ברכה

עקב ציות לתורה:

דבר׳ כח 1-14

מותנית בציות:

שמות טו 26; יט 5; כ 6; כג 22; ויק׳ כו 3-43; דבר׳ ד 1, 40; ה 10, 29; ז 9, 12-15; יא 26-28; יב 28; טו 4, 5; כח 1-14; כט 8; ל 1-10, 15-20; יהושע א 8; מל״א ב 3, 4; ג 14; ח 23; ט 3-9; ישע׳ א 19; ירמ׳ ז 3-7, 23; יא 1-5; יב 16; טו 19-21; יז 24-27; כב 4, 5, 15, 16; זכר׳ ג 7; מלא׳ ג 10-12; משלי ג 1; טז 7; איוב לו 11; דהי״א כב 13; כח 7, 8; דהי״ב ז 17-22; כו 5; כז 6; ל 9; לא 10; מתי י 22; כד 13; מרק׳ יג 13; קול׳ א 22, 23; עבר׳ ג 6, 14; ו 11, 12; י 36; התג׳ ב 10

רוחנית, מאלוהים:

ברא׳ מט 24; שמות טו 2; לא 13; לג 16; ויק׳ כא 8; דבר׳ לג 25, 27; שמ״א ב 4; ישע׳ א 25; ד 3, 4; ו 6, 7; כו 12; כח 6; לג 5, 6; מ 11, 29, 31; מא 10, 13, 14, 17, 18; מד 3; מה 8, 24; נד 17; נז 19; נח 8, 10, 11; ירמ׳ לא 12, 14, 33; יחז׳ טז 14; הושע ו 3; יד 6-9; חבק׳ ג 19; זכר׳ י 12; יב 8; מלא׳ ג 2, 3; ד 2; תהל׳ א 3; יח 2, 3, 29, 33, 36, 37; כג 2, 3; כז 14; כח 8; כט 11; ל 7; לא 24; לז 6, 17, 24, 39; נב 10; נה 23; סא 6; סג 9; סו 9; סח 19, 29, 36; עא 16; עב 6, 17; עג 23, 26; פא 11; פד 6, 12; פט 18; צב 13-15; צד 17, 18; קה 4; קיט 32, 102; קלב 15; קלח 3, 8; קמד 1, 2; קמו 5; משלי י 29; טז 6; איוב כג 6; דנ׳ יא 32; נחמ׳ ח 10; יוח׳ א 16; יז 11; מה״ש כ 32; רומ׳ ט 23; יד 4; קור״א יב 6; יג 10, 12; טו 10; קור״ב א 21, 22; ג 5; ה 5; ט 8; י 4; אפס׳ ג 20; פיל׳ א 6; ב 13; ד 7, 19; קול׳ א 11, 12; תסל״א ה 24; עבר׳ יב 10, 11; יעקב א 17, 18; כיפ״א א 5; כיפ״ב א 2-4; יוח״א א 9; ד 4; יהודה א 24 ;

זמנית, עלי אדמות:

ברא׳ א 30; ח 22; ט 1-3; כב 17; כו 4, 5; כח 20, 21; מט 11, 12, 20, 24, 25; שמות טו 26; כג 22, 25, 26; לד 24; ויק׳ כה 20-22; כו 4-10; במד׳ י 29; דבר׳ א 10; ב 7; ד 4, 40; ה 33; ו 2-25; ז 13-24; ח 1-10, 15-18; י 18; יא 12-15; יב 7, 28; טו 4, 6; כו 18, 19; כח 7, 8; כט 4; לב 13, 14; יהושע א 8; שמ״א ב 7, 8; שמ״ב ז 8, 9; ישע׳ כה 4; ל 23-26; לא 1, 2; לג 15, 16; מג 20; מח 21; נא 2; נה 10; ירמ׳ ה 24; י 13; יד 22; כז 4-6; ל 19; לא 35; נא 16; יחז׳ לו 28-38; הושע ב 9; יא 3; יואל ב 21, 23, 26; עמוס ד 7; יונה ד 6; זכר׳ י 1; מלא׳ ג 10-12; תהל׳ כא 3-5; כג 1, 5; לד 10; לו 6; מד 3; סה 9-14; סח 7, 10, 11, 20; סט 36, 37; פא 14-17; פה 13; צא 1-16; קג 2-5; קד 1-35; קה 24; קז 35-38; קיא 5; קיג 9; קטו 16; קכז 1-5; קלה 7; קלו 1-26; קמה 15, 16; קמו 5-9; קמז 8, 9, 13, 14; איוב ה 10; יב 23; כב 18; לז 6, 10, 13, 16, 17; לח 1-41; רות א 6; קהלת ב 24; ג 13; ה 19; דנ׳ ה 18; ו 21, 23; עזרא ח 22; נחמ׳ ח 10; דהי״א יז 7, 8; כט 12, 14, 16; דהי״ב א 12; לא 10; מתי ה 45; ו 26, 30-33; י 29; לוקס יב 22-31; יוח׳ ו 31; מה״ש יד 17; קור״א ב 9; טז 2; קור״ב ז 6; ט 8-10; פיל׳ ד 19; כיפ״ב ב 7-9 ;

זמנית, דוגמאות:

לנח, בזמן המבול:

ברא׳ ז 1

לאברהם:

ברא׳ כד 1

ליצחק:

ברא׳ כו 12-24, 28

ליעקב:

ברא׳ לה 9-15

לבני ישראל:

במצרים:

שמות יא 3

מים במדבר:

שמות יז 1-7; במד׳ כ 10, 11; תהל׳ עח 15-20; קה 41

מן במבדר:

שמות טז 14, 31; במד׳ יא 7-9; תהל׳ עח 23, 24; נחמ׳ ט 15

בשר במדבר:

במד׳ יא 31-33; תהל׳ עח 23-30; קה 40

לדוד:

שמ״ב ה 10; דהי״א יד 17

לעובד אדום:

שמ״ב ו 11

לשמה:

מל״א ג 13; דהי״א כט 25; דהי״ב א 1

לאליהו, ערבים מביאים לו אוכל:

מל״א יז 2-7

לאליהו, ע״י מלאך:

מל״א יט 5-8

לאלמנה בצרפת:

מל״א יז 12-16

עושר חזקיהו:

מל״ב יח 6, 7; דהי״ב לב 29

חזקיהו נרפא:

מל״ב כ 1-7

לאסא:

דהי״ב יד 7, 8

ליהושפט:

דהי״ב יז 3-5; כ 30

לעוזיהו:

דהי״ב כו 5-15

ליולם:

דהי״ב כז 6

לאיוב:

איוב א 10; מב 10, 12

לדניאל:

דנ׳ א 9

זמנית, מבקשים בתפילה:

ברא׳ כז 28, 29; כח 3, 4, 20, 21; מח 16; דבר׳ א 11; כו 15; לג 11, 13-16, 24; מל״א ח 35-50; תהל׳ כח 9; לו 12; משלי ל 8; דהי״א ד 10; יז 27; מתי ו 11; רומ׳ א 10; תסל״א ג 11; יוח״ג א 2

דוגמאות:

אברם:

ברא׳ טו 2-4

עבד אברהם:

ברא׳ כד 12

לבן:

ברא׳ כד 60

יצחק:

ברא׳ כה 21

חנה:

שמ״א א 11

אליהו:

מל״א יז 20, 21; יח 42, 44; יעקב ה 17, 18

עזרא:

עזרא ח 21-23

נחמיה:

נחמ׳ א 11; ב 4; ו 9

בראשית

בראשית א

בראשית פרק א

בריאת העולם ויצירת האדם

1א ברא' א 1: ב 4; מל"ב יט 15; ישע' מב 5; מד 24; מה 18; ירמ' י 12; תהל' צ 2; קב 26; משלי ח 22; יוח' א 3-1; עבר' יא 3; התג' ד 11 בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃ 2וְהָאָ֗רֶץ הָיְתָ֥ה א ברא' א 2: ירמ' ד 23; איוב כו 7 תֹ֨הוּ֙ וָבֹ֔הוּ ב ברא' א 2: ישע' ס 2 וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־פְּנֵ֣י ג ברא' א 2: תהל' מב 8; קד 6-5; קמח 7 תְה֑וֹם ד ברא' א 2: שפט' ג 10‡; שמ"ב כג 2; מל"ב ב 16; ישע' יא 2; מ 7, 14-13; נט 19; סג 14; מיכה ב 7; ג 8 וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים ה ברא' א 2: תהל' לג 6; קד 30; איוב לג 4 מְרַחֶ֖פֶת עַל־פְּנֵ֥י ו ברא' א 2: תהל' כד 2; קלו 6; כיפ"ב ג 5 הַמָּֽיִם׃ 3וַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 3: תהל' לג 9; קמח 5; יוח' א 5; קור"ב ד 6 יְהִ֣י א֑וֹר וַֽיְהִי־אֽוֹר׃ 4וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָא֖וֹר א ברא' א 4: א 10, 12, 18, 21, 25, 31; טימ"א ד 4 כִּי־ט֑וֹב ב ברא' א 4: א 18; ישע' מה 7; איוב כח 10 וַיַּבְדֵּ֣ל אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֥ין הַחֹֽשֶׁךְ׃ 5א ברא' א 5: ירמ' לא 35; תהל' עד 16 וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לָאוֹר֙ י֔וֹם וְלַחֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃ פ

6וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יְהִ֥י א ברא' א 6: א 15-14; ישע' מ 22; מד 24; ירמ' י 12; איוב לז 18; כיפ"ב ג 5 רָקִ֖יעַ בְּת֣וֹךְ הַמָּ֑יִם וִיהִ֣י מַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין מַ֖יִם לָמָֽיִם׃ 7וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֮ אֶת־הָרָקִיעַ֒ וַיַּבְדֵּ֗ל בֵּ֤ין א ברא' א 7: ז 11; שמות כ 4; תהל' קמח 4; משלי ח 29-27 הַמַּ֨יִם֙ אֲשֶׁר֙ מִתַּ֣חַת לָרָקִ֔יעַ וּבֵ֣ין הַמַּ֔יִם אֲשֶׁ֖ר מֵעַ֣ל לָרָקִ֑יעַ ב ברא' א 7: א 9, 11, 15, 24, 30 וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 8וַיִּקְרָ֧א אֱלֹהִ֛ים לָֽרָקִ֖יעַ א ברא' א 8: איוב ט 8 שָׁמָ֑יִם וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שֵׁנִֽי׃ פ

9וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יִקָּו֨וּ הַמַּ֜יִם מִתַּ֤חַת הַשָּׁמַ֨יִם֙ א ברא' א 9: ירמ' ה 22; תהל' קד 9-5; איוב לח 8 אֶל־מָק֣וֹם אֶחָ֔ד וְתֵרָאֶ֖ה ב ברא' א 9: תהל' כד 2-1; כיפ"ב ג 5 הַיַּבָּשָׁ֑ה ג ברא' א 9: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 10וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לַיַּבָּשָׁה֙ אֶ֔רֶץ א ברא' א 10: תהל' לג 7; צה 5; קמו 6 וּלְמִקְוֵ֥ה הַמַּ֖יִם קָרָ֣א ב ברא' א 10: תהל' צה 5; קמו 6 יַמִּ֑ים ג ברא' א 10: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 11וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 11: תהל' קד 14; עבר' ו 7 תַּֽדְשֵׁ֤א הָאָ֨רֶץ֙ דֶּ֔שֶׁא עֵ֚שֶׂב מַזְרִ֣יעַ ב ברא' א 11: קור"א טו 38 זֶ֔רַע עֵ֣ץ ג ברא' א 11: לוקס ו 44 פְּרִ֞י עֹ֤שֶׂה פְּרִי֙ ד ברא' א 11: א 12, 21, 25-24; ו 20; ז 14; ויק' יא 14, 19, 22; דבר' יד 13, 18; קור"א טו 39 לְמִינ֔וֹ אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ עַל־הָאָ֑רֶץ ה ברא' א 11: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 12וַתּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ דֶּ֠שֶׁא עֵ֣שֶׂב מַזְרִ֤יעַ זֶ֨רַע֙ א ברא' א 12: א 11‡ לְמִינֵ֔הוּ וְעֵ֧ץ עֹֽשֶׂה־פְּרִ֛י אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ לְמִינֵ֑הוּ ב ברא' א 12: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 13וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שְׁלִישִֽׁי׃ פ

14וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 14: דבר' ד 19; ישע' מ 26; ירמ' לא 35; תהל' עד 16; קלו 7 יְהִ֤י מְאֹרֹת֙ ב ברא' א 14: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַיּ֖וֹם וּבֵ֣ין הַלָּ֑יְלָה וְהָי֤וּ ג ברא' א 14: ירמ' י 2 לְאֹתֹת֙ ד ברא' א 14: ירמ' לג 20, 25; תהל' קד 19 וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים וּלְיָמִ֖ים וְשָׁנִֽים׃ 15וְהָי֤וּ לִמְאוֹרֹת֙ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָ֑רֶץ א ברא' א 15: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 16וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִ֔ים אֶת־שְׁנֵ֥י א ברא' א 16: תהל' ח 4; קלו 9-8; קור"א טו 41 הַמְּאֹרֹ֖ת הַגְּדֹלִ֑ים אֶת־הַמָּא֤וֹר הַגָּדֹל֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַיּ֔וֹם וְאֶת־הַמָּא֤וֹר הַקָּטֹן֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַלַּ֔יְלָה וְאֵ֖ת ב ברא' א 16: תהל' לג 6; איוב לח 7 הַכּוֹכָבִֽים׃ 17וַיִּתֵּ֥ן אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 17: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָֽרֶץ׃ 18וְלִמְשֹׁל֙ בַּיּ֣וֹם וּבַלַּ֔יְלָה א ברא' א 18: א 4; ישע' מה 7; איוב כח 10 וּֽלֲהַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֣ין הַחֹ֑שֶׁךְ ב ברא' א 18: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 19וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם רְבִיעִֽי׃ פ

20וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יִשְׁרְצ֣וּ הַמַּ֔יִם שֶׁ֖רֶץ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֑ה וְעוֹף֙ יְעוֹפֵ֣ף עַל־הָאָ֔רֶץ עַל־פְּנֵ֖י רְקִ֥יעַ הַשָּׁמָֽיִם׃ 21וַיִּבְרָ֣א אֱלֹהִ֔ים אֶת־א ברא' א 21: ישע' כז 1; נא 9; ירמ' נא 34; תהל' עד 14-13; קד 26-25; קמח 7; איוב ז 12 הַתַּנִּינִ֖ם הַגְּדֹלִ֑ים וְאֵ֣ת כָּל־נֶ֣פֶשׁ הַֽחַיָּ֣ה ׀ הָֽרֹמֶ֡שֶׂת אֲשֶׁר֩ שָׁרְצ֨וּ הַמַּ֜יִם ב ברא' א 21: א 11‡ לְמִֽינֵהֶ֗ם וְאֵ֨ת כָּל־ע֤וֹף כָּנָף֙ לְמִינֵ֔הוּ ג ברא' א 21: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 22וַיְבָ֧רֶךְ אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים לֵאמֹ֑ר א ברא' א 22: א 28; ח 17; ט 1, 7; מז 27; ויק' כו 9 פְּר֣וּ וּרְב֗וּ וּמִלְא֤וּ אֶת־הַמַּ֨יִם֙ בַּיַּמִּ֔ים וְהָע֖וֹף יִ֥רֶב בָּאָֽרֶץ׃ 23וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם חֲמִישִֽׁי׃ פ

24וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ א ברא' א 24: ב 7‡; ירמ' כז 5 נֶ֤פֶשׁ חַיָּה֙ ב ברא' א 24: א 11‡ לְמִינָ֔הּ בְּהֵמָ֥ה וָרֶ֛מֶשׂ וְחַֽיְתוֹ־אֶ֖רֶץ לְמִינָ֑הּ ג ברא' א 24: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 25וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֩ אֶת־חַיַּ֨ת הָאָ֜רֶץ לְמִינָ֗הּ וְאֶת־הַבְּהֵמָה֙ לְמִינָ֔הּ וְאֵ֛ת כָּל־רֶ֥מֶשׂ הָֽאֲדָמָ֖ה לְמִינֵ֑הוּ א ברא' א 25: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 26וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים א ברא' א 26: ג 22; יא 7; ישע' ו 8 נַֽעֲשֶׂ֥ה אָדָ֛ם בְּצַלְמֵ֖נוּ ב ברא' א 26: ה 2-1; רומ' ח 29; קור"א יא 7; אפס' ד 24; קול' ג 10; יעקב ג 9 כִּדְמוּתֵ֑נוּ ג ברא' א 26: תהל' ח 9-7; קטו 16; יעקב ג 7 וְיִרְדּוּ֩ בִדְגַ֨ת הַיָּ֜ם וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֗יִם וּבַבְּהֵמָה֙ וּבְכָל־הָאָ֔רֶץ וּבְכָל־הָרֶ֖מֶשׂ הָֽרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָֽרֶץ׃ 27א ברא' א 27: ב 7 וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ ב ברא' א 27: ה 3 בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ ג ברא' א 27: גלט' ג 28 זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה ד ברא' א 27: מתי יט 4; מרק' י 6 בָּרָ֥א אֹתָֽם׃ 28א ברא' א 28: ה 2 וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָם֮ אֱלֹהִים֒ וַיֹּ֨אמֶר לָהֶ֜ם אֱלֹהִ֗ים ב ברא' א 28: א 22; ו 1; ח 17; ט 1, 7; יז 6; מז 27; שמות א 7; ויק' כו 9; ירמ' כג 3; יחז' לו 11 פְּר֥וּ וּרְב֛וּ וּמִלְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ וְכִבְשֻׁ֑הָ ג ברא' א 28: א 26‡ וּרְד֞וּ בִּדְגַ֤ת הַיָּם֙ וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֔יִם וּבְכָל־חַיָּ֖ה הָֽרֹמֶ֥שֶׂת עַל־הָאָֽרֶץ׃ 29וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים הִנֵּה֩ נָתַ֨תִּי לָכֶ֜ם אֶת־כָּל־עֵ֣שֶׂב ׀ זֹרֵ֣עַ זֶ֗רַע אֲשֶׁר֙ עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־כָּל־הָעֵ֛ץ אֲשֶׁר־בּ֥וֹ פְרִי־עֵ֖ץ זֹרֵ֣עַ זָ֑רַע לָכֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה א ברא' א 29: ט 3; תהל' קד 14, 27; קלו 25; טימ"א ד 3 לְאָכְלָֽה׃ 30וּֽלְכָל־חַיַּ֣ת הָ֠אָרֶץ וּלְכָל־ע֨וֹף הַשָּׁמַ֜יִם וּלְכֹ֣ל ׀ רוֹמֵ֣שׂ עַל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁר־בּוֹ֙ א ברא' א 30: ב 7‡ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֔ה אֶת־כָּל־יֶ֥רֶק עֵ֖שֶׂב ב ברא' א 30: תהל' קיא 5; קמה 16-15; קמז 9 לְאָכְלָ֑ה ג ברא' א 30: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 31א ברא' א 31: א 4‡; תהל' קד 31 וַיַּ֤רְא אֱלֹהִים֙ אֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְהִנֵּה־ט֖וֹב מְאֹ֑ד וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם הַשִּׁשִּֽׁי׃ פ