַזְרִ֣יעַ ב ברא' א 11: קור"א טו 38 זֶ֔רַע עֵ֣ץ ג ברא' א 11: לוקס ו 44 פְּרִ֞י עֹ֤שֶׂה פְּרִי֙ ד ברא' א 11: א 12, 21, 25-24; ו 20; ז 14; ויק' יא 14, 19, 22; דבר' יד 13, 18; קור"א טו 39 לְמִינ֔וֹ אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ עַל־הָאָ֑רֶץ ה ברא' א 11: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 12וַתּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ דֶּ֠שֶׁא עֵ֣שֶׂב מַזְרִ֤יעַ זֶ֨רַע֙ א ברא' א 12: א 11‡ לְמִינֵ֔הוּ וְעֵ֧ץ עֹֽשֶׂה־פְּרִ֛י אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ לְמִינֵ֑הוּ ב ברא' א 12: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 13וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שְׁלִישִֽׁי׃ פ

14וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 14: דבר' ד 19; ישע' מ 26; ירמ' לא 35; תהל' עד 16; קלו 7 יְהִ֤י מְאֹרֹת֙ ב ברא' א 14: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַיּ֖וֹם וּבֵ֣ין הַלָּ֑יְלָה וְהָי֤וּ ג ברא' א 14: ירמ' י 2 לְאֹתֹת֙ ד ברא' א 14: ירמ' לג 20, 25; תהל' קד 19 וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים וּלְיָמִ֖ים וְשָׁנִֽים׃ 15וְהָי֤וּ לִמְאוֹרֹת֙ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָ֑רֶץ א ברא' א 15: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 16וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִ֔ים אֶת־שְׁנֵ֥י א ברא' א 16: תהל' ח 4; קלו 9-8; קור"א טו 41 הַמְּאֹרֹ֖ת הַגְּדֹלִ֑ים אֶת־הַמָּא֤וֹר הַגָּדֹל֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַיּ֔וֹם וְאֶת־הַמָּא֤וֹר הַקָּטֹן֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַלַּ֔יְלָה וְאֵ֖ת ב ברא' א 16: תהל' לג 6; איוב לח 7 הַכּוֹכָבִֽים׃ 17וַיִּתֵּ֥ן אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 17: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָֽרֶץ׃ 18וְלִמְשֹׁל֙ בַּיּ֣וֹם וּבַלַּ֔יְלָה א ברא' א 18: א 4; ישע' מה 7; איוב כח 10 וּֽלֲהַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֣ין הַחֹ֑שֶׁךְ ב ברא' א 18: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 19וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם רְבִיעִֽי׃ פ

20וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יִשְׁרְצ֣וּ הַמַּ֔יִם שֶׁ֖רֶץ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֑ה וְעוֹף֙ יְעוֹפֵ֣ף עַל־הָאָ֔רֶץ עַל־פְּנֵ֖י רְקִ֥יעַ הַשָּׁמָֽיִם׃ 21וַיִּבְרָ֣א אֱלֹהִ֔ים אֶת־א ברא' א 21: ישע' כז 1; נא 9; ירמ' נא 34; תהל' עד 14-13; קד 26-25; קמח 7; איוב ז 12 הַתַּנִּינִ֖ם הַגְּדֹלִ֑ים וְאֵ֣ת כָּל־נֶ֣פֶשׁ הַֽחַיָּ֣ה ׀ הָֽרֹמֶ֡שֶׂת אֲשֶׁר֩ שָׁרְצ֨וּ הַמַּ֜יִם ב ברא' א 21: א 11‡ לְמִֽינֵהֶ֗ם וְאֵ֨ת כָּל־ע֤וֹף כָּנָף֙ לְמִינֵ֔הוּ ג ברא' א 21: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 22וַיְבָ֧רֶךְ אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים לֵאמֹ֑ר א ברא' א 22: א 28; ח 17; ט 1, 7; מז 27; ויק' כו 9 פְּר֣וּ וּרְב֗וּ וּמִלְא֤וּ אֶת־הַמַּ֨יִם֙ בַּיַּמִּ֔ים וְהָע֖וֹף יִ֥רֶב בָּאָֽרֶץ׃ 23וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם חֲמִישִֽׁי׃ פ

24וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ א ברא' א 24: ב 7‡; ירמ' כז 5 נֶ֤פֶשׁ חַיָּה֙ ב ברא' א 24: א 11‡ לְמִינָ֔הּ בְּהֵמָ֥ה וָרֶ֛מֶשׂ וְחַֽיְתוֹ־אֶ֖רֶץ לְמִינָ֑הּ ג ברא' א 24: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 25וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֩ אֶת־חַיַּ֨ת הָאָ֜רֶץ לְמִינָ֗הּ וְאֶת־הַבְּהֵמָה֙ לְמִינָ֔הּ וְאֵ֛ת כָּל־רֶ֥מֶשׂ הָֽאֲדָמָ֖ה לְמִינֵ֑הוּ א ברא' א 25: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 26וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים א ברא' א 26: ג 22; יא 7; ישע' ו 8 נַֽעֲשֶׂ֥ה אָדָ֛ם בְּצַלְמֵ֖נוּ ב ברא' א 26: ה 2-1; רומ' ח 29; קור"א יא 7; אפס' ד 24; קול' ג 10; יעקב ג 9 כִּדְמוּתֵ֑נוּ ג ברא' א 26: תהל' ח 9-7; קטו 16; יעקב ג 7 וְיִרְדּוּ֩ בִדְגַ֨ת הַיָּ֜ם וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֗יִם וּבַבְּהֵמָה֙ וּבְכָל־הָאָ֔רֶץ וּבְכָל־הָרֶ֖מֶשׂ הָֽרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָֽרֶץ׃ 27א ברא' א 27: ב 7 וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ ב ברא' א 27: ה 3 בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ ג ברא' א 27: גלט' ג 28 זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה ד ברא' א 27: מתי יט 4; מרק' י 6 בָּרָ֥א אֹתָֽם׃ 28א ברא' א 28: ה 2 וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָם֮ אֱלֹהִים֒ וַיֹּ֨אמֶר לָהֶ֜ם אֱלֹהִ֗ים ב ברא' א 28: א 22; ו 1; ח 17; ט 1, 7; יז 6; מז 27; שמות א 7; ויק' כו 9; ירמ' כג 3; יחז' לו 11 פְּר֥וּ וּרְב֛וּ וּמִלְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ וְכִבְשֻׁ֑הָ ג ברא' א 28: א 26‡ וּרְד֞וּ בִּדְגַ֤ת הַיָּם֙ וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֔יִם וּבְכָל־חַיָּ֖ה הָֽרֹמֶ֥שֶׂת עַל־הָאָֽרֶץ׃ 29וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים הִנֵּה֩ נָתַ֨תִּי לָכֶ֜ם אֶת־כָּל־עֵ֣שֶׂב ׀ זֹרֵ֣עַ זֶ֗רַע אֲשֶׁר֙ עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־כָּל־הָעֵ֛ץ אֲשֶׁר־בּ֥וֹ פְרִי־עֵ֖ץ זֹרֵ֣עַ זָ֑רַע לָכֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה א ברא' א 29: ט 3; תהל' קד 14, 27; קלו 25; טימ"א ד 3 לְאָכְלָֽה׃ 30וּֽלְכָל־חַיַּ֣ת הָ֠אָרֶץ וּלְכָל־ע֨וֹף הַשָּׁמַ֜יִם וּלְכֹ֣ל ׀ רוֹמֵ֣שׂ עַל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁר־בּוֹ֙ א ברא' א 30: ב 7‡ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֔ה אֶת־כָּל־יֶ֥רֶק עֵ֖שֶׂב ב ברא' א 30: תהל' קיא 5; קמה 16-15; קמז 9 לְאָכְלָ֑ה ג ברא' א 30: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 31א ברא' א 31: א 4‡; תהל' קד 31 וַיַּ֤רְא אֱלֹהִים֙ אֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְהִנֵּה־ט֖וֹב מְאֹ֑ד וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם הַשִּׁשִּֽׁי׃ פ