מלחמה

אלוהים מאמן את הלוחם:

שמ״ב כב 35

בין אחים:

שפט׳ יב 1-6; כ; שמ״ב ב 12-31; ג 1; כ; מל״א יד 30; טז 21; ישע׳ יט 2

בין אחים, אסורה:

דהי״ב יא 4

בין אחים, נמנעה:

יהושע כב 11-34

מצביא צבא אחד לועג לצבא האויב:

מל״ב יח 19-36; דהי״ב יג 4-12

מלחמת הכחדה:

במד׳ לא 7-17; דבר׳ ב 33, 34; ג 6; כ 13-18; יהושע ו 21, 24; ח 24, 25; י 2-40; יא 11-23; שמ״א טו 3-9; כז 8-11

אלוהים ב:

שמות יד 13, 14; דבר׳ א 30; ג 21, 22; ז 17-24; כ 1, 4; לא 6-8, 23; לב 29, 30; יהושע א 1, 5-7, 9; שפט׳ א 2; ו 16; ז 9; יא 29; שמ״א יז 45-47; יט 5; ל 7, 8; שמ״ב ה 22-24; כב 18; מל״א כ 28; ירמ׳ מו 15; עמוס ה 8, 9; זכר׳ י 5; תהל׳ יח 34; עו 4

משמשת את אלוהים כמשפט:

שמות כג 24; ויק׳ כו 17, 31-39; דבר׳ כח 25-68; לב 30; שפט׳ ב 14; מל״ב טו 37; ישע׳ ה 1-8, 25-30; ט 7-11; יג 3, 4, 9; יט 2; לד 2-6; מג 28; מה 7; ירמ׳ יב 7, 12; מו 15-17, 21; מז 6, 7; מח 10; מט 5; נ 25; יחז׳ כג 22-25; עמוס ג 6; ד 11; צפנ׳ א 7-18; זכר׳ ח 10; יד 2; תהל׳ מד 10-17; ס 2-4; קה 25; איוב יט 29; דהי״א ה 22, 26; כא 12; דהי״ב טו 6; יב 1-12; כד 23, 24; לג 11; לו

שנואה לאלוהים:

תהל׳ סח 31; קכ 6, 7; דהי״א כב 8, 9; התג׳ יג 10

אלוהים מאיים על תבוסה:

דבר׳ לב 25; שמ״א ב 10; ישע׳ ל 15-17; יחז׳ טו 6-8; כא 9-17; דהי״ב יח 12-16

אלוהים גורם לתבוסה:

יהושע ז 12, 13; ישע׳ ה 25; ירמ׳ מו 15, 16; תהל׳ עו 4; עח 66; עט 10; דהי״ב יב 5-8; כד 23, 24

התיעצות לפני:

יהושע כב 10-34; שפט׳ ז 10, 11; שמ״ב טז 20; יז 1-15; תהל׳ מח 4-7; משלי יא 14; כ 18

דורשת חכמה:

משלי כא 22; כד 6; קהלת ט 14-18; לוקס יד 31, 32

רעש ב:

עמוס ב 2

הזנחת המתים בה:

ישע׳ יד 19; יח 6

רעותיה:

שמ״ב ב 26; ישע׳ ג 5, 25, 26; ה 29, 30; ו 11, 12; ט 4, 18-20; יג 15, 16; טו; טז 9, 10; יח 6; יט 2-16; לב 13, 14; לג 8, 9; לד 7-15; ירמ׳ ד 19-31; ה 16, 17; ו 24-26; ז 33, 34; ח 16, 17; ט 9-20; י 20; יג 14; יד 18; טו 8, 9; יט 7-9; כה 33; מו 3-12; מז 3; מח 28, 33; נא 30-58; יחז׳ לג 27; לט 17-19; הושע י 14; יג 16; יואל ב 2-10; עמוס א 13; ו 9, 10; ח 3; נחום ב 11; ג 3, 10; זכר׳ יד 2; תהל׳ מו 9; עט 1-3; קלז 9; איכה א–ה; לוקס כא 20-26; התג׳ יט 17, 18

תחדלנה:

ישע׳ ב 4; מיכה ד 3; תהל׳ מו 10;

שמועות:

מתי כד 6; מרק׳ יג 7; לוקס כא 9 ; ; ; ;

מטפורי:

הקדושים לא נלחמים כדרך בשר ודם:

קור״ב י 3

הקדושים במלחמה הטובה:

טימ״א א 18, 19

המאבק הטוב:

טימ״א ו 12

נגד השטן:

ברא׳ ג 15; קור״ב ב 11; אפס׳ א 12; יעקב ד 7; כיפ״א ה 8; התג׳ יב 17

נגד הבשר:

רומ׳ ז 23; קור״א ט 25-27; קור״ב יב 7; גלט׳ ה 17; כיפ״א ב 11

נגד אויבים:

תהל׳ לח 20; נו 3; נט 4

נגד העולם:

יוח׳ טז 33; יוח״א ה 4, 5

נגד המוות:

קור״א טו 26 עם עבר׳ ב 14, 15

נוצרה בגלל התנגדות חברים או קרובי משפחה:

מיכה ז 6; מתי י 35, 36

תנאיי מלחמת הקדושים:

תחת נס אלוהים:

תהל׳ ס 5

באמונה ולמענה:

טימ״א א 18, 19; יהודה א 3

מתוך מצפון ישר:

טימ״א א 18, 19

בעמידה באמונה:

קור״א טז 13; כיפ״א ה 9; עבר׳ י 23

בשקידה:

קור״א טז 13; כיפ״א ה 8

בערנות:

תסל״א ה 6; כיפ״א ה 8

השתתפות בסבל:

טימ״ב ב 3, 10

בקשיחות עם הגוף:

קור״א ט 25-27

בבטחון באלוהים:

תהל׳ כז 1-3

בתפילה:

תהל׳ לה 1-3; אפס׳ ו 18

לא להתערב בעסקי החיים:

טימ״ב ב 4

לכל הקדושים יש חלק בה:

פיל׳ א 30

חייבים לעמוד איתן:

אפס׳ ו 13, 14

להלחם במסירות:

טימ״א ו 12; יהודה א 3

עידוד בה:

ישע׳ מא 11, 12; נא 12; מיכה ז 8; יוח״א ד 4

בעזרת אלוהים:

ישע׳ מא 13, 14; תהל׳ קיח 13

בהגנת אלוהים:

תהל׳ קמ 8

בנחמת אלוהים:

קור״ב ז 5, 6

מחוזקים ע״י אלוהים:

ישע׳ מא 10; תהל׳ כ 3; כז 14

מחוזקים ע״י המשיח:

קור״ב יב 9; טימ״ב ד 17

ישועת המשיח בה:

טימ״ב ד 18

מודים לאלוהים על הנצחון בה:

רומ׳ ז 25; קור״א טו 57

מדי שריון רוחניים:

חגורת האמת:

אפס׳ ו 14

שריון הצדק:

אפס׳ ו 14

נכונות לבשורת השלום:

אפס׳ ו 15

מגן האמונה:

אפס׳ ו 16

כובע הישוע:

אפס׳ ו 17; תסל״א ה 8

חרב הרוח:

אפס׳ ו 17

נקראים מלוא נשק האלוהים:

אפס׳ ו 11

נקראים נשק הצדק:

קור״ב ו 7

נקראים שריון האור:

רומ׳ יג 12

לא מבשר ודם:

קור״ב י 4

עוצמת אלוהים בהם:

קור״ב י 4, 5

צריכים לקחת את כולם:

אפס׳ ו 13

צריכים ללבוש אותם:

רומ׳ יג 12; אפס׳ ו 11

ביד ימין וביד שמאל, להתקפה ולהגנה:

קור״ב ו 7

נצחון בה היא מאלוהים:

קור״א טו 57; קור״ב ב 14

נצחון בה היא דרך המשיח:

רומ׳ ז 25; קור״א טו 57; קור״ב יב 9; התג׳ יב 11

נצחון בה היא באמונה:

עבר׳ יא 33-37; יוח״א ה 4, 5

נצחון על השטו:

רומ׳ טז 20; יוח״א ב 14

נצחון על הבשר:

רומ׳ ז 24, 25; גלט׳ ה 24

נצחון על העולם:

יוח׳ טז 33; יוח״א ה 4, 5

נצחון על כל דבר שמתנשא נגד דעת אלוהים:

קור״ב י 5

נצחון על מוות ושאול:

ישע׳ כה 8; כו 19; הושע יג 14; קור״א טו 54, 55

יותר ממנצחים:

רומ׳ ח 37; קור״ב י 5

המנצחים יקבלו המן הגנוז:

התג׳ ב 17

יאכלו מעץ החיים:

התג׳ ב 7

ילבשו בגדים לבנים:

התג׳ ג 5

יהיו עמודים בהיכל אלוהים:

התג׳ ג 12

ישבו עם המשיע על כסו:

התג׳ ג 21

יקבלו שם חדש כבות על אבן לבנה:

התג׳ ב 17

יקבל סמכות על הגוים:

התג׳ ב 26

ייכתב עליו שם אלוהים ושם עיר אלוהים:

התג׳ ג 12

אלוהים יהיה אלוהיהם:

התג׳ כא 7

כוכב השחר יינתן להם:

התג׳ ב 28

יירשו את הכל:

התג׳ כא 7

המשיח יודה את שמם לפני האב:

התג׳ ג 5

יהיו בני אלוהים:

התג׳ כא 7

לא יינזקו במוות השני:

התג׳ ב 11

המשיח לא ימחה את שמם מספר החיים:

התג׳ ג 5

מסומלת ע״י סוד אדום:

התג׳ ו 4

מלחמה בשמים:

התג׳ יב 7

בראשית

בראשית א

בראשית פרק א

בריאת העולם ויצירת האדם

1א ברא' א 1: ב 4; מל"ב יט 15; ישע' מב 5; מד 24; מה 18; ירמ' י 12; תהל' צ 2; קב 26; משלי ח 22; יוח' א 3-1; עבר' יא 3; התג' ד 11 בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃ 2וְהָאָ֗רֶץ הָיְתָ֥ה א ברא' א 2: ירמ' ד 23; איוב כו 7 תֹ֨הוּ֙ וָבֹ֔הוּ ב ברא' א 2: ישע' ס 2 וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־פְּנֵ֣י ג ברא' א 2: תהל' מב 8; קד 6-5; קמח 7 תְה֑וֹם ד ברא' א 2: שפט' ג 10‡; שמ"ב כג 2; מל"ב ב 16; ישע' יא 2; מ 7, 14-13; נט 19; סג 14; מיכה ב 7; ג 8 וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים ה ברא' א 2: תהל' לג 6; קד 30; איוב לג 4 מְרַחֶ֖פֶת עַל־פְּנֵ֥י ו ברא' א 2: תהל' כד 2; קלו 6; כיפ"ב ג 5 הַמָּֽיִם׃ 3וַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 3: תהל' לג 9; קמח 5; יוח' א 5; קור"ב ד 6 יְהִ֣י א֑וֹר וַֽיְהִי־אֽוֹר׃ 4וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָא֖וֹר א ברא' א 4: א 10, 12, 18, 21, 25, 31; טימ"א ד 4 כִּי־ט֑וֹב ב ברא' א 4: א 18; ישע' מה 7; איוב כח 10 וַיַּבְדֵּ֣ל אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֥ין הַחֹֽשֶׁךְ׃ 5א ברא' א 5: ירמ' לא 35; תהל' עד 16 וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לָאוֹר֙ י֔וֹם וְלַחֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃ פ

6וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יְהִ֥י א ברא' א 6: א 15-14; ישע' מ 22; מד 24; ירמ' י 12; איוב לז 18; כיפ"ב ג 5 רָקִ֖יעַ בְּת֣וֹךְ הַמָּ֑יִם וִיהִ֣י מַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין מַ֖יִם לָמָֽיִם׃ 7וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֮ אֶת־הָרָקִיעַ֒ וַיַּבְדֵּ֗ל בֵּ֤ין א ברא' א 7: ז 11; שמות כ 4; תהל' קמח 4; משלי ח 29-27 הַמַּ֨יִם֙ אֲשֶׁר֙ מִתַּ֣חַת לָרָקִ֔יעַ וּבֵ֣ין הַמַּ֔יִם אֲשֶׁ֖ר מֵעַ֣ל לָרָקִ֑יעַ ב ברא' א 7: א 9, 11, 15, 24, 30 וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 8וַיִּקְרָ֧א אֱלֹהִ֛ים לָֽרָקִ֖יעַ א ברא' א 8: איוב ט 8 שָׁמָ֑יִם וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שֵׁנִֽי׃ פ

9וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יִקָּו֨וּ הַמַּ֜יִם מִתַּ֤חַת הַשָּׁמַ֨יִם֙ א ברא' א 9: ירמ' ה 22; תהל' קד 9-5; איוב לח 8 אֶל־מָק֣וֹם אֶחָ֔ד וְתֵרָאֶ֖ה ב ברא' א 9: תהל' כד 2-1; כיפ"ב ג 5 הַיַּבָּשָׁ֑ה ג ברא' א 9: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 10וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לַיַּבָּשָׁה֙ אֶ֔רֶץ א ברא' א 10: תהל' לג 7; צה 5; קמו 6 וּלְמִקְוֵ֥ה הַמַּ֖יִם קָרָ֣א ב ברא' א 10: תהל' צה 5; קמו 6 יַמִּ֑ים ג ברא' א 10: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 11וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 11: תהל' קד 14; עבר' ו 7 תַּֽדְשֵׁ֤א הָאָ֨רֶץ֙ דֶּ֔שֶׁא עֵ֚שֶׂב מַזְרִ֣יעַ ב ברא' א 11: קור"א טו 38 זֶ֔רַע עֵ֣ץ ג ברא' א 11: לוקס ו 44 פְּרִ֞י עֹ֤שֶׂה פְּרִי֙ ד ברא' א 11: א 12, 21, 25-24; ו 20; ז 14; ויק' יא 14, 19, 22; דבר' יד 13, 18; קור"א טו 39 לְמִינ֔וֹ אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ עַל־הָאָ֑רֶץ ה ברא' א 11: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 12וַתּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ דֶּ֠שֶׁא עֵ֣שֶׂב מַזְרִ֤יעַ זֶ֨רַע֙ א ברא' א 12: א 11‡ לְמִינֵ֔הוּ וְעֵ֧ץ עֹֽשֶׂה־פְּרִ֛י אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ לְמִינֵ֑הוּ ב ברא' א 12: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 13וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שְׁלִישִֽׁי׃ פ

14וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 14: דבר' ד 19; ישע' מ 26; ירמ' לא 35; תהל' עד 16; קלו 7 יְהִ֤י מְאֹרֹת֙ ב ברא' א 14: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַיּ֖וֹם וּבֵ֣ין הַלָּ֑יְלָה וְהָי֤וּ ג ברא' א 14: ירמ' י 2 לְאֹתֹת֙ ד ברא' א 14: ירמ' לג 20, 25; תהל' קד 19 וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים וּלְיָמִ֖ים וְשָׁנִֽים׃ 15וְהָי֤וּ לִמְאוֹרֹת֙ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָ֑רֶץ א ברא' א 15: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 16וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִ֔ים אֶת־שְׁנֵ֥י א ברא' א 16: תהל' ח 4; קלו 9-8; קור"א טו 41 הַמְּאֹרֹ֖ת הַגְּדֹלִ֑ים אֶת־הַמָּא֤וֹר הַגָּדֹל֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַיּ֔וֹם וְאֶת־הַמָּא֤וֹר הַקָּטֹן֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַלַּ֔יְלָה וְאֵ֖ת ב ברא' א 16: תהל' לג 6; איוב לח 7 הַכּוֹכָבִֽים׃ 17וַיִּתֵּ֥ן אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 17: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָֽרֶץ׃ 18וְלִמְשֹׁל֙ בַּיּ֣וֹם וּבַלַּ֔יְלָה א ברא' א 18: א 4; ישע' מה 7; איוב כח 10 וּֽלֲהַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֣ין הַחֹ֑שֶׁךְ ב ברא' א 18: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 19וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם רְבִיעִֽי׃ פ

20וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יִשְׁרְצ֣וּ הַמַּ֔יִם שֶׁ֖רֶץ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֑ה וְעוֹף֙ יְעוֹפֵ֣ף עַל־הָאָ֔רֶץ עַל־פְּנֵ֖י רְקִ֥יעַ הַשָּׁמָֽיִם׃ 21וַיִּבְרָ֣א אֱלֹהִ֔ים אֶת־א ברא' א 21: ישע' כז 1; נא 9; ירמ' נא 34; תהל' עד 14-13; קד 26-25; קמח 7; איוב ז 12 הַתַּנִּינִ֖ם הַגְּדֹלִ֑ים וְאֵ֣ת כָּל־נֶ֣פֶשׁ הַֽחַיָּ֣ה ׀ הָֽרֹמֶ֡שֶׂת אֲשֶׁר֩ שָׁרְצ֨וּ הַמַּ֜יִם ב ברא' א 21: א 11‡ לְמִֽינֵהֶ֗ם וְאֵ֨ת כָּל־ע֤וֹף כָּנָף֙ לְמִינֵ֔הוּ ג ברא' א 21: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 22וַיְבָ֧רֶךְ אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים לֵאמֹ֑ר א ברא' א 22: א 28; ח 17; ט 1, 7; מז 27; ויק' כו 9 פְּר֣וּ וּרְב֗וּ וּמִלְא֤וּ אֶת־הַמַּ֨יִם֙ בַּיַּמִּ֔ים וְהָע֖וֹף יִ֥רֶב בָּאָֽרֶץ׃ 23וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם חֲמִישִֽׁי׃ פ

24וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ א ברא' א 24: ב 7‡; ירמ' כז 5 נֶ֤פֶשׁ חַיָּה֙ ב ברא' א 24: א 11‡ לְמִינָ֔הּ בְּהֵמָ֥ה וָרֶ֛מֶשׂ וְחַֽיְתוֹ־אֶ֖רֶץ לְמִינָ֑הּ ג ברא' א 24: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 25וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֩ אֶת־חַיַּ֨ת הָאָ֜רֶץ לְמִינָ֗הּ וְאֶת־הַבְּהֵמָה֙ לְמִינָ֔הּ וְאֵ֛ת כָּל־רֶ֥מֶשׂ הָֽאֲדָמָ֖ה לְמִינֵ֑הוּ א ברא' א 25: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 26וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים א ברא' א 26: ג 22; יא 7; ישע' ו 8 נַֽעֲשֶׂ֥ה אָדָ֛ם בְּצַלְמֵ֖נוּ ב ברא' א 26: ה 2-1; רומ' ח 29; קור"א יא 7; אפס' ד 24; קול' ג 10; יעקב ג 9 כִּדְמוּתֵ֑נוּ ג ברא' א 26: תהל' ח 9-7; קטו 16; יעקב ג 7 וְיִרְדּוּ֩ בִדְגַ֨ת הַיָּ֜ם וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֗יִם וּבַבְּהֵמָה֙ וּבְכָל־הָאָ֔רֶץ וּבְכָל־הָרֶ֖מֶשׂ הָֽרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָֽרֶץ׃ 27א ברא' א 27: ב 7 וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ ב ברא' א 27: ה 3 בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ ג ברא' א 27: גלט' ג 28 זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה ד ברא' א 27: מתי יט 4; מרק' י 6 בָּרָ֥א אֹתָֽם׃ 28א ברא' א 28: ה 2 וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָם֮ אֱלֹהִים֒ וַיֹּ֨אמֶר לָהֶ֜ם אֱלֹהִ֗ים ב ברא' א 28: א 22; ו 1; ח 17; ט 1, 7; יז 6; מז 27; שמות א 7; ויק' כו 9; ירמ' כג 3; יחז' לו 11 פְּר֥וּ וּרְב֛וּ וּמִלְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ וְכִבְשֻׁ֑הָ ג ברא' א 28: א 26‡ וּרְד֞וּ בִּדְגַ֤ת הַיָּם֙ וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֔יִם וּבְכָל־חַיָּ֖ה הָֽרֹמֶ֥שֶׂת עַל־הָאָֽרֶץ׃ 29וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים הִנֵּה֩ נָתַ֨תִּי לָכֶ֜ם אֶת־כָּל־עֵ֣שֶׂב ׀ זֹרֵ֣עַ זֶ֗רַע אֲשֶׁר֙ עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־כָּל־הָעֵ֛ץ אֲשֶׁר־בּ֥וֹ פְרִי־עֵ֖ץ זֹרֵ֣עַ זָ֑רַע לָכֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה א ברא' א 29: ט 3; תהל' קד 14, 27; קלו 25; טימ"א ד 3 לְאָכְלָֽה׃ 30וּֽלְכָל־חַיַּ֣ת הָ֠אָרֶץ וּלְכָל־ע֨וֹף הַשָּׁמַ֜יִם וּלְכֹ֣ל ׀ רוֹמֵ֣שׂ עַל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁר־בּוֹ֙ א ברא' א 30: ב 7‡ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֔ה אֶת־כָּל־יֶ֥רֶק עֵ֖שֶׂב ב ברא' א 30: תהל' קיא 5; קמה 16-15; קמז 9 לְאָכְלָ֑ה ג ברא' א 30: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 31א ברא' א 31: א 4‡; תהל' קד 31 וַיַּ֤רְא אֱלֹהִים֙ אֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְהִנֵּה־ט֖וֹב מְאֹ֑ד וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם הַשִּׁשִּֽׁי׃ פ