נבואה

בהשראת רוח אלוהים:

ישע׳ כח 22; לוקס א 70; טימ״ב ג 16; כיפ״ב א 21

ע״י אליהו:

מל״א יז 8; כא 17, 28

ע״י ישעיהו:

ישע׳ ב 1; ח 5; יג 1; יד 28; לח 4

ע״י ירמיהו:

ירמ׳ א 4; ז 1; יא 1; יג 8; טז 1; יח 1; כה 1, 2; כו 1; כז 1; כט 30; ל 1, 4; לב 1, 6, 26; לג 1, 19, 23; לד 12; לה 12; לו 1; לז 6; מ 1; מג 8; מד 1; מו 1; מט 34; נ 1

ע״י יחזקאל:

יחז׳ ג 16; ו 1; ז 1; יא 14; יב 1, 8, 17, 21; יג 1; יד 12; טו 1; טז 1; יז 1, 11; יח 1; כא 1, 2, 9, 19; כב 1, 17, 23; כג 1; כד 1, 15, 20; כה 1; כו 1; כז 1; כח 1, 11, 20; כט 1, 17; ל 1, 20; לא 1; לב 1, 17; לג 1, 23; לד 1; לה 1; לו 16; לז 15; לח 1

ע״י עמוס:

עמוס ז 14, 15

ע״י יונה:

יונה ג 1

ע״י חגי:

חגי ב 1, 10, 20

ע״י זכריה:

זכר׳ א 7; ד 8; ו 9; ז 1, 4, 8; ח 1, 18

יש להכריז אותה בציבור:

ירמ׳ יא 6

ניתנה בהצגה:

יחז׳ ד; ה 1-4; מה״ש כא 11

נכתבה ע״י סופר:

ירמ׳ מה 1

נכתבה במגילות:

ירמ׳ מה 1; נא 60

הוכחה שאלוהים יודע את העתיד:

ישע׳ מג 9

קיומה בטוחה:

יחז׳ יב 22-25, 28; חבק׳ ב 3; מתי ה 18; כד 35; מה״ש יג 27, 29

חדלה בארץ:

איכה ב 9

שתבוא כפירה:

יוח״א ב 18; יהודה א 17, 18

שיבואו מורי שקר:

כיפ״ב ב; ג

שיהיו לצדיקים צרות:

התג׳ ב 10 ברא׳ יב 3; יח 18; כב 18 עם מה״ש ג 25; גלט׳ ג 8. ברא׳ יז 7, 19; כב 16, 17 עם לוקס א 55, 72-74. דבר׳ יח 15, 18 עם מה״ש ג 22, 23. תהל׳ ב 1, 2 עם מה״ש ד 25, 26. תהל׳ ב 7 עם מה״ש יג 33; עבר׳ א 5; ה 5. תהל׳ ח 2 עם מתי כא 16. תהל׳ ח 4-6 עם עבר׳ ב 6-8. תהל׳ טז 8-11 עם מה״ש ב 25-28, 31. תהל׳ טז 10 עם מה״ש יג 35. תהל׳ כב 2 עם מתי כז 46; מרק׳ טו 34. תהל׳ כב 18 עם מתי כז 35; מרק׳ טו 24; לוקס כג 34; יוח׳ יט 24. תהל׳ כב 23 עם עבר׳ ב 12. תהל׳ לא 6 עם לוקס כג 46. תהל׳ מא 10 עם יוח׳ יג 18; מה״ש א 16. תהל׳ מה 7, 8 עם עבר׳ א 8, 9. תהל׳ סח 19 עם אפס׳ ד 8-10. תהל׳ סט 22 עם מתי כז 48; מרק׳ טו 36; לוקס כג 36; יוח׳ יט 28, 29. תהל׳ סט 26; קט 8 עם מה״ש א 20. תהל׳ צה 7-11 עם עבר׳ ג 7-11; ד 3, 5-7. תהל׳ קב 26-27 עם עבר׳ א 10-12. תהל׳ קי 1 עם מתי כב 44; מרק׳ יב 36; לוקס כ 42; מה״ש ב 34, 35; עבר׳ א 13. תהל׳ קי 4 עם עבר׳ ה 6. תהל׳ קיח 22, 23 עם מתי כא 42; מרק׳ יב 10, 11; לוקס כ 17; מה״ש ד 11. תהל׳ קיח 25, 26 עם מתי כא 9; מרק׳ יא 9; יוח׳ יב 13. תהל׳ קלב 11, 17 עם לוקס א 69; מה״ש ב 30. ישע׳ ז 14 עם מתי א 23. ישע׳ ח 23; ט 1 עם מתי ד 15, 16. ישע׳ ט 6 עם דנ׳ ז 14, 27 עם לוקס א 32, 33. ישע׳ יא 10 עם רומ׳ טו 12. ישע׳ כה 8 עם קור״א טו 54. ישע׳ כח 16 עם רומ׳ ט 33; כיפ״א ב 6. ישע׳ מ 3-5 עם מתי ג 3; מרק׳ א 3; לוקס ג 4-6. ישע׳ מב 1-4 עם מתי יב 17-21. ישע׳ מט 6 עם לוקס ב 32; מה״ש יג 47, 48; כו 23. ישע׳ נג 1 עם יוח׳ יב 38; רומ׳ י 16. ישע׳ נג 3-6 עם מה״ש כו 22, 23. ישע׳ נג 4-6, 11 עם כיפ״א ב 24, 25. ישע׳ נג 4 עם מתי ח 17. ישע׳ נג 9 עם כיפ״א ב 22. ישע׳ נג 12 עם מרק׳ טו 28; לוקס כב 37. ישע׳ נד 13 עם יוח׳ ו 45. ישע׳ נה 3 עם מה״ש יג 34. ישע׳ נט 20, 21 עם רומ׳ יא 26, 27. ירמ׳ לא 31-34 עם עבר׳ ח 8-12; י 16, 17. הושע ב 1 עם רומ׳ ט 26. הושע ב 24 עם רומ׳ ט 25; כיפ״א ב 10. יואל ג 1-5 עם מה״ש ב 16-21. עמוס ט 11, 12 עם מה״ש טו 16, 17. מיכה ה 1 עם מתי ב 5, 6; יוח׳ ז 42. חבק׳ א 5 עם מה״ש יג 40, 41. חגי ב 6 עם עבר׳ יב 26. זכר׳ ט 9 עם מתי כא 4, 5; יוח׳ יב 14, 15. זכר׳ יא 13 עם מתי כז 9, 10. זכר׳ יב 10 עם יוח׳ יט 37. זכר׳ יג 7 עם מתי כו 31, 56; מרק׳ יד 27, 50. מלא׳ ג 1 עם מתי יא 10; מרק׳ א 2; לוקס ז 27. מלא׳ ג 23, 24 עם מתי יא 13, 14; יז 10-13; מרק׳ ט 11-13; לוקס א 16, 17 ; ; נבואות (שונות, שקוימו)

לידת יושיהו וקנאותו:

מל״א יג 2; מל״ב כג 1-20

מותו של נביא מיהודה:

מל״א יג 21, 22, 24-30

השמדת בית ירבעם:

מל״א יד 5-17

השמדת בית בעשא:

מל״א טז 2, 3, 9-13

יריחו תיבנה מחדש:

יהושע ו 26; מל״א טז 34

אליהו מנבא שתהיה בצורת:

מל״א יז 14

השמדת צבא בן־הדד:

מל״א כ 13-30

מותו של אדם שסירב להכות בנביא:

מל״א כ 35, 36

מות אחאב:

מל״א כ 42; כא 18-24; כב 31-38

מות אחזהיו:

מל״ב א 3-17

אליהו יילקח השמיימה:

מל״ב ב 3-11

בני ישראל יאכלו בשר אנוש ברעב:

ויק׳ כו 29; דבר׳ כח 53; מל״ב ו 28, 29; ירמ׳ יט 9; איכה ד 10

מות מנהיג שומרוני:

מל״ב ז 2, 19, 20

קץ הרעב בשומרון:

מל״ב ז 1-18

מותה של איזבל:

מל״א כא 23; מל״ב ט 10, 33-37

יואש יכה את ארם:

מל״ב יג 16-25

נצחונות ירבעם:

מל״ב יד 25-28

צאצאי יהוא ימלכו ארבעה דורות:

מל״ב י 30 עם טו 12

תבוסת צבא סנחריב ומותו:

מל״ב יט 6, 7, 20-37

כיבוש ממלכת יהודה:

מל״ב כ 17, 18; כד 10-16; כה 11-21

נבואה שיבוא יוחן המטביל לפני בואו של המשיח:

מתי ג 3

רחל תבכה על מותו ילדיה בבית לחם:

ירמ׳ לא 15; מתי ב 17, 18

שיחרור ירמיהו:

ירמ׳ לט 15-18

הבבלים יפלשו לשטח ממלכת יהודה:

חבק׳ א 6-11; מל״ב כה; דהי״ב לו 17-21

יהודה איש קריות יבגוד בישוע, נבואה וקיומה:

תהל׳ מא 10; יוח׳ יג 18; יח 1-9

הבוגד במשיח יושמד, נבואה וקיומה:

תהל׳ סט 26; מה״ש א 16, 20; מתי כז 5; מה״ש א 16-20

רוח הקודש תישפך, נבואה וקיומה:

יואל ג 1-2; מה״ש ב 1, 6-21

עיורון של מנהיגי העם, נבואה וקיומה:

ישע׳ ו 9; כט 13; מרק׳ ז 6, 7; מה״ש כח 25-27

משיח יעלה ויוליך אתו שבויים, נבואה וקיומה:

תהל׳ סח 19; אפס׳ ד 8, 10

העם יילקח בשבי, נבואה וקיומה:

ירמ׳ כה 11, 12; כט 10, 14; לב 3-5; דנ׳ ט 2 עם מל״ב כה 1-8; עזרא א

אניית שאול השליח תאבד:

מה״ש כז 10, 18-44

בראשית

בראשית א

בראשית פרק א

בריאת העולם ויצירת האדם

1א ברא' א 1: ב 4; מל"ב יט 15; ישע' מב 5; מד 24; מה 18; ירמ' י 12; תהל' צ 2; קב 26; משלי ח 22; יוח' א 3-1; עבר' יא 3; התג' ד 11 בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃ 2וְהָאָ֗רֶץ הָיְתָ֥ה א ברא' א 2: ירמ' ד 23; איוב כו 7 תֹ֨הוּ֙ וָבֹ֔הוּ ב ברא' א 2: ישע' ס 2 וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־פְּנֵ֣י ג ברא' א 2: תהל' מב 8; קד 6-5; קמח 7 תְה֑וֹם ד ברא' א 2: שפט' ג 10‡; שמ"ב כג 2; מל"ב ב 16; ישע' יא 2; מ 7, 14-13; נט 19; סג 14; מיכה ב 7; ג 8 וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים ה ברא' א 2: תהל' לג 6; קד 30; איוב לג 4 מְרַחֶ֖פֶת עַל־פְּנֵ֥י ו ברא' א 2: תהל' כד 2; קלו 6; כיפ"ב ג 5 הַמָּֽיִם׃ 3וַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 3: תהל' לג 9; קמח 5; יוח' א 5; קור"ב ד 6 יְהִ֣י א֑וֹר וַֽיְהִי־אֽוֹר׃ 4וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָא֖וֹר א ברא' א 4: א 10, 12, 18, 21, 25, 31; טימ"א ד 4 כִּי־ט֑וֹב ב ברא' א 4: א 18; ישע' מה 7; איוב כח 10 וַיַּבְדֵּ֣ל אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֥ין הַחֹֽשֶׁךְ׃ 5א ברא' א 5: ירמ' לא 35; תהל' עד 16 וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לָאוֹר֙ י֔וֹם וְלַחֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃ פ

6וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יְהִ֥י א ברא' א 6: א 15-14; ישע' מ 22; מד 24; ירמ' י 12; איוב לז 18; כיפ"ב ג 5 רָקִ֖יעַ בְּת֣וֹךְ הַמָּ֑יִם וִיהִ֣י מַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין מַ֖יִם לָמָֽיִם׃ 7וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֮ אֶת־הָרָקִיעַ֒ וַיַּבְדֵּ֗ל בֵּ֤ין א ברא' א 7: ז 11; שמות כ 4; תהל' קמח 4; משלי ח 29-27 הַמַּ֨יִם֙ אֲשֶׁר֙ מִתַּ֣חַת לָרָקִ֔יעַ וּבֵ֣ין הַמַּ֔יִם אֲשֶׁ֖ר מֵעַ֣ל לָרָקִ֑יעַ ב ברא' א 7: א 9, 11, 15, 24, 30 וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 8וַיִּקְרָ֧א אֱלֹהִ֛ים לָֽרָקִ֖יעַ א ברא' א 8: איוב ט 8 שָׁמָ֑יִם וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שֵׁנִֽי׃ פ

9וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יִקָּו֨וּ הַמַּ֜יִם מִתַּ֤חַת הַשָּׁמַ֨יִם֙ א ברא' א 9: ירמ' ה 22; תהל' קד 9-5; איוב לח 8 אֶל־מָק֣וֹם אֶחָ֔ד וְתֵרָאֶ֖ה ב ברא' א 9: תהל' כד 2-1; כיפ"ב ג 5 הַיַּבָּשָׁ֑ה ג ברא' א 9: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 10וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לַיַּבָּשָׁה֙ אֶ֔רֶץ א ברא' א 10: תהל' לג 7; צה 5; קמו 6 וּלְמִקְוֵ֥ה הַמַּ֖יִם קָרָ֣א ב ברא' א 10: תהל' צה 5; קמו 6 יַמִּ֑ים ג ברא' א 10: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 11וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 11: תהל' קד 14; עבר' ו 7 תַּֽדְשֵׁ֤א הָאָ֨רֶץ֙ דֶּ֔שֶׁא עֵ֚שֶׂב מַזְרִ֣יעַ ב ברא' א 11: קור"א טו 38 זֶ֔רַע עֵ֣ץ ג ברא' א 11: לוקס ו 44 פְּרִ֞י עֹ֤שֶׂה פְּרִי֙ ד ברא' א 11: א 12, 21, 25-24; ו 20; ז 14; ויק' יא 14, 19, 22; דבר' יד 13, 18; קור"א טו 39 לְמִינ֔וֹ אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ עַל־הָאָ֑רֶץ ה ברא' א 11: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 12וַתּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ דֶּ֠שֶׁא עֵ֣שֶׂב מַזְרִ֤יעַ זֶ֨רַע֙ א ברא' א 12: א 11‡ לְמִינֵ֔הוּ וְעֵ֧ץ עֹֽשֶׂה־פְּרִ֛י אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ לְמִינֵ֑הוּ ב ברא' א 12: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 13וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שְׁלִישִֽׁי׃ פ

14וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 14: דבר' ד 19; ישע' מ 26; ירמ' לא 35; תהל' עד 16; קלו 7 יְהִ֤י מְאֹרֹת֙ ב ברא' א 14: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַיּ֖וֹם וּבֵ֣ין הַלָּ֑יְלָה וְהָי֤וּ ג ברא' א 14: ירמ' י 2 לְאֹתֹת֙ ד ברא' א 14: ירמ' לג 20, 25; תהל' קד 19 וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים וּלְיָמִ֖ים וְשָׁנִֽים׃ 15וְהָי֤וּ לִמְאוֹרֹת֙ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָ֑רֶץ א ברא' א 15: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 16וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִ֔ים אֶת־שְׁנֵ֥י א ברא' א 16: תהל' ח 4; קלו 9-8; קור"א טו 41 הַמְּאֹרֹ֖ת הַגְּדֹלִ֑ים אֶת־הַמָּא֤וֹר הַגָּדֹל֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַיּ֔וֹם וְאֶת־הַמָּא֤וֹר הַקָּטֹן֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַלַּ֔יְלָה וְאֵ֖ת ב ברא' א 16: תהל' לג 6; איוב לח 7 הַכּוֹכָבִֽים׃ 17וַיִּתֵּ֥ן אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 17: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָֽרֶץ׃ 18וְלִמְשֹׁל֙ בַּיּ֣וֹם וּבַלַּ֔יְלָה א ברא' א 18: א 4; ישע' מה 7; איוב כח 10 וּֽלֲהַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֣ין הַחֹ֑שֶׁךְ ב ברא' א 18: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 19וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם רְבִיעִֽי׃ פ

20וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יִשְׁרְצ֣וּ הַמַּ֔יִם שֶׁ֖רֶץ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֑ה וְעוֹף֙ יְעוֹפֵ֣ף עַל־הָאָ֔רֶץ עַל־פְּנֵ֖י רְקִ֥יעַ הַשָּׁמָֽיִם׃ 21וַיִּבְרָ֣א אֱלֹהִ֔ים אֶת־א ברא' א 21: ישע' כז 1; נא 9; ירמ' נא 34; תהל' עד 14-13; קד 26-25; קמח 7; איוב ז 12 הַתַּנִּינִ֖ם הַגְּדֹלִ֑ים וְאֵ֣ת כָּל־נֶ֣פֶשׁ הַֽחַיָּ֣ה ׀ הָֽרֹמֶ֡שֶׂת אֲשֶׁר֩ שָׁרְצ֨וּ הַמַּ֜יִם ב ברא' א 21: א 11‡ לְמִֽינֵהֶ֗ם וְאֵ֨ת כָּל־ע֤וֹף כָּנָף֙ לְמִינֵ֔הוּ ג ברא' א 21: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 22וַיְבָ֧רֶךְ אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים לֵאמֹ֑ר א ברא' א 22: א 28; ח 17; ט 1, 7; מז 27; ויק' כו 9 פְּר֣וּ וּרְב֗וּ וּמִלְא֤וּ אֶת־הַמַּ֨יִם֙ בַּיַּמִּ֔ים וְהָע֖וֹף יִ֥רֶב בָּאָֽרֶץ׃ 23וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם חֲמִישִֽׁי׃ פ

24וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ א ברא' א 24: ב 7‡; ירמ' כז 5 נֶ֤פֶשׁ חַיָּה֙ ב ברא' א 24: א 11‡ לְמִינָ֔הּ בְּהֵמָ֥ה וָרֶ֛מֶשׂ וְחַֽיְתוֹ־אֶ֖רֶץ לְמִינָ֑הּ ג ברא' א 24: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 25וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֩ אֶת־חַיַּ֨ת הָאָ֜רֶץ לְמִינָ֗הּ וְאֶת־הַבְּהֵמָה֙ לְמִינָ֔הּ וְאֵ֛ת כָּל־רֶ֥מֶשׂ הָֽאֲדָמָ֖ה לְמִינֵ֑הוּ א ברא' א 25: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 26וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים א ברא' א 26: ג 22; יא 7; ישע' ו 8 נַֽעֲשֶׂ֥ה אָדָ֛ם בְּצַלְמֵ֖נוּ ב ברא' א 26: ה 2-1; רומ' ח 29; קור"א יא 7; אפס' ד 24; קול' ג 10; יעקב ג 9 כִּדְמוּתֵ֑נוּ ג ברא' א 26: תהל' ח 9-7; קטו 16; יעקב ג 7 וְיִרְדּוּ֩ בִדְגַ֨ת הַיָּ֜ם וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֗יִם וּבַבְּהֵמָה֙ וּבְכָל־הָאָ֔רֶץ וּבְכָל־הָרֶ֖מֶשׂ הָֽרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָֽרֶץ׃ 27א ברא' א 27: ב 7 וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ ב ברא' א 27: ה 3 בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ ג ברא' א 27: גלט' ג 28 זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה ד ברא' א 27: מתי יט 4; מרק' י 6 בָּרָ֥א אֹתָֽם׃ 28א ברא' א 28: ה 2 וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָם֮ אֱלֹהִים֒ וַיֹּ֨אמֶר לָהֶ֜ם אֱלֹהִ֗ים ב ברא' א 28: א 22; ו 1; ח 17; ט 1, 7; יז 6; מז 27; שמות א 7; ויק' כו 9; ירמ' כג 3; יחז' לו 11 פְּר֥וּ וּרְב֛וּ וּמִלְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ וְכִבְשֻׁ֑הָ ג ברא' א 28: א 26‡ וּרְד֞וּ בִּדְגַ֤ת הַיָּם֙ וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֔יִם וּבְכָל־חַיָּ֖ה הָֽרֹמֶ֥שֶׂת עַל־הָאָֽרֶץ׃ 29וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים הִנֵּה֩ נָתַ֨תִּי לָכֶ֜ם אֶת־כָּל־עֵ֣שֶׂב ׀ זֹרֵ֣עַ זֶ֗רַע אֲשֶׁר֙ עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־כָּל־הָעֵ֛ץ אֲשֶׁר־בּ֥וֹ פְרִי־עֵ֖ץ זֹרֵ֣עַ זָ֑רַע לָכֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה א ברא' א 29: ט 3; תהל' קד 14, 27; קלו 25; טימ"א ד 3 לְאָכְלָֽה׃ 30וּֽלְכָל־חַיַּ֣ת הָ֠אָרֶץ וּלְכָל־ע֨וֹף הַשָּׁמַ֜יִם וּלְכֹ֣ל ׀ רוֹמֵ֣שׂ עַל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁר־בּוֹ֙ א ברא' א 30: ב 7‡ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֔ה אֶת־כָּל־יֶ֥רֶק עֵ֖שֶׂב ב ברא' א 30: תהל' קיא 5; קמה 16-15; קמז 9 לְאָכְלָ֑ה ג ברא' א 30: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 31א ברא' א 31: א 4‡; תהל' קד 31 וַיַּ֤רְא אֱלֹהִים֙ אֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְהִנֵּה־ט֖וֹב מְאֹ֑ד וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם הַשִּׁשִּֽׁי׃ פ