התבוננו אל שושני השדה 

הגות יומית לנשים 

ורנה מאסט וסוזן שוורץ 

תרגום מאנגלית: מרים גבעוני 

 

את יקרה לאלוהים, והוא רוצה לתת לך את הטוב ביותר. הוא רוצה להיות מקור הסיפוק, ההגשמה והשמחה שלך, בלי שום קשר למעמד המשפחתי שלך או למי שאת. הספר הזה מתמקד בצורכי היום יום של נשים, במיוחד של נשים רווקות.  

ורנה מאסט לקתה בפוליו בגיל שלוש. היא שבה ללכת לאחר ניתוחים רבים, אבל רק בעזרת קביים. מבחינה גופנית היא הייתה מוגבלת, אבל נפשה הייתה פעילה והגתה באמת עמוקה. כאשר לקתה בסרטן ונאלצה לעזוב את עבודתה כמורה בבית ספר, היא ראתה בכך הזדמנות להגשים את חלומה לכתוב ספר הגות לנשים. ספר זה היה החזון שלה אבל ישוע קרא לה לגן עדן לפני שסיימה אותו.  

סוזן, שלא רצתה לראות את עבודתה של חברתה יורדת לטמיון, המשיכה במלאכה. היא כתבה פרקים נוספים ואספה פרקים מנשים אחרות. בספר תמצאי 365 פרקים, אחד לכל יום בשנה. מי ייתן וההגות שלך בספר תקרב אותך לאלוהינו הגדול והמלא רחמים.  

 

2022 © כל הזכויות שמורות לחברה לכתבי הקודש בישראל 

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר אסור בהחלט, אלא אם כן ניתנה רשות מפורשת בכתב מהחברה לכתבי הקודש.