יִשְׂרָאֵל

1. שם חדש שאלוהים נתן ליעקב:

ברא׳ לב 25-33; מל״ב יז 34; הושע יב 4, 5

2. שם למשיח בנבואה:

ישע׳ מט 3

3. שם של עם שהם צאצאי יעקב, נקראים גם עברים:

ברא׳ מג 32; שמות א 15; ט 7; י 3; כא 2; ויק׳ כג 42; יהושע יג 6; שמ״א ד 6; יג 3, 19; יד 11, 21; פיל׳ ג 5 שבטי ישראל נשאו את שמותיהם של בני יעקב. בדרך כלל לא מופיעים השמות לוי ויוסף ברשימות של השבטים. צאצאי לוי הוקדשו לעבודת הקודש ושני בני יוסף, אפרים ומנשה, אומצו ע״י יעקב במקום יוסף (ברא׳ מח 5; יהושע יד 4), ושמותיהם מופיעים ברשימות במקום לוי ויוסף. ;

בחזון יוחנן מופיעים השמות על שערי ירושלים החדשה:

התג׳ כא 12

נבואות אודות:

ברא׳ טו 5, 13; כה 23; כו 4; כז 28, 29, 40; מח 19; מט; דבר׳ לג

נבואות אודות ריבוי צאצאי העם:

ברא׳ יג 16; טו 5; כב 17; כו 4; כח 14

נבואות על שיהיו שבויים במצרים:

ברא׳ טו 13, 14; מה״ש ז 6, 7

מחולק למשפחות ולכל משפחה ראש:

במד׳ כה 26; לו 1; יהושע ז 14; דהי״א ד–ח

המספר שירדו מצרימה:

ברא׳ מו 8-27; שמות א 5; דבר׳ י 22; מה״ש ז 14

מספרם בזמן יציאת מצרים:

שמות יב 37, 38 עם ברא׳ מז 27; שמות א 7-20; תהל׳ קה 24; מה״ש ז 17

מספר הכשרים לשרות צבאי בזמן יציאת מצרים:

שמות יב 37

מספרם בסיני לפי שבטים:

במד׳ א 1-50

מספרם אחרי המגפה:

במד׳ כו

מספרם לפי מפקד דוד:

שמ״ב כד 1-9; דהי״א כא 5, 6; כז 23, 24

מספרם אחרי גלות בבל:

עזרא ב 64; נחמ׳ ז 66, 67

מספרם בחזון יוחנן:

התג׳ ז 1-8

ישבו בארץ גושן:

ברא׳ מו 28-34; מז 4-10, 27, 28

ישבו במצרים 430 שנה:

שמות יב 40, 41 עם ברא׳ טו 13; מה״ש ז 6; גלט׳ ג 17

היו עבדים עשוקים במצרים:

שמות א; ב; ה; מה״ש ז 18-21

אלוהים שמע את אנחתם וזעקתם:

שמות ב 23-25

משה נשלח להושיעם:

שמות ג 2-22; ד 1-17

ארץ מצרים סבלה מכות בגללם:

היו מוגנים מפני המכות:

שמות ח 21, 22; ט 4-6, 26; י 23; יא 7; יב 13

בכוריהם לא נהרגו כשנהרגו ילדי המצרים:

שמות יב 13, 23

קיבלו את הפסח:

שמות יב 1-28

שאלו כלי כסף וכלי זהב מהמצרים:

שמות יא 2, 3; יב 35, 36; תהל׳ קה 37

מצרים הפצירו בהם שיצאו:

שמות יב 31-39

מסע מרעמסס עד סוכות:

שמות יב 37-39

נסעו בלילה:

שמות יב 42

הלילה שבו יצאו מכונה ״ליל שימורים״:

שמות יב 42; יג 3-16

אלוהים הדריך את העם:

שמות יג 18, 21, 22

השגחת אלוהים:

דבר׳ ח 3, 4; כט 4, 5; לד 7; תהל׳ קה 37; נחמ׳ ט 21 ;

מסע מסוכות עד אֵתָם:

שמות יג 20

מסע עד פִּי הַחִירֹת:

שמות יד 2; במד׳ לג 5-7

המצרים רדפו אותם:

שמות יד 5-31

עוברים ים סוף:

שמות יד 19-22; דבר׳ יא 4; תהל׳ עח; קה; קו; קלו

סדר השבטים במסעים:

במד׳ ב

מסע למרה:

שמות טו 23; במד׳ לג 8

התלוננו על מים מרים:

שמות טו 23-25

המים המרים הומתקו:

שמות טו 25

מסע לאלים:

שמות טו 27; במד׳ לג 9

סיכום תחנות המסעים:

במד׳ לג

התלוננו על איכות מזונם:

שמות טז 2, 3

אלוהים מספק מן ובשר:

שמות טז 4-36

ברפידים מתלוננים על חוסר מים:

שמות יז 2-7

אלוהים מביא מים בדרך נס במריבה:

שמות יז 5-7

נצחו את עמלק:

שמות יז 13; דבר׳ כה 17, 18

מגיעים לסיני:

שמות יט 1; במד׳ לג 15

יתרו, חתן משה, מיעץ לו לארגן עזרה להנהגת העם:

שמות יח 25; דבר׳ א 9-17

עליהם לציית אלוהים ויהיו לו לעם סגולה וממלכת כוהנים:

שמות יט 3-8

התקדשו לקראת קבלת התורה:

שמות יט 10-15

מתן התורה:

שמות כ–כג; כד 1-4; ויק׳ כה–כז

״נעשה ונשמע״:

שמות כד 3, 7

עובדים אלילים:

שמות לב; דבר׳ ט 17-21

כעס אלוהים על כך:

שמות לב 9-14

בכעס שובר משה את לוחות הברית, מצוה על הלויים והם הורגים 3000:

שמות לב 19-35

מגפה עקב עגל הזהב:

שמות לב 35

עם־קשה־עורף:

שמות לג 3; לד 9; דבר׳ ט 12-29

אלוהים אומר שלא יעלה בקרבם:

שמות לג 1-3

הם התאבלו על כך:

שמות לג 4-10

חידוש לוחות הברית:

שמות לד

הוראות לבניית המשכן וכליו:

שמות כה–לא

הקדשת הכוהנים:

שמות כט

תרמו חומר לבניית המשען:

שמות לה; לו 1-7; במד׳ ז

בניית המשכן ויצירת כליו:

שמות לו 8-38; לז–לט

הקרבן הראשון בעידן התורה:

ויק׳ ח 14-36; ט 8-24

חוגגים את הפסח השני:

במד׳ ט 1-5

יוצאים מהמדבר:

במד׳ י 11-36

סיכום תחנות המסעים:

במד׳ לג

מחנות השבטים ונשיאיהם:

במד׳ ב

מגיעים לגבול כנען:

במד׳ יב 16

שלחו 12 מרגלים לתור בארץ:

במד׳ יג; לב 8; דבר׳ א 22, 25; יהושע יד 7

הם הוזרים עם דיווחים סותרים:

במד׳ יג 26-33; יד 6-10

מתלוננים על דיווח המרגלים:

במד׳ יד 1-5

משפט אלוהים בגלל תלונותיהם וחוסר אמונתם:

במד׳ יד 13-39

תגובתם לדברי אלוהים, מנוצחים ע״י עמלק:

במד׳ יד 40-45; דבר׳ א 41-45

שהייתם בקדש:

דבר׳ א 46

פונים חזרה למדבר, נשארים שם 38 שנה, כולם מתים פרט ליהושע וכלב:

במד׳ יד 20-39

מרד קורח, דתן ואבירם:

במד׳ טז 1-35; יז 1-5; דבר׳ יא 6

מתלוננים נגד משה ואהרון ונענשים במגפה, מתים 14,700:

במד׳ יז 15-6

מתלוננים על חוסר מים במריבה, משה מגיב בכעס:

במד׳ כ 1-13

מלך אדום מסרב לתת להם לעבור בראצו:

במד׳ כ 14-21

מות אהרון:

במד׳ כ 22, 29; לג 38, 39; דבר׳ י 6

מנצחים את הכנענים:

במד׳ כא 1-3

אלוהים שלח בעם נחשים שרפים:

במד׳ כא 4-9

מנחצים את האמורים:

במד׳ כא 21-32; דבר׳ ב 24-35

מנצחים את מלך הבשן:

במד׳ כא 33-35; דבר׳ ג 1-17

מגיעים לערבות מואב מול יריחו:

במד׳ כב 1; לג 48, 49

מעשה אלילות עם המואבים:

במד׳ כה 1-5

אלוהים מעניש במגפה ומתים 24,000:

במד׳ כה 6-15; כו 1

מפקד בעם לפני חלוקת הארץ:

במד׳ כו

בנות צלפחד מבקשות שלא תאבד הנחלה ממשפחתן:

במד׳ כז 1-11; יהושע יז 3-6

נצחון על המדינים:

במד׳ לא

עמי כנען פוחדים מהם:

דבר׳ ב 25

חידוש הברית:

דבר׳ כט

משה מת והעם מתאבל:

דבר׳ לד

משה ממנה את יהושע ליורשו:

במד׳ כז 18-23; דבר׳ לא 23

מות דור המדבר פרט ליהושע וכלב:

במד׳ כו 63, 65; דבר׳ ב 14-16

אדיקות הנכנסים לארץ כנען:

יהושע כג 8; שפט׳ ב 7-10; ירמ׳ ב 2, 3

רשימת המנהיגים שינחלו את הארץ:

במד׳ לד 17-29

מסע מהשיטים עד נהר הירדן:

יהושע ג 1

עוברים את הירדן בחרבה:

יהושע ג

ברית מילה וחגיגת הפסח הראשון בארץ:

יהושע ה

כיבוש יריחו:

יהושע ו

כיבוש העי:

יהושע ז; ח

כורתים ברית עם הגבעונים:

יהושע ט

מנצחים חמישה מלכים אמוריים:

יהושע י

כיבוש הארץ:

יהושע כא 43-45 עם שפט׳ א

חלוקת הארץ בין השבטים:

יהושע טו–כא

פרשת המזבח שבנו השבטים מזרחה לנהר הירדן:

יהושע כב

דברי יהושע האחרונים לעם:

יהושע כג

חידוש הברית, מות יהושע:

יהושע כד; שפט׳ ב 8, 9

השפעתו של יהושע על העם:

יהושע כד 31; שפט׳ ב 7

בימי השופטים:

כפירתם של בני ישראל ושירות השופטים:

שפט׳ ב 16-19

לא גרשו את כל תושבי כנען:

שפט׳ א 27-36; ג 1-7

תוכחת מלאך־ה׳ על שלא גרשו אותם:

שפט׳ ב 1-5

פנו לאלילים:

שפט׳ ב 10-23

בגלל אי־נאמנותם נמסרו לשלטון מלך ארם נהריים במשך שמונה שנים, ישועתם:

שפט׳ ג 8-11

שוב פונים לאלילים ואלוהים מוסר אותם ביד מלך מואב במשך 18 שנה, הוזרים בתשובה ומושיע אותם אהוד, זכו לשמונים שנות שקט:

שפט׳ ג 12-30

שמגר השופט:

שפט׳ ג 31

שוב חוטאים ונמסרים ביד מלך ארם במשך עשרים שנה:

שפט׳ ד 1-3

הושיעה דבורה, שופטת ונביאה:

שפט׳ ד; ה

שבע שנות עבדות תחת מדין, הושיע גדעון:

שפט׳ ו; ז; ח 1-28

חוזרים לעבודת אלילים:

שפט׳ ח 33, 34

אבימלך מסית מלחמה בין השבטים:

שפט׳ ט

תולע שופט 23 שנה:

שפט׳ י 1, 2

יאיר שופט 22 שנה:

שפט׳ י 3, 4

חוטאים, הפלישתים שולטים בהם 18 שנה, חוזרים בתשובה, יפתח מושיע אותם:

שפט׳ י 6-18; יא

בני אפרים יוצאים נגד שבטים אחרים, יפתח מביס אותם:

שפט׳ יב 1-7

איבצן שופט שבע שנים:

שפט׳ יב 8-10

אילון שופט עשר שנים:

שפט׳ יב 11, 12

עבדון שופט שמונה שנים:

שפט׳ יב 13-15

חוטאים שוב ונענשים ארבעים שנה תחת יד הפלישתים:

שפט׳ יג 1

שמשון שופט עשרים שנה:

שפט׳ טו 20 עם יג–טז

פרשת פילגש בגבעה, מלחמת השבטים בבנימין, מוצאים נשים לאנשי בנימין:

שפט׳ יט–כא

עלי שופט ארבעים שנה:

שמ״א ד 18 עם א–ד

מובסים ע״י הפלישתים באבן העזר:

שמ״א ד 1, 2, 10, 11

דורשים להם מלך:

שמ״א ח 5-20; הושע יג 10

תחת מלכים לפני היפרדות לשתי ממלכות:

שאול נבחר למלך:

שמ״א י; יא 12-15; יב 13

העמונים תוקפים את יבש גלעד, שאול מעניע אותם:

שמ״א יא

נצחון על הפלישתים:

שמ״א יד

נצחון על עמלק:

שמ״א טו

שמואל מושח אל דוד למלך:

שמ״א טז 11-13

דוד הורג את גלית:

שמ״א יז

הפלישתים מנצחים את שאול ובניו והורגים אותם:

שמ״א לא

דוד מנצח את עמלק:

שמ״א ל; שמ״ב א 1

דוד נמשח למלך:

שמ״ב ב 4, 11

ממליכים את איש בושת על ישראל:

שמ״ב ב 8-10

ריב בין בית דוד לבית שאול:

שמ״ב ב 12-32; ג 1

דוד נמשח למלך על כל ישראל:

שמ״ב ה 1-5

כיבושי דוד:

שמ״ב ח

מרד אבשלום:

שמ״ב טו 18 ;

שלמה נמשח למלך:

מל״א א 32-40

בניית בית המקדש:

מל״א ו

בניית ארמון לשלמה:

מל״א ז

מות שלמה:

מל״א יא 41-43

מרד השבטים הצפוניים:

ציוני דרך לפני הקרע:

ריבים אחרי מות שאול:

שמ״ב ב; דהי״א יב 23-40; יג

עמדות שונות במרד אבשלום:

שמ״ב יט 42-44

מרד שבע בן בכרי:

שמ״ב כ

מדובר בישראל ויהודה כבר בזמן מלכות דוד:

שמ״ב כא 2

התערבות אלוהית:

זכר׳ יא 14

ההפרדה מתממשת במלכות רחבעם בן שלמה:

מל״א יב 4

4. שם לשבטים שמרדו בדוד, נקרא גם יעקב:

הושע יב 3

רשימת מלכי ישראל ואורך מלכותם:

1. ירבעם, 22 שנה 2. נדב, כשנתיים 3. בעשא, 24 שנה 4. אלה, שנתיים 5. זמרי, 7 ימים 6. עמרי, 12 שנה 7. אחאב, 22 שנה 8. אחזיהו, שנתיים 9. יהורם, 12 שנה 10. יהוא, 28 שנה 11. יהואחז, 17 שנה 12. יהואש, 16 שנה 13. ירבעם השני, 41 שנה 14. זכריה, 6 חודשים 15. שלום, חודש אחד 16. מנחם, 10 שנה 17. פקחיה, שנתיים 18. פקח, 20 שנה 19. הושע, 9 שנה (השבטים הצפוניים נלקחו בשבי לאשור)

תולדות:

מלחמה בין שתי הממלכות כל ימי רחבעם וירבעם:

מל״א יד 30

המשך המלחמה, בין ירבעם ואבים:

מל״א טו 7

המשך המלחמה, בין בעשא ואסא:

מל״א טו 16, 32

רעב בארץ בזמן מלכות אחאב:

מל״א יח 1-6

בן־הדד מלך ארם תוקף את ישראל (שנקרא גם שומרון) ומנוצח על ידיהם:

מל״א כ

מרד מואב:

מל״ב א 1; ג

צבא ארם פולש לישראל אבל נסוגים בלי להלחם אחרי שאלישע הנביא מקבל אותם בשלום:

מל״ב ו 8-23

מצור על העיר שומרון:

מל״ב ו 24-33; ז

נפילת שומרון והגליית עשרת השבטים:

מל״ב יז

איכלוסה מחדש של שומרון:

מל״ב יז 24

נבואות אודות:

שבי, רעב ומשפט:

מל״א יד 15, 16; יז 1; כ 13-28; מל״ב ז 1, 2, 17; ח 1; ישע׳ ז 8; ח 4-7; ט 7-20; יז 3-11; כח 1-8; הושע א 1-9; ב 1-13; ד; ח; ט; י; יא 5, 6; יב 8-15; יג; עמוס ב 6-16; ג–ט

שיקום:

הושע ב 15-24; יא 9-11; יג 13, 14; יד 9

איחוד יהודה עם יתר השבטים:

ירמ׳ ג 18; יחז׳ לז 16-22 5. יהודה

העם בשבטים יהודה ובנימין, מלכו בו צאצאי דוד, נקרא יהודה ויהודים:

ישע׳ יא 12

בספרי מלכים ובדהי״א ודהי״ב נקרא יהודה, אבל בנבואות נקרא לעתים קרובות ישראל:

ישע׳ ח 14; מט 7

רשימת מלכי יהודה ואורך מלכותם:

1. רחבעם, 17 שנה 2. אביה (אבים), 3 שנים 3. אסא, 41 שנה 4. יהושפט, 25 שנה 5. יהורם, 8 שנים 6. עזריה, שנה אחת עתליהו תפסה את השלטון בכוח, 6 שנים 7. יואש (יהואש), 40 שנה 8. אמציהו, 29 שנה 9. עוזיהו (עזריהו), 52 שנה 10. יותם, 16 שנה 11. אחז, 16 שנה 12. חזקיהו, 29 שנה 13. מנשה, 55 שנה 14. אמון, שנתיים 15. יושיהו, 31 שנה 16. יהואחז (בן יושיהו), 3 חודשים 17. יהויקים (בן יושיהו), 11 שנה 18. יהויכין (יכוניהו) בן יהויקים, 3 חודשים 19. צדקיהו (מתניה) בן יושיהו, 11 שנה

רחבעם מולך אחרי שלמה אבל התיחסותו לעשרת השבטים גורמת להם למרוד בו:

מל״א יב

אירועים אחרים במלכותו:

מל״א יד 21-31; דהי״ב י–יב

מות רחבעם:

מל״א יד 31

מלכותו המרושעת של אבים:

מל״א טו 1-8; דהי״ב יג

מלכותו הטובה של אסא:

מל״א טו 9-24; דהי״ב יד–טז

אסא כורת ברית עם בן־חדד מלך ארם להלחם בישראל:

מל״א טו 16-24

יהושפט עולה למלוכה אחרי אסא:

מל״א טו 24; דהי״ב יז 20; כא 1

יהושפט נלחם יחד עם אחאב במלך ארם:

מל״א כב

יהורם (יורם) עולה לכס המלוכה אחרי מות יהושפט אביו:

מל״ב ח 16-24; דהי״ב כא

מרד אדום:

מל״ב ח 20-22

אחזיהו, נקרא גם עזריהו:

דהי״ב כב 6

נקרא גם יהואחז:

דהי״ב כא 17; כה 23

אחזיהו יורש את יהורם:

מל״ב ח 24-29; דהי״ב כב

אחזיהו נהרג ע״י יהוא:

מל״ב ט 27-29; דהי״ב כב 8, 9

עתליהו אמו תופסת את השלטון אחרי מותו:

מל״ב יא 1-16; דהי״ב כב 10-12; כג 1-15

יהואש (יואש) עולה אחרי שהרגו את עתליהו:

מל״ב יב 1; יב 1-21; דהי״ב כד

שיפוץ בית המקדש:

מל״ב יב

מלכות אמציהו, מלך ישראל מביס את יהודה במלחמה, כובש את ירושלים ותופס את כלי בית המקדש:

מל״ב יד 1-20; דהי״ב כה

עזריהו (עוזיהו) יורש את המלוכה:

מל״ב יד 21, 22; טו 1-7; דהי״ב כו

יותם יורש את עוזיהו:

מל״ב טו 7, 32-38; דהי״ב כז

רצין מלך ארם פולש ליהודה:

מל״ב טו 37

אחז יורש את יותם:

מל״ב טז 1; דהי״ב כח

מלכי שומרון (ישראל) וארם תוקפים את יהודה, אחז משלם למלך אשור להלחם במלך ארם:

מל״ב טז 5-9

אחז מעתיק את המזבח שבדמשק:

מל״ב טז 10-18

חזקיהו יורש את אחז:

מל״ב טז 19, 20; דהי״ב כט 32

מלכות חזקיהו הטובה:

מל״ב יח 1-8

חזקיהו מורד במלך אשור:

מל״ב יח 7

מלך אשור פולש ליהודה, מגדף את אלוהים, צבאו מובס:

מל״ב יח 9-37; יט

מחלת חזקיהו וריפויו בדרך נס:

מל״ב כ

מנשה יורש את חזקיהו אביו:

מל״ב כ 21; דהי״ב לג 1-20

מלכותו המרושעת של מנשה:

מל״ב כא 1-18

אמון יורש את מנשה:

מל״ב כא 18-26; דהי״ב לג 20-25

יושיהו יורש את אמון, משפץ את בית המקדש; מוצאים את ספר התורה, התעוררות רוחנית; מות המלך:

מל״ב כב; כג 1-30; דהי״ב לד; לה

יהואחז יורש את יושיהו ומולך שלושה חודשים; מלך מצרים מוריד אותו מכס המלוכה ודורש מס מהעם:

מל״ב כג 30-35; דהי״ב לו 1-3

יהויקים עולה לשלטון, משלם מס לנבוכדנאצר במשך שלוש שנים; הוא מורד ונלקח בשבי לבבל:

מל״ב כד 1-6; דהי״ב לו 4-8

יהויכין עולה לשלטון, כוחות בבל פולשים, כובשים אותו ולוקחים אותו בשבי לבבל:

מל״ב כד 8-16; דהי״ב לו 9, 10

מתניה (צדקיהו) הומלך ע״י מלך בבל, הוא מורד; נבוכדנאצר פולש וכובש את ירושלים, לוקח שלל מבית המקדש ומביא את המלך ותושבים רבים לבבל:

מל״ב כד 17-20; כה; דהי״ב לו 11-21

השאירו את העניים ביותר בראץ ונצתרפו אליהם עוד קבוצות חלשות:

מל״ב כה 12, 22, 23; ירמ׳ לט 10; מ 7-12; נב 16

גדליהו נמנה נציב במחוז:

מל״ב כה 22

היחס החיובי של העם לגדליהו:

מל״ב כה 23, 24; ירמ׳ מ 7-12

קשר נגד גדליהו ורציחתו:

מל״ב כה 25; ירמ׳ מ 13-16; מא 1-3

עניינים וחוסר יציבות אחרי רצח גדליהו:

ירמ׳ מא 1-18

פחד בעם, יורדים (נגד דבר אלוהים) למצרים:

מל״ב כה 26; ירמ׳ מא 14-18; מב 13-18

גלות:

צרותיהם הן תוצאה מחטא:

יחז׳ ה; ו; ז; טז; כג 22-44

יושבים בבל:

ירמ׳ נב 28-30; דנ׳ ה 13; ו 14;

ליד נהר כבר:

יחז׳ א 1; י 15

שאיפתם לשוב לארץ:

תהל׳ קלז

מזימת המן נגדם:

אסתר ג

פעולות אסתר למען עמה:

אסתר ד–ט

הצהרת כורש לטובתם:

עזרא א 1-4; דהי״ב לו 22, 23

כורש מרשה שגולי בבל ישובו לירושלים ויקחו אתם את כלי בית המקדש:

עזרא א 3-11; דהי״ב לו 23

חידוש ההצהרה ע״י דריווש וארתחשתא:

עזרא ו 1-14

עזרא שב לירושלים עם 1754 גולים:

עזרא ב

בניית בית המקדש וחנוכתו:

עזרא ג–ו

עזרא ובני לווייתו עולים לירושלים:

עזרא ז

כוהנים ולויים שבים:

עזרא ח

גירוש הנשים הנוכריות שנשאו מעמי כנען:

עזרא ט; י; נחמ׳ יג 3-1

נחמיה מוביל את יתר הגולים, 49,942 במספר, לירושלים:

תהל׳ פה; פז; קז; קכו; נחמ׳ ב; ז 5-67

בניית חומות ירושלים וחנוכתן:

נחמ׳ ב–ו; יב

עזרא קורא את התורה באזני העם:

נחמ׳ ח

וידויו של עזרא על חטאי העם; העם מתחייב בברית לשמור את התורה:

נחמ׳ ח–י

עשרה אחוזי העם ישבו בירושלים והיתר בערים אחרות:

נחמ׳ יא

הכוהנים והלויים שעלו עם זרובבל מבבל:

נחמ׳ יב

נחמיה פועל נגד חטאים שונים בעם:

נחמ׳ יג

ציפיית העם למשיח:

לוקס ג 15

רבים מודים שישוע הוא המשיח:

יוח׳ ב 23; י 42; יא 45; יב 11; מה״ש כא 20

נבואות אודות:

ידחו את המשיח:

ישע׳ ח 14, 15; מט 5, 7; נב 14; נג 1-3; זכר׳ יא; יג; מתי כא 33; כב 1

מלחמה ומשפטים אחרים:

דבר׳ כח 49-57; מל״ב כ 17, 18; כא 12-15; כב 16, 17; כג 26, 27; ישע׳ א 1-24; ג; ד 1; ה; ו 9-13; ז 17-25; ח; ט; י 12; כב 1-14; כח 14-22; כט 1-10; ל 1-17; לא 1-3; לב 9-14; ירמ׳ א 11-16; ד 5-31; ו; ז 8-34; ח; ט 8-25; י 17-22; יא 9-23; יג 9-27; יד 14-18; טו 1-14; טז; יז 1-4; יח 15-17; יט; כ 5; כא 4-7; כב 24-30; כה 8-38; כח; לד; לז; לח 1-3; מב 13-22; מג; מד; מה; יחז׳ ד; ה; יא 7-12; יב; טו; טז; יז; יט; כב 13-22; כג 22-35; כד; לג 21-29; יואל ב 1-17; עמוס ב 4, 5; מיכה ב 10; ג; ד 8-10; חבק׳ א 6-11; צפנ׳ א; זכר׳ יא; יד 1-3; מלא׳ ג 19; דנ׳ ט 26, 27; איכה ה 6; מתי כא 33, 34; כג 35-38; כד 2, 14-42; מרק׳ יג 1-13; לוקס יג 34, 35; יט 43, 44; כא 5-25; כג 28-31; התג׳ א 7

גלות:

ישע׳ כד 1; ירמ׳ ט 15; הושע ט 17; יואל ד 6, 20; עמוס ט 9; יחז׳ ד 13; ה 10, 12; כ 23; לו 19; דנ׳ ט 7; יוח׳ ז 35; מה״ש ב 5

ברכה ושיקום:

ישע׳ א 25-27; ב 1-5; ד 2-6; יא 11-13; כה; כו 1, 2, 12-19; כז 13; כט 18-24; ל 18-26; לב 15-20; לג 13-24; לה; לז 31, 32; מ 2, 9; מא 27; מד; מט 13-23; נא; נב 1-12; ס; סא 4-9; סב; סו 5-22; ירמ׳ ג 14-18; ד 3-18; יב 14-16; כג 3; כד 1-7; כט 1-14; ל 3-22; לב 36-44; לג; מד 28; יחז׳ יד 22, 23; טז 60-63; כ 40, 41; לו 1-38; לז 12, 21; יואל ד; עמוס ט 9-15; עבד׳ א 17-21; מיכה ב 12, 13; ה 3; צפנ׳ ב 7; זכר׳ א 14-17; ב; ח; י 5-12; יב 1-14; יג; יד 3-21; דנ׳ יא 30-45; יב 1; מלא׳ ג 4; רומ׳ יא; קור״ב ג 16; התג׳ ז 5

בראשית

בראשית א

בראשית פרק א

בריאת העולם ויצירת האדם

1א ברא' א 1: ב 4; מל"ב יט 15; ישע' מב 5; מד 24; מה 18; ירמ' י 12; תהל' צ 2; קב 26; משלי ח 22; יוח' א 3-1; עבר' יא 3; התג' ד 11 בְּרֵאשִׁ֖יתaGen.1.1NAפרשת בראשית: ברא' א 1 – ו 8; הפטרה: ישע' מב 5 – מב 10 בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑יםbGen.1.1אֱלֹהִיםאלוה ברבים, ובא ברבים מאחר שאלוהים אחד הוא, אך אחדות מורכבת, ומסיבה זו באים הפעלים והתארים המתייחסים אליו בדרך כלל ביחיד אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃ 2וְהָאָ֗רֶץ הָיְתָ֥הaGen.1.2הָיְתָהאולי גם במשמעות "נהייתה" א ברא' א 2: ירמ' ד 23; איוב כו 7 תֹ֨הוּ֙ וָבֹ֔הוּbGen.1.2תֹהוּ וָבֹהוּשממה וריקנות חסרת צורה, ערבוביה וחוסר סדר ב ברא' א 2: ישע' ס 2 וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־פְּנֵ֣י ג ברא' א 2: תהל' מב 8; קד 6-5; קמח 7 תְה֑וֹםcGen.1.2תְהוֹםים קדמוני ד ברא' א 2: שפט' ג 10‡; שמ"ב כג 2; מל"ב ב 16; ישע' יא 2; מ 7, 14-13; נט 19; סג 14; מיכה ב 7; ג 8 וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים ה ברא' א 2: תהל' לג 6; קד 30; איוב לג 4 מְרַחֶ֖פֶתdGen.1.2מְרַחֶפֶתמעופפת, שורה עַל־פְּנֵ֥י ו ברא' א 2: תהל' כד 2; קלו 6; כיפ"ב ג 5 הַמָּֽיִם׃ 3וַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 3: תהל' לג 9; קמח 5; יוח' א 5; קור"ב ד 6 יְהִ֣י א֑וֹר וַֽיְהִי־אֽוֹרaGen.1.3אוֹרשמקורו באלוהים ולא בגרמי השמים׃ 4וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָא֖וֹר א ברא' א 4: א 10, 12, 18, 21, 25, 31; טימ"א ד 4 כִּי־ט֑וֹב ב ברא' א 4: א 18; ישע' מה 7; איוב כח 10 וַיַּבְדֵּ֣לaGen.1.4יַּבְדֵּלהפריד אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֥ין הַחֹֽשֶׁךְ׃ 5א ברא' א 5: ירמ' לא 35; תהל' עד 16 וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לָאוֹר֙ י֔וֹם וְלַחֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃ פ

6וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יְהִ֥י א ברא' א 6: א 15-14; ישע' מ 22; מד 24; ירמ' י 12; איוב לז 18; כיפ"ב ג 5 רָקִ֖יעַaGen.1.6רָקִיעַמעין משטח או תווך שקוף בְּת֣וֹךְ הַמָּ֑יִם וִיהִ֣י מַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין מַ֖יִם לָמָֽיִם׃ 7וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֮ אֶת־הָרָקִיעַ֒ וַיַּבְדֵּ֗ל בֵּ֤ין א ברא' א 7: ז 11; שמות כ 4; תהל' קמח 4; משלי ח 29-27 הַמַּ֨יִם֙ אֲשֶׁר֙ מִתַּ֣חַת לָרָקִ֔יעַ וּבֵ֣ין הַמַּ֔יִם אֲשֶׁ֖ר מֵעַ֣ל לָרָקִ֑יעַ ב ברא' א 7: א 9, 11, 15, 24, 30 וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 8וַיִּקְרָ֧א אֱלֹהִ֛ים לָֽרָקִ֖יעַ א ברא' א 8: איוב ט 8 שָׁמָ֑יִם וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שֵׁנִֽי׃ פ

9וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יִקָּו֨וּaGen.1.9יִקָּווּייאספו הַמַּ֜יִם מִתַּ֤חַת הַשָּׁמַ֨יִם֙ א ברא' א 9: ירמ' ה 22; תהל' קד 9-5; איוב לח 8 אֶל־מָק֣וֹם אֶחָ֔ד וְתֵרָאֶ֖ה ב ברא' א 9: תהל' כד 2-1; כיפ"ב ג 5 הַיַּבָּשָׁ֑ה ג ברא' א 9: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 10וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לַיַּבָּשָׁה֙ אֶ֔רֶץ א ברא' א 10: תהל' לג 7; צה 5; קמו 6 וּלְמִקְוֵ֥ה הַמַּ֖יִםaGen.1.10מִקְוֵה הַמַּיִםמקום שאליו נקוו המים ונאספו, ים או אגם קָרָ֣א ב ברא' א 10: תהל' צה 5; קמו 6 יַמִּ֑ים ג ברא' א 10: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 11וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 11: תהל' קד 14; עבר' ו 7 תַּֽדְשֵׁ֤אaGen.1.11תַּדְשֵׁאתצמיח הָאָ֨רֶץ֙ דֶּ֔שֶׁאbGen.1.11דֶּשֶׁאשם כולל לצמחייה עֵ֚שֶׂב מַזְרִ֣יעַ ב ברא' א 11: קור"א טו 38 זֶ֔רַעcGen.1.11מַזְרִיעַ זֶרַעעושה זרע עֵ֣ץ ג ברא' א 11: לוקס ו 44 פְּרִ֞י עֹ֤שֶׂה פְּרִי֙ ד ברא' א 11: א 12, 21, 25-24; ו 20; ז 14; ויק' יא 14, 19, 22; דבר' יד 13, 18; קור"א טו 39 לְמִינ֔וֹdGen.1.11לְמִינוֹעל כל סוגיו אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ עַל־הָאָ֑רֶץ ה ברא' א 11: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 12וַתּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ דֶּ֠שֶׁא עֵ֣שֶׂב מַזְרִ֤יעַ זֶ֨רַע֙ א ברא' א 12: א 11‡ לְמִינֵ֔הוּ וְעֵ֧ץ עֹֽשֶׂה־פְּרִ֛י אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ לְמִינֵ֑הוּ ב ברא' א 12: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 13וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שְׁלִישִֽׁי׃ פ

14וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 14: דבר' ד 19; ישע' מ 26; ירמ' לא 35; תהל' עד 16; קלו 7 יְהִ֤י מְאֹרֹת֙aGen.1.14מְאֹרֹתמקורות אור ב ברא' א 14: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַיּ֖וֹם וּבֵ֣ין הַלָּ֑יְלָה וְהָי֤וּ ג ברא' א 14: ירמ' י 2 לְאֹתֹת֙bGen.1.14לְאֹתֹתלסימנים ד ברא' א 14: ירמ' לג 20, 25; תהל' קד 19 וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים וּלְיָמִ֖ים וְשָׁנִֽיםcGen.1.14לְיָמִים וְשָׁנִיםלחישוב הימים והשנים׃ 15וְהָי֤וּ לִמְאוֹרֹת֙ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָ֑רֶץ א ברא' א 15: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 16וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִ֔ים אֶת־שְׁנֵ֥י א ברא' א 16: תהל' ח 4; קלו 9-8; קור"א טו 41 הַמְּאֹרֹ֖ת הַגְּדֹלִ֑יםaGen.1.16הַמְּאֹרֹת הַגְּדֹלִיםהשמש והירח אֶת־הַמָּא֤וֹר הַגָּדֹל֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַיּ֔וֹםbGen.1.16לְמֶמְשֶׁלֶת הַיּוֹםלהאיר ולשלוט בשעות האור וְאֶת־הַמָּא֤וֹר הַקָּטֹן֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַלַּ֔יְלָהcGen.1.16לְמֶמְשֶׁלֶת הַלַּיְלָהלהאיר ולשלוט בשעות חושך וְאֵ֖ת ב ברא' א 16: תהל' לג 6; איוב לח 7 הַכּוֹכָבִֽים׃ 17וַיִּתֵּ֥ןaGen.1.17יִּתֵּןשׂם אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 17: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָֽרֶץ׃ 18וְלִמְשֹׁל֙ בַּיּ֣וֹם וּבַלַּ֔יְלָה א ברא' א 18: א 4; ישע' מה 7; איוב כח 10 וּֽלֲהַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֣ין הַחֹ֑שֶׁךְ ב ברא' א 18: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 19וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם רְבִיעִֽי׃ פ

20וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יִשְׁרְצ֣וּaGen.1.20יִשְׁרְצוּיפיקו, יעשו שרצים רבים, שהם בעלי חיים קטנים הַמַּ֔יִם שֶׁ֖רֶץ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֑ה וְעוֹף֙bGen.1.20וְעוֹףבעלי כנף יְעוֹפֵ֣ף עַל־הָאָ֔רֶץ עַל־פְּנֵ֖י רְקִ֥יעַ הַשָּׁמָֽיִם׃ 21וַיִּבְרָ֣א אֱלֹהִ֔ים אֶת־א ברא' א 21: ישע' כז 1; נא 9; ירמ' נא 34; תהל' עד 14-13; קד 26-25; קמח 7; איוב ז 12 aGen.1.21הַתַּנִּינִםחיה קדמונית, דמוי נחש הַתַּנִּינִ֖ם הַגְּדֹלִ֑ים וְאֵ֣ת כָּל־נֶ֣פֶשׁ הַֽחַיָּ֣הbGen.1.21הָרֹמֶשֶׂתזוחלת ׀ הָֽרֹמֶ֡שֶׂת אֲשֶׁר֩ שָׁרְצ֨וּ הַמַּ֜יִם ב ברא' א 21: א 11‡ לְמִֽינֵהֶ֗ם וְאֵ֨ת כָּל־ע֤וֹף כָּנָף֙ לְמִינֵ֔הוּ ג ברא' א 21: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 22וַיְבָ֧רֶךְ אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים לֵאמֹ֑ר א ברא' א 22: א 28; ח 17; ט 1, 7; מז 27; ויק' כו 9 פְּר֣וּ וּרְב֗וּbGen.1.22וּרְבוּהתרבוaGen.1.22פְּרוּ וּרְבוּעשו פרי, צאצאים לרוב וּמִלְא֤וּ אֶת־הַמַּ֨יִם֙ בַּיַּמִּ֔ים וְהָע֖וֹף יִ֥רֶבcGen.1.22יִרֶביתרבה בָּאָֽרֶץ׃ 23וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם חֲמִישִֽׁי׃ פ

24וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ א ברא' א 24: ב 7‡; ירמ' כז 5 נֶ֤פֶשׁ חַיָּה֙ ב ברא' א 24: א 11‡ לְמִינָ֔הּ בְּהֵמָ֥ה וָרֶ֛מֶשׂ וְחַֽיְתוֹ־אֶ֖רֶץaGen.1.24וְחַיְתוֹ־אֶרֶץחיית הארץ לְמִינָ֑הּ ג ברא' א 24: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 25וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֩ אֶת־חַיַּ֨ת הָאָ֜רֶץ לְמִינָ֗הּ וְאֶת־הַבְּהֵמָה֙ לְמִינָ֔הּ וְאֵ֛ת כָּל־רֶ֥מֶשׂaGen.1.25רֶמֶשׂחרקים וזוחלים הָֽאֲדָמָ֖ה לְמִינֵ֑הוּ א ברא' א 25: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 26וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים א ברא' א 26: ג 22; יא 7; ישע' ו 8 נַֽעֲשֶׂ֥הaGen.1.26נַעֲשֶׂה"נעשה" ולא "אעשה" כדי להדגיש שהעשייה נעשית על ידי ההוויות האלוהיות השונות המרכיבות את האלוהים האחד אָדָ֛ם בְּצַלְמֵ֖נוּbGen.1.26בְּצַלְמֵנוּבצורתנו ב ברא' א 26: ה 2-1; רומ' ח 29; קור"א יא 7; אפס' ד 24; קול' ג 10; יעקב ג 9 כִּדְמוּתֵ֑נוּdGen.1.26כִּדְמוּתֵנוּדומה לנוcGen.1.26נַעֲשֶׂה... כִּדְמוּתֵנוּ[נב"מ 15] ג ברא' א 26: תהל' ח 9-7; קטו 16; יעקב ג 7 וְיִרְדּוּ֩eGen.1.26וְיִרְדּוּישלטו בִדְגַ֨ת הַיָּ֜ם וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֗יִם וּבַבְּהֵמָה֙ וּבְכָל־הָאָ֔רֶץ וּבְכָל־הָרֶ֖מֶשׂ הָֽרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָֽרֶץ׃ 27א ברא' א 27: ב 7 וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ ב ברא' א 27: ה 3 בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ ג ברא' א 27: גלט' ג 28 זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה ד ברא' א 27: מתי יט 4; מרק' י 6 בָּרָ֥א אֹתָֽם׃ 28א ברא' א 28: ה 2 וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָם֮ אֱלֹהִים֒ וַיֹּ֨אמֶר לָהֶ֜ם אֱלֹהִ֗ים ב ברא' א 28: א 22; ו 1; ח 17; ט 1, 7; יז 6; מז 27; שמות א 7; ויק' כו 9; ירמ' כג 3; יחז' לו 11 פְּר֥וּ וּרְב֛וּ וּמִלְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ וְכִבְשֻׁ֑הָaGen.1.28וְכִבְשֻׁהָהכניעו אותה ג ברא' א 28: א 26‡ וּרְד֞וּ בִּדְגַ֤ת הַיָּם֙ וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֔יִם וּבְכָל־חַיָּ֖ה הָֽרֹמֶ֥שֶׂת עַל־הָאָֽרֶץ׃ 29וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים הִנֵּה֩ נָתַ֨תִּי לָכֶ֜ם אֶת־כָּל־עֵ֣שֶׂב ׀ זֹרֵ֣עַ זֶ֗רַע אֲשֶׁר֙ עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־כָּל־הָעֵ֛ץ אֲשֶׁר־בּ֥וֹ פְרִי־עֵ֖ץ זֹרֵ֣עַ זָ֑רַע לָכֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה א ברא' א 29: ט 3; תהל' קד 14, 27; קלו 25; טימ"א ד 3 לְאָכְלָֽה׃ 30וּֽלְכָל־חַיַּ֣ת הָ֠אָרֶץ וּלְכָל־ע֨וֹף הַשָּׁמַ֜יִם וּלְכֹ֣ל ׀ רוֹמֵ֣שׂ עַל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁר־בּוֹ֙ א ברא' א 30: ב 7‡ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֔ה אֶת־כָּל־יֶ֥רֶק עֵ֖שֶׂב ב ברא' א 30: תהל' קיא 5; קמה 16-15; קמז 9 לְאָכְלָ֑ה ג ברא' א 30: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 31א ברא' א 31: א 4‡; תהל' קד 31 וַיַּ֤רְא אֱלֹהִים֙ אֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְהִנֵּה־ט֖וֹב מְאֹ֑ד וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם הַשִּׁשִּֽׁי׃ פ