שָׁאוּל השליח

מה״ש ח 1; ט 1; יג 9

משבט בנימין:

רומ׳ יא 1; פיל׳ ג 5

מראהו:

קור״ב י 1, 10; יא 6

נולד בעיר טרסוס:

מה״ש ט 11; כא 39; כב 3

למד בירושלים אצל גמליאל:

מה״ש כב 3; כו 4

פרוש קנאי:

מה״ש כב 3; כג 6; כו 5; קור״ב יא 22; גלט׳ א 14; פיל׳ ג 5

אסאל רומי:

מה״ש טז 37; כב 25-28

רודף אחרי המאמינים בישוע, נוכח בהריגת ספנוס:

מה״ש ז 58; ח 1, 3; ט 1; כב 4

נשלח לדמשק עם מכתבים לעצור את המאמינים שם:

מה״ש ט 1, 2

פוגש את ישוע בחזון ומאמין בו:

מה״ש ט 3-22; כב 4-19; כו 9-15; קור״א ט 1; טו 8; גלט׳ א 13; טימ״א א 12, 13

נטבל:

מה״ש ט 18; כב 16

נקרא להיות שליח:

מה״ש כב 14-21; כו 16-18; רומ׳ א 1; קור״א א 1; ט 1, 2; טו 9; גלט׳ א 1, 15, 16; אפס׳ א 1; קול׳ א 1; טימ״א א 1; ב 7; טימ״ב א 1, 11; טיט׳ א 1, 3

מטיף פעם ראשונה בדמשק:

מה״ש ט 20, 22

יהודי דמשק רודפים אותו:

מה״ש ט 23, 24

בורח מדמשק לירושלים:

מה״ש ט 25, 26; גלט׳ א 18, 19

התלמידים בירושלים מקבלים אותו:

מה״ש ט 26-29

הולך לקיסריה:

מה״ש ט 30; יח 22

נשלח את הגויים:

מה״ש יג 2, 3, 47, 48; כב 17-21; רומ׳ יא 13; טו 16; גלט׳ א 15-24

בר־נבא שותפו:

מה״ש יא 25, 26

במשך שנה מלמדים באנטיוכיה:

מה״ש יא 26

מביאים לירושלים את תרומות המאמינים באנטיוכיה:

מה״ש יא 27-30

חוזרים לאנטיוכיה ולוקחים אתם את יוחנן מרקוס:

מה״ש יב 25

מבקר בסלבקיה:

מה״ש יג 4

מבקר בקפריסין:

מה״ש יג 4

מטיף בסלמיס:

מה״ש יג 5

מטיף בפפוס:

מה״ש יג 6

המושל סרגיוס פולוס מאמין בישוע:

מה״ש יג 7-12

מתעמת עם אלימס המכשף:

מה״ש יג 6-12

מבקר בפרגי שבפמפיליה:

מה״ש יג 13

יוחן מרקוס חוזר לירושלים:

מה״ש יג 13

מבקר באנטיוכיה שבפיסידיה ומטיף בבית הכנסת:

מה״ש יג 14-41

גוים מקבלים בשמחה את המסר:

מה״ש יג 42, 49

נרדף וגורש:

מה״ש יג 50, 51

מבקר באיקוניון, מטיף ונרדף, בורח לליסרה והולך משם לדרבי:

מה״ש יד 1-6

מרפא איש רפה רגליים:

מה״ש יד 8-10

התושבים מבקשים להשתחות לו:

מה״ש יד 11-18

יהודי אנטיוכיה ואיקוניון רודפים אותו ומנסים להרוג אותו:

מה״ש יד 19; קור״ב יא 25; טימ״ב ג 11

ממשיך לנוע בין הקהילות בדרבי, ליסטרה, איקוניון ואנטיוכיה:

מה״ש יד 19-23

חוזר לבקר מאמינים בערים שונות:

מה״ש יד 24-28

מאבקו עם המתייהדים:

מה״ש טו 1, 2

עם הזקנים והשליחים בירושלים דן בסוגיית המילה:

מה״ש טו 2, 4

מספר לשליחים על נסים בין הגויים:

מה״ש טו 12

עם בר־נבא, שילא ויהודה לוקח איגרות למאמינים באנטיוכיה:

מה״ש טו 22, 25

מסעו השני:

מה״ש טו 36

רב עם בר־נבא אודות מרקוס, בוחר בשילא וחוזר לסוריה וקיליקיה:

מה״ש טו 36-41

מבקר בליסטרה, מל את טימותאוס:

מה״ש טז 1-5

עובר בפריגיה, גלטיה ומיסיה, הרוח לא מרשה לו לבשר באסיה:

מה״ש טז 6, 7

בטרואס מקבל קריאה לבשר במקדוניה:

מה״ש טז 8-10

מבשר בפיליפי:

מה״ש טז 11-15

מגרש שד מנערה אחוזת רוח ניחוש:

מה״ש טז 16-18

נשלח לבית כלא עם שילא, שוחרר בדרך נס, הסוהר מאמין בישוע:

מה״ש טז 19-34

שוחרר ע״י הרשויות מפני שהוא אזרח רומי:

מה״ש טז 35-39; קור״ב ו 5; יא 25; תסל״א ב 2

לידיה מארחת אותם:

מה״ש טז 40

מבקר באמפיפוליס, אפולוניה ותסלוניקי, מבשר בבית הכנסת:

מה״ש יז 1-4

נרדף:

מה״ש יז 5-9; תסל״ב א 1-4

בורח לבראה, רבים שם מאמינים:

מה״ש יז 10-12

נרדף ע״י יהודים שבאים מתסלוניקי, הולך עם כמה אחים לאתונה:

מה״ש יז 13-15

באריופגוס מדבר עם היוונים על ישוע:

מה״ש יז 16-34

הולך לקורינתוס ולן אצל עקילס ואישתו פריסקילה:

מה״ש יח 1-3

במשך 18 חודש מלמד את דבר אלוהים בקורינתוס:

מה״ש יח 4-11

נתבע ע״י היהודים לפני גליו נציב מדינת אכיה, הפליג לסוריה עם עקילס ופריסקילה:

מה״ש יח 12-18

זמן קצר באפסוס, מפליג לקיסריה, חוזר לאנטיוכיה, מחזק את המאמינים בגלטיה ופריגיה:

מה״ש יח 18-23

חוזר לאפסוס, מטביל מאמינים, מטיף בבית הכנסת, נשאר באפסוס שנתיים:

מה״ש יט 12-1

מתעמת עם יהודים מרגשי שדים:

מה״ש יט 13-20; קור״א טז 8, 9

שולח את טימותאוס וארסטוס למקדוניה ונשאר באסיה:

מה״ש יט 21, 22

מהומה באפסוס:

מה״ש יט 23-41; קור״ב א 8; טימ״ב ד 14

יוצא ממקדוניה, שוהה שלושה חודשים ביוון, עובר לטרואס:

מה״ש כ 1-6

בטרואס מטיף כל הלילה, מחייה בחור שנפל מחלון:

מה״ש כ 6-12

ממהר להגיע לירושלים עד חג הסוכות:

מה״ש כ 13-16

מדבר לפני זקני אפסוס:

מה״ש כ 17-38

מפליג עד צור:

מה״ש כא 1-3

עם האחים בצור, מפליג לעכו:

מה״ש כא 4-7

מפליג לקיסריה, לן אצל פיליפוס המבשר, ממשיך לירושים למרות הזהרה בנבואה מה יקרה לו שם:

מה״ש כא 8-15

מתאר בקהילה בירושלים את מעשי אלוהים בין הגויים:

מה״ש כא 17-25

נעצר בדרכו לבית המקדש:

מה״ש כא 26-33

הגנתו:

מה״ש כא 33-40; כב 1-21

לפני שר האלף, מכריז שהוא אזרח רומי כדי שלא יחקרו אותו במלקות:

מה״ש כב 24-30

מתגונן לפני הסנהדרין:

מה״ש כב 30; כג 1-5

מחזירים אותו למצודה:

מה״ש כג 10

רואה בחזון שיעיד ברומא:

מה״ש כג 11

קושרים קשר לרהוג אותו:

מה״ש כג 12-15

בן אחותו מגלה את דבר המארב:

מה״ש כג 16-22

מועבר לקיסריה ע״י משמר של חיילים:

מה״ש כג 23-33

מוחזק בארמון הורדוס:

מה״ש כג 35

משפטו לפני פליקס הנציב:

מה״ש כד

נשרא שנתיים במאסר:

מה״ש כד 27

משפטו לפני פסטוס הנציב:

מה״ש כה 1-12

פונה לקיסר:

מה״ש כה 10-12

נחקר לפני המלך אגריפס:

מה״ש כה 13-27; כו

נשלח לרומא, נלקח ע״י חיילים עד לאסיה הקטנה:

מה״ש כז 1-5

ממשיך להפליג ליד כרתים:

מה״ש כז 6-8

מנבא שיקרה אסון לאניה אבל ממשיכים להפליג:

מה״ש כז 9-13

סערה גדולה פוקדת את האניה והיא תובעת, כולם מגיעים לאי מלטה ללא אובדן חיים:

מה״ש כז 14-44

תושבי האי דואגים להם:

מה״ש כח 1, 2

ננשך ע״י צפע אבל בדרך נס הוא לא מת:

מה״ש כח 3-6

מרפא את אבי ראש האי:

מה״ש כח 7-10

נשאר שלושה חודשים במלטה, ממשליך לאיטליה:

מה״ש כח 11-13

אחים מלווים אותו לרומא, מתגורר לבד עם חייל ששמר עליו:

מה״ש כח 14-16

מזמין את המנהיגים היהודיים ומבשר להם:

מה״ש כח 17-29

מתגורר לבד במשך שנתיים, מטיף ומלמד:

מה״ש כח 30, 31

מתפרנס מעבודתו הוא:

מה״ש יח 3; כ 33-35

באסיה היה חולה:

קור״ב א 8-11

נחישותו ללכת לירושלים למרות אזהרות מה יקרה לו שם:

מה״ש כ 22, 23; כא 4, 10-14

נלקח את הרקיע השלישי:

קור״ב יב 1-4

סבל מ״קוץ בבשרו״:

קור״ב יב 7-9; גלט׳ ד 13, 14

אופיו העצמאי:

תסל״א ב 9; תסל״ב ג 8

רדיפות שסבל:

מה״ש ט 16, 23-25, 29; טז 19-25; כ 22-24; כא 13, 27-33; כב 22-24; כג 10, 12-15; רומ׳ ח 35-37; קור״א ד 9, 11-13; קור״ב א 8-10; ד 8-12; ו 4, 5, 8-10; יא 23-27, 32, 33; יב 10; גלט׳ ה 11; ו 17; פיל׳ א 30; ב 17, 18; קול׳ א 24; תסל״א ב 2, 14, 15; ג 4; טימ״ב א 12; ב 9, 10; ג 11, 12; ד 16, 17; עבר׳ י 34

בראשית

בראשית א

בראשית פרק א

בריאת העולם ויצירת האדם

1א ברא' א 1: ב 4; מל"ב יט 15; ישע' מב 5; מד 24; מה 18; ירמ' י 12; תהל' צ 2; קב 26; משלי ח 22; יוח' א 3-1; עבר' יא 3; התג' ד 11 בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃ 2וְהָאָ֗רֶץ הָיְתָ֥ה א ברא' א 2: ירמ' ד 23; איוב כו 7 תֹ֨הוּ֙ וָבֹ֔הוּ ב ברא' א 2: ישע' ס 2 וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־פְּנֵ֣י ג ברא' א 2: תהל' מב 8; קד 6-5; קמח 7 תְה֑וֹם ד ברא' א 2: שפט' ג 10‡; שמ"ב כג 2; מל"ב ב 16; ישע' יא 2; מ 7, 14-13; נט 19; סג 14; מיכה ב 7; ג 8 וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים ה ברא' א 2: תהל' לג 6; קד 30; איוב לג 4 מְרַחֶ֖פֶת עַל־פְּנֵ֥י ו ברא' א 2: תהל' כד 2; קלו 6; כיפ"ב ג 5 הַמָּֽיִם׃ 3וַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 3: תהל' לג 9; קמח 5; יוח' א 5; קור"ב ד 6 יְהִ֣י א֑וֹר וַֽיְהִי־אֽוֹר׃ 4וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָא֖וֹר א ברא' א 4: א 10, 12, 18, 21, 25, 31; טימ"א ד 4 כִּי־ט֑וֹב ב ברא' א 4: א 18; ישע' מה 7; איוב כח 10 וַיַּבְדֵּ֣ל אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֥ין הַחֹֽשֶׁךְ׃ 5א ברא' א 5: ירמ' לא 35; תהל' עד 16 וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לָאוֹר֙ י֔וֹם וְלַחֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃ פ

6וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יְהִ֥י א ברא' א 6: א 15-14; ישע' מ 22; מד 24; ירמ' י 12; איוב לז 18; כיפ"ב ג 5 רָקִ֖יעַ בְּת֣וֹךְ הַמָּ֑יִם וִיהִ֣י מַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין מַ֖יִם לָמָֽיִם׃ 7וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֮ אֶת־הָרָקִיעַ֒ וַיַּבְדֵּ֗ל בֵּ֤ין א ברא' א 7: ז 11; שמות כ 4; תהל' קמח 4; משלי ח 29-27 הַמַּ֨יִם֙ אֲשֶׁר֙ מִתַּ֣חַת לָרָקִ֔יעַ וּבֵ֣ין הַמַּ֔יִם אֲשֶׁ֖ר מֵעַ֣ל לָרָקִ֑יעַ ב ברא' א 7: א 9, 11, 15, 24, 30 וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 8וַיִּקְרָ֧א אֱלֹהִ֛ים לָֽרָקִ֖יעַ א ברא' א 8: איוב ט 8 שָׁמָ֑יִם וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שֵׁנִֽי׃ פ

9וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יִקָּו֨וּ הַמַּ֜יִם מִתַּ֤חַת הַשָּׁמַ֨יִם֙ א ברא' א 9: ירמ' ה 22; תהל' קד 9-5; איוב לח 8 אֶל־מָק֣וֹם אֶחָ֔ד וְתֵרָאֶ֖ה ב ברא' א 9: תהל' כד 2-1; כיפ"ב ג 5 הַיַּבָּשָׁ֑ה ג ברא' א 9: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 10וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לַיַּבָּשָׁה֙ אֶ֔רֶץ א ברא' א 10: תהל' לג 7; צה 5; קמו 6 וּלְמִקְוֵ֥ה הַמַּ֖יִם קָרָ֣א ב ברא' א 10: תהל' צה 5; קמו 6 יַמִּ֑ים ג ברא' א 10: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 11וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 11: תהל' קד 14; עבר' ו 7 תַּֽדְשֵׁ֤א הָאָ֨רֶץ֙ דֶּ֔שֶׁא עֵ֚שֶׂב מַזְרִ֣יעַ ב ברא' א 11: קור"א טו 38 זֶ֔רַע עֵ֣ץ ג ברא' א 11: לוקס ו 44 פְּרִ֞י עֹ֤שֶׂה פְּרִי֙ ד ברא' א 11: א 12, 21, 25-24; ו 20; ז 14; ויק' יא 14, 19, 22; דבר' יד 13, 18; קור"א טו 39 לְמִינ֔וֹ אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ עַל־הָאָ֑רֶץ ה ברא' א 11: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 12וַתּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ דֶּ֠שֶׁא עֵ֣שֶׂב מַזְרִ֤יעַ זֶ֨רַע֙ א ברא' א 12: א 11‡ לְמִינֵ֔הוּ וְעֵ֧ץ עֹֽשֶׂה־פְּרִ֛י אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ לְמִינֵ֑הוּ ב ברא' א 12: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 13וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שְׁלִישִֽׁי׃ פ

14וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 14: דבר' ד 19; ישע' מ 26; ירמ' לא 35; תהל' עד 16; קלו 7 יְהִ֤י מְאֹרֹת֙ ב ברא' א 14: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַיּ֖וֹם וּבֵ֣ין הַלָּ֑יְלָה וְהָי֤וּ ג ברא' א 14: ירמ' י 2 לְאֹתֹת֙ ד ברא' א 14: ירמ' לג 20, 25; תהל' קד 19 וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים וּלְיָמִ֖ים וְשָׁנִֽים׃ 15וְהָי֤וּ לִמְאוֹרֹת֙ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָ֑רֶץ א ברא' א 15: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 16וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִ֔ים אֶת־שְׁנֵ֥י א ברא' א 16: תהל' ח 4; קלו 9-8; קור"א טו 41 הַמְּאֹרֹ֖ת הַגְּדֹלִ֑ים אֶת־הַמָּא֤וֹר הַגָּדֹל֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַיּ֔וֹם וְאֶת־הַמָּא֤וֹר הַקָּטֹן֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַלַּ֔יְלָה וְאֵ֖ת ב ברא' א 16: תהל' לג 6; איוב לח 7 הַכּוֹכָבִֽים׃ 17וַיִּתֵּ֥ן אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 17: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָֽרֶץ׃ 18וְלִמְשֹׁל֙ בַּיּ֣וֹם וּבַלַּ֔יְלָה א ברא' א 18: א 4; ישע' מה 7; איוב כח 10 וּֽלֲהַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֣ין הַחֹ֑שֶׁךְ ב ברא' א 18: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 19וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם רְבִיעִֽי׃ פ

20וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יִשְׁרְצ֣וּ הַמַּ֔יִם שֶׁ֖רֶץ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֑ה וְעוֹף֙ יְעוֹפֵ֣ף עַל־הָאָ֔רֶץ עַל־פְּנֵ֖י רְקִ֥יעַ הַשָּׁמָֽיִם׃ 21וַיִּבְרָ֣א אֱלֹהִ֔ים אֶת־א ברא' א 21: ישע' כז 1; נא 9; ירמ' נא 34; תהל' עד 14-13; קד 26-25; קמח 7; איוב ז 12 הַתַּנִּינִ֖ם הַגְּדֹלִ֑ים וְאֵ֣ת כָּל־נֶ֣פֶשׁ הַֽחַיָּ֣ה ׀ הָֽרֹמֶ֡שֶׂת אֲשֶׁר֩ שָׁרְצ֨וּ הַמַּ֜יִם ב ברא' א 21: א 11‡ לְמִֽינֵהֶ֗ם וְאֵ֨ת כָּל־ע֤וֹף כָּנָף֙ לְמִינֵ֔הוּ ג ברא' א 21: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 22וַיְבָ֧רֶךְ אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים לֵאמֹ֑ר א ברא' א 22: א 28; ח 17; ט 1, 7; מז 27; ויק' כו 9 פְּר֣וּ וּרְב֗וּ וּמִלְא֤וּ אֶת־הַמַּ֨יִם֙ בַּיַּמִּ֔ים וְהָע֖וֹף יִ֥רֶב בָּאָֽרֶץ׃ 23וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם חֲמִישִֽׁי׃ פ

24וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ א ברא' א 24: ב 7‡; ירמ' כז 5 נֶ֤פֶשׁ חַיָּה֙ ב ברא' א 24: א 11‡ לְמִינָ֔הּ בְּהֵמָ֥ה וָרֶ֛מֶשׂ וְחַֽיְתוֹ־אֶ֖רֶץ לְמִינָ֑הּ ג ברא' א 24: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 25וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֩ אֶת־חַיַּ֨ת הָאָ֜רֶץ לְמִינָ֗הּ וְאֶת־הַבְּהֵמָה֙ לְמִינָ֔הּ וְאֵ֛ת כָּל־רֶ֥מֶשׂ הָֽאֲדָמָ֖ה לְמִינֵ֑הוּ א ברא' א 25: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 26וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים א ברא' א 26: ג 22; יא 7; ישע' ו 8 נַֽעֲשֶׂ֥ה אָדָ֛ם בְּצַלְמֵ֖נוּ ב ברא' א 26: ה 2-1; רומ' ח 29; קור"א יא 7; אפס' ד 24; קול' ג 10; יעקב ג 9 כִּדְמוּתֵ֑נוּ ג ברא' א 26: תהל' ח 9-7; קטו 16; יעקב ג 7 וְיִרְדּוּ֩ בִדְגַ֨ת הַיָּ֜ם וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֗יִם וּבַבְּהֵמָה֙ וּבְכָל־הָאָ֔רֶץ וּבְכָל־הָרֶ֖מֶשׂ הָֽרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָֽרֶץ׃ 27א ברא' א 27: ב 7 וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ ב ברא' א 27: ה 3 בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ ג ברא' א 27: גלט' ג 28 זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה ד ברא' א 27: מתי יט 4; מרק' י 6 בָּרָ֥א אֹתָֽם׃ 28א ברא' א 28: ה 2 וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָם֮ אֱלֹהִים֒ וַיֹּ֨אמֶר לָהֶ֜ם אֱלֹהִ֗ים ב ברא' א 28: א 22; ו 1; ח 17; ט 1, 7; יז 6; מז 27; שמות א 7; ויק' כו 9; ירמ' כג 3; יחז' לו 11 פְּר֥וּ וּרְב֛וּ וּמִלְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ וְכִבְשֻׁ֑הָ ג ברא' א 28: א 26‡ וּרְד֞וּ בִּדְגַ֤ת הַיָּם֙ וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֔יִם וּבְכָל־חַיָּ֖ה הָֽרֹמֶ֥שֶׂת עַל־הָאָֽרֶץ׃ 29וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים הִנֵּה֩ נָתַ֨תִּי לָכֶ֜ם אֶת־כָּל־עֵ֣שֶׂב ׀ זֹרֵ֣עַ זֶ֗רַע אֲשֶׁר֙ עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־כָּל־הָעֵ֛ץ אֲשֶׁר־בּ֥וֹ פְרִי־עֵ֖ץ זֹרֵ֣עַ זָ֑רַע לָכֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה א ברא' א 29: ט 3; תהל' קד 14, 27; קלו 25; טימ"א ד 3 לְאָכְלָֽה׃ 30וּֽלְכָל־חַיַּ֣ת הָ֠אָרֶץ וּלְכָל־ע֨וֹף הַשָּׁמַ֜יִם וּלְכֹ֣ל ׀ רוֹמֵ֣שׂ עַל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁר־בּוֹ֙ א ברא' א 30: ב 7‡ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֔ה אֶת־כָּל־יֶ֥רֶק עֵ֖שֶׂב ב ברא' א 30: תהל' קיא 5; קמה 16-15; קמז 9 לְאָכְלָ֑ה ג ברא' א 30: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 31א ברא' א 31: א 4‡; תהל' קד 31 וַיַּ֤רְא אֱלֹהִים֙ אֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְהִנֵּה־ט֖וֹב מְאֹ֑ד וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם הַשִּׁשִּֽׁי׃ פ