חזון

צורה של התגלות:

במד׳ יב 6; שמ״א ג 1; ירמ׳ יד 14; כג 16; הושע יב 11; יואל ג 1; עבד׳ א 1; חבק׳ ב 2; תהל׳ פט 20; משלי כט 18; דנ׳ א 17; דהי״ב כו 5; מה״ש ב 17

של אברם אודות צאצאיו:

ברא׳ טו 1-17

של יעקב, מלאכים עולים ויורדים בסולם:

ברא׳ כח 12

בבאר שבע:

ברא׳ מו 2

יהושע רואה את שר צבא ה׳:

יהושע ה 13-15

משה והסנה הבוער:

שמות ג 2

של כבוד אלוהים:

שמות כד 9-11; לג 18-23

התגלות כבוד אלוהים על עם ישראל:

שמות כד 10, 17; עבר׳ יב 18-21

של בלעם:

מה״ש כב 17-21

אלישע כשאליהו נלקח השמיימה:

מל״ב ב 11

עבד אלישע רואה את מרכבות ה׳:

מל״ב ו 17

מיכיהו רואה את אלוהים יושב על כסאו ואת צבא השמים:

מל״א כב 17-23; דהי״ב יח 16-22

דוד רואה את מלאך ה׳ עומד על גורן אורנן:

דהי״א כא 15-18

איוב רואה רוח:

איוב ד 12-16

ישעיהו רואה את כבוד ה׳ בהיכלו:

ישע׳ ו

ירמיהו רואה שקד:

ירמ׳ א 11

ירמיהו רואה סיר רותח:

ירמ׳ א 13

חזונות יחזקאל:

כבוד אלוהים:

יחז׳ א 3, 12-14; כג

מגילת ספר:

יחז׳ ב 9

דמות כמראה־אש:

יחז׳ ח; ט

גחלי־אש:

יחז׳ י 1-7

העצמות היבשות:

יחז׳ לז 1-14

העיר ובית המקדש:

יחז׳ מ 48

המים הזורמים:

יחז׳ מז 1-12

חזונות דניאל:

ארבע החיות:

דנ׳ ז

עתיק הימים והמשיח:

דנ׳ ז 9-27

האייל וצפיר־העזים:

דנ׳ ח

המלאך:

דנ׳ י

חזונות עמוס:

ארבה:

עמוס ז 1, 2

אש:

עמוס ז 4

אנך:

עמוס ז 7, 8

כלוב הקיץ:

עמוס ח 1, 2

בית המקדש:

עמוס ט 1

חזונות זכריה:

הסוסים:

זכר׳ א 8-11

הקרנות והחרשים:

זכר׳ ב 4-1

האיש בעל חבל המידה:

זכר׳ ב 9-5

יהושע הכוהן הגדול:

זכר׳ ג 1-5

המנורה וענפי הזית:

זכר׳ ד

המגילה העפה:

זכר׳ ה 1-4

האשה היושבת בתוך האיפה:

זכר׳ ה 11-5

ארבע המרכבות:

זכר׳ ו 1-8

זכריה (אבי יוחנן המטביל) בבית המקדש:

לוקס א 13-22

יוחנן המטביל בטבילת ישוע:

מתי ג 16; מרק׳ א 10; לוקס ג 22; יוח׳ א 32-34

כיפא, יוחנן ויעקב על ההר עם ישוע, ראו את משה ואליהו:

מתי יז 1-9; לוקס ט 28-36

סטפנוס רואה את המשיח:

מה״ש ז 55, 56

חזונות שאול:

בדרך לדמשק על המשיח:

מה״ש ט 3-6; קור״א ט 1

חנניה:

מה״ש ט 12

איש מקדוני:

מה״ש טז 9

בקורינתוס:

מה״ש יח 9, 10

בבית המקדש:

מה״ש כב 17-21

של גן עדן:

קור״ב יב 1-4

הנניה, המשיח:

מה״ש ט 10-12

קורנליוס, מלאך:

מה״ש י 3

שמעון כיפא, מפרש יורד מן השמים:

מה״ש י 9-18

המשיח ומנורות הזהב:

התג׳ א 10-20

הדלת הפתוחה:

התג׳ ד 1

קשת סביב לכסא:

התג׳ ד 2, 3

24 זקנים:

התג׳ ד 4

שבע מנורות:

התג׳ ד 5

ים זכוכית:

התג׳ ד 6

ארבע חיות:

התג׳ ד 6-8

ספר עם שבעה חותמות:

התג׳ ה 1-5

קערות זהב:

התג׳ ה 8

שישה חותמות:

התג׳ ו

ארבעה סוסים:

התג׳ ו 2-8

רעידת אדמה ותופעות אחרות:

התג׳ ו 12; יד

ארבעת המלאכים:

התג׳ ז 1

140,000 חתומים:

התג׳ ז 2-8

חותם שביעי ושבעה מלאכים:

התג׳ ח 11

מחתת זהב:

התג׳ ח 5

ברד ואש:

התג׳ ח 7

הר הושלך אל הים:

התג׳ ח 8, 9

הכוכב הנופל:

התג׳ ח 10, 11; ט 1

השמש, שליש הירח והכוכבים נחשכו:

התג׳ ח 12

בור התהום:

התג׳ ט 2

ארבה:

התג׳ ט 3-11

התרת ארבעת המלאכים האסור על נהר פרת:

התג׳ ט 14

צבא הפרשים:

התג׳ ט 16-19

מלאך וספר בידו:

התג׳ י 1-10

שבעה רעמים:

התג׳ י 3, 4

מדידת המקדש:

התג׳ יא 1, 2

שני העדים:

התג׳ יא 3-12

חצר הגויים:

התג׳ יא 2

שני עצי הזית ושתי המנורות:

התג׳ יא 4

חיה עולה מן התהום:

התג׳ יא 7

נפילת העיר:

התג׳ יא 13

אוי שני ושלישי:

התג׳ יא 14

האישה לובשת השמש יולדת בן:

התג׳ יב

התנין האדום:

התג׳ יב 3-17

מלחמה בשמים:

התג׳ יב 7-9

חיה עולה מן הים:

התג׳ יג 1-10

חיה עולה מן הארץ:

התג׳ יג 11-18

השה בהר ציון:

התג׳ יד 1-5

מלאך עם בשורת עולם:

התג׳ יד 6, 7

מלאך מכריז את נפילת בבל:

התג׳ יד 8-13

בן אדם ומגל בידו:

התג׳ יד 14-16

קציר הארץ:

התג׳ יד 14-20

מלאך יוצא מן ההיכל:

התג׳ יד 17-19

מלאך עם שלטון על האש:

התג׳ יד 18

הגפן והגת:

התג׳ יד 18-20

מלאכים עם שבע המכות האחרונות:

התג׳ טו

ים הזכוכית:

התג׳ טו 2

ההיכל נפתח:

התג׳ טו 5

מכת שכין על אלה שנושאים את תו החיה:

התג׳ טז 2

הים נהיה לדם:

התג׳ טז 3

קערות זעם אלוהים:

התג׳ טז; יז

מפלת בבל:

התג׳ יח

המון רב מההלים את אלוהים:

התג׳ יט 1-9

הרוכב על הסוס הלבן:

התג׳ יט 11-16

מלאך עומד בשמש:

התג׳ יט 17-21

השטן נקשר לאלף שנה:

התג׳ כ 1-3

כסאות המשפט, התחייה הראשונה, שיחרור השטן מכלאו:

התג׳ כ 1-10

כסא לבן גדול:

התג׳ כ 11

פתיחת ספר החיים:

התג׳ כ 12

המוות והשאול נשלחים לאגם האש:

התג׳ כ 14

ירושלים החדשה:

התג׳ כא

נהר החיים:

התג׳ כב 1

עץ החיים:

התג׳ כב 2

בראשית

בראשית א

בראשית פרק א

בריאת העולם ויצירת האדם

1א ברא' א 1: ב 4; מל"ב יט 15; ישע' מב 5; מד 24; מה 18; ירמ' י 12; תהל' צ 2; קב 26; משלי ח 22; יוח' א 3-1; עבר' יא 3; התג' ד 11 בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃ 2וְהָאָ֗רֶץ הָיְתָ֥ה א ברא' א 2: ירמ' ד 23; איוב כו 7 תֹ֨הוּ֙ וָבֹ֔הוּ ב ברא' א 2: ישע' ס 2 וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־פְּנֵ֣י ג ברא' א 2: תהל' מב 8; קד 6-5; קמח 7 תְה֑וֹם ד ברא' א 2: שפט' ג 10‡; שמ"ב כג 2; מל"ב ב 16; ישע' יא 2; מ 7, 14-13; נט 19; סג 14; מיכה ב 7; ג 8 וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים ה ברא' א 2: תהל' לג 6; קד 30; איוב לג 4 מְרַחֶ֖פֶת עַל־פְּנֵ֥י ו ברא' א 2: תהל' כד 2; קלו 6; כיפ"ב ג 5 הַמָּֽיִם׃ 3וַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 3: תהל' לג 9; קמח 5; יוח' א 5; קור"ב ד 6 יְהִ֣י א֑וֹר וַֽיְהִי־אֽוֹר׃ 4וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָא֖וֹר א ברא' א 4: א 10, 12, 18, 21, 25, 31; טימ"א ד 4 כִּי־ט֑וֹב ב ברא' א 4: א 18; ישע' מה 7; איוב כח 10 וַיַּבְדֵּ֣ל אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֥ין הַחֹֽשֶׁךְ׃ 5א ברא' א 5: ירמ' לא 35; תהל' עד 16 וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לָאוֹר֙ י֔וֹם וְלַחֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃ פ

6וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יְהִ֥י א ברא' א 6: א 15-14; ישע' מ 22; מד 24; ירמ' י 12; איוב לז 18; כיפ"ב ג 5 רָקִ֖יעַ בְּת֣וֹךְ הַמָּ֑יִם וִיהִ֣י מַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין מַ֖יִם לָמָֽיִם׃ 7וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֮ אֶת־הָרָקִיעַ֒ וַיַּבְדֵּ֗ל בֵּ֤ין א ברא' א 7: ז 11; שמות כ 4; תהל' קמח 4; משלי ח 29-27 הַמַּ֨יִם֙ אֲשֶׁר֙ מִתַּ֣חַת לָרָקִ֔יעַ וּבֵ֣ין הַמַּ֔יִם אֲשֶׁ֖ר מֵעַ֣ל לָרָקִ֑יעַ ב ברא' א 7: א 9, 11, 15, 24, 30 וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 8וַיִּקְרָ֧א אֱלֹהִ֛ים לָֽרָקִ֖יעַ א ברא' א 8: איוב ט 8 שָׁמָ֑יִם וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שֵׁנִֽי׃ פ

9וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יִקָּו֨וּ הַמַּ֜יִם מִתַּ֤חַת הַשָּׁמַ֨יִם֙ א ברא' א 9: ירמ' ה 22; תהל' קד 9-5; איוב לח 8 אֶל־מָק֣וֹם אֶחָ֔ד וְתֵרָאֶ֖ה ב ברא' א 9: תהל' כד 2-1; כיפ"ב ג 5 הַיַּבָּשָׁ֑ה ג ברא' א 9: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 10וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לַיַּבָּשָׁה֙ אֶ֔רֶץ א ברא' א 10: תהל' לג 7; צה 5; קמו 6 וּלְמִקְוֵ֥ה הַמַּ֖יִם קָרָ֣א ב ברא' א 10: תהל' צה 5; קמו 6 יַמִּ֑ים ג ברא' א 10: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 11וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 11: תהל' קד 14; עבר' ו 7 תַּֽדְשֵׁ֤א הָאָ֨רֶץ֙ דֶּ֔שֶׁא עֵ֚שֶׂב מַזְרִ֣יעַ ב ברא' א 11: קור"א טו 38 זֶ֔רַע עֵ֣ץ ג ברא' א 11: לוקס ו 44 פְּרִ֞י עֹ֤שֶׂה פְּרִי֙ ד ברא' א 11: א 12, 21, 25-24; ו 20; ז 14; ויק' יא 14, 19, 22; דבר' יד 13, 18; קור"א טו 39 לְמִינ֔וֹ אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ עַל־הָאָ֑רֶץ ה ברא' א 11: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 12וַתּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ דֶּ֠שֶׁא עֵ֣שֶׂב מַזְרִ֤יעַ זֶ֨רַע֙ א ברא' א 12: א 11‡ לְמִינֵ֔הוּ וְעֵ֧ץ עֹֽשֶׂה־פְּרִ֛י אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ לְמִינֵ֑הוּ ב ברא' א 12: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 13וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שְׁלִישִֽׁי׃ פ

14וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 14: דבר' ד 19; ישע' מ 26; ירמ' לא 35; תהל' עד 16; קלו 7 יְהִ֤י מְאֹרֹת֙ ב ברא' א 14: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַיּ֖וֹם וּבֵ֣ין הַלָּ֑יְלָה וְהָי֤וּ ג ברא' א 14: ירמ' י 2 לְאֹתֹת֙ ד ברא' א 14: ירמ' לג 20, 25; תהל' קד 19 וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים וּלְיָמִ֖ים וְשָׁנִֽים׃ 15וְהָי֤וּ לִמְאוֹרֹת֙ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָ֑רֶץ א ברא' א 15: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 16וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִ֔ים אֶת־שְׁנֵ֥י א ברא' א 16: תהל' ח 4; קלו 9-8; קור"א טו 41 הַמְּאֹרֹ֖ת הַגְּדֹלִ֑ים אֶת־הַמָּא֤וֹר הַגָּדֹל֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַיּ֔וֹם וְאֶת־הַמָּא֤וֹר הַקָּטֹן֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַלַּ֔יְלָה וְאֵ֖ת ב ברא' א 16: תהל' לג 6; איוב לח 7 הַכּוֹכָבִֽים׃ 17וַיִּתֵּ֥ן אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 17: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָֽרֶץ׃ 18וְלִמְשֹׁל֙ בַּיּ֣וֹם וּבַלַּ֔יְלָה א ברא' א 18: א 4; ישע' מה 7; איוב כח 10 וּֽלֲהַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֣ין הַחֹ֑שֶׁךְ ב ברא' א 18: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 19וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם רְבִיעִֽי׃ פ

20וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יִשְׁרְצ֣וּ הַמַּ֔יִם שֶׁ֖רֶץ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֑ה וְעוֹף֙ יְעוֹפֵ֣ף עַל־הָאָ֔רֶץ עַל־פְּנֵ֖י רְקִ֥יעַ הַשָּׁמָֽיִם׃ 21וַיִּבְרָ֣א אֱלֹהִ֔ים אֶת־א ברא' א 21: ישע' כז 1; נא 9; ירמ' נא 34; תהל' עד 14-13; קד 26-25; קמח 7; איוב ז 12 הַתַּנִּינִ֖ם הַגְּדֹלִ֑ים וְאֵ֣ת כָּל־נֶ֣פֶשׁ הַֽחַיָּ֣ה ׀ הָֽרֹמֶ֡שֶׂת אֲשֶׁר֩ שָׁרְצ֨וּ הַמַּ֜יִם ב ברא' א 21: א 11‡ לְמִֽינֵהֶ֗ם וְאֵ֨ת כָּל־ע֤וֹף כָּנָף֙ לְמִינֵ֔הוּ ג ברא' א 21: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 22וַיְבָ֧רֶךְ אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים לֵאמֹ֑ר א ברא' א 22: א 28; ח 17; ט 1, 7; מז 27; ויק' כו 9 פְּר֣וּ וּרְב֗וּ וּמִלְא֤וּ אֶת־הַמַּ֨יִם֙ בַּיַּמִּ֔ים וְהָע֖וֹף יִ֥רֶב בָּאָֽרֶץ׃ 23וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם חֲמִישִֽׁי׃ פ

24וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ א ברא' א 24: ב 7‡; ירמ' כז 5 נֶ֤פֶשׁ חַיָּה֙ ב ברא' א 24: א 11‡ לְמִינָ֔הּ בְּהֵמָ֥ה וָרֶ֛מֶשׂ וְחַֽיְתוֹ־אֶ֖רֶץ לְמִינָ֑הּ ג ברא' א 24: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 25וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֩ אֶת־חַיַּ֨ת הָאָ֜רֶץ לְמִינָ֗הּ וְאֶת־הַבְּהֵמָה֙ לְמִינָ֔הּ וְאֵ֛ת כָּל־רֶ֥מֶשׂ הָֽאֲדָמָ֖ה לְמִינֵ֑הוּ א ברא' א 25: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 26וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים א ברא' א 26: ג 22; יא 7; ישע' ו 8 נַֽעֲשֶׂ֥ה אָדָ֛ם בְּצַלְמֵ֖נוּ ב ברא' א 26: ה 2-1; רומ' ח 29; קור"א יא 7; אפס' ד 24; קול' ג 10; יעקב ג 9 כִּדְמוּתֵ֑נוּ ג ברא' א 26: תהל' ח 9-7; קטו 16; יעקב ג 7 וְיִרְדּוּ֩ בִדְגַ֨ת הַיָּ֜ם וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֗יִם וּבַבְּהֵמָה֙ וּבְכָל־הָאָ֔רֶץ וּבְכָל־הָרֶ֖מֶשׂ הָֽרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָֽרֶץ׃ 27א ברא' א 27: ב 7 וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ ב ברא' א 27: ה 3 בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ ג ברא' א 27: גלט' ג 28 זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה ד ברא' א 27: מתי יט 4; מרק' י 6 בָּרָ֥א אֹתָֽם׃ 28א ברא' א 28: ה 2 וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָם֮ אֱלֹהִים֒ וַיֹּ֨אמֶר לָהֶ֜ם אֱלֹהִ֗ים ב ברא' א 28: א 22; ו 1; ח 17; ט 1, 7; יז 6; מז 27; שמות א 7; ויק' כו 9; ירמ' כג 3; יחז' לו 11 פְּר֥וּ וּרְב֛וּ וּמִלְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ וְכִבְשֻׁ֑הָ ג ברא' א 28: א 26‡ וּרְד֞וּ בִּדְגַ֤ת הַיָּם֙ וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֔יִם וּבְכָל־חַיָּ֖ה הָֽרֹמֶ֥שֶׂת עַל־הָאָֽרֶץ׃ 29וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים הִנֵּה֩ נָתַ֨תִּי לָכֶ֜ם אֶת־כָּל־עֵ֣שֶׂב ׀ זֹרֵ֣עַ זֶ֗רַע אֲשֶׁר֙ עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־כָּל־הָעֵ֛ץ אֲשֶׁר־בּ֥וֹ פְרִי־עֵ֖ץ זֹרֵ֣עַ זָ֑רַע לָכֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה א ברא' א 29: ט 3; תהל' קד 14, 27; קלו 25; טימ"א ד 3 לְאָכְלָֽה׃ 30וּֽלְכָל־חַיַּ֣ת הָ֠אָרֶץ וּלְכָל־ע֨וֹף הַשָּׁמַ֜יִם וּלְכֹ֣ל ׀ רוֹמֵ֣שׂ עַל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁר־בּוֹ֙ א ברא' א 30: ב 7‡ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֔ה אֶת־כָּל־יֶ֥רֶק עֵ֖שֶׂב ב ברא' א 30: תהל' קיא 5; קמה 16-15; קמז 9 לְאָכְלָ֑ה ג ברא' א 30: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 31א ברא' א 31: א 4‡; תהל' קד 31 וַיַּ֤רְא אֱלֹהִים֙ אֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְהִנֵּה־ט֖וֹב מְאֹ֑ד וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם הַשִּׁשִּֽׁי׃ פ