רשעים

נמשלים ל:

שתיל רקוב ומאוס:

ישע׳ יד 19

אפר תחת כפות הרגלים:

מלא׳ ג 21

דגים רעים:

מתי יג 48

חיות:

תהל׳ מט 13; כיפ״ב ב 12

עיוורים:

צפנ׳ א 17; מתי טו 14

נחושת וברזל:

ירמ׳ ו 28; יחז׳ כב 18

קוצים ודרדרים:

ישע׳ נה 13; יחז׳ ב 6

פרי הבשן:

תהל׳ כב 13

גופה שרמסו אותה:

ישע׳ יד 19

מוץ:

הושע יג 3; תהל׳ א 4; איוב כא 18; מתי ג 12

עננים חסרי מים:

יהודה א 12

דשא על גג שמתיבש מהר:

מל״ב יט 26; תהל׳ לז 2; קכט 6

עץ מושחת:

לוקס ו 43

נחש ארסי חרש:

תהל׳ נח 5

כלבים:

משלי כו 11; מתי ז 6; כיפ״ב ב 22

פסולת של מתfת:

יחז׳ כב 18, 19; תהל׳ קיט 119

שכבת טל הנעלמת עם אור הבוקר:

הושע יג 3

תאנים רעות:

ירמ׳ כד 8

כמו עץ אלה שיבש מחוסר מים:

ישע׳ א 30

תנור בוער:

הושע ז 4; תהל׳ כא 10

אש קוצים:

תהל׳ קיח 12

טיפש שבונה את ביתו על חול:

מתי ז 26

דלק לאש:

ישע׳ ט 18

גינה בלי מים:

ישע׳ א 30

עזים:

מתי כה 32

דשא:

תהל׳ לז 2; צב 8

עץ רענן:

תהל׳ לז 35

ירק דשא שמתיבש:

תהל׳ לז 2

שיח במדבר:

ירמ׳ יז 6

סוס שרץ לקרב:

ירמ׳ ח 6

אריה שרוצה לטרוף:

תהל׳ יז 12

דונג מול האש:

תהל׳ סח 3

ענני בוקר:

הושע יג 3

בגד אכול ע״י עש:

ישע׳ נ 9; נא 8

כלי חרס:

משלי כו 23

גלי ים עזים:

יהודה א 13

כסף מעורב בסיגים:

ירמ׳ ו 30

עקרבים:

יחז׳ ב 6

נחשים:

תהל׳ נח 5; מתי כג 33

עשן:

הושע יג 3

אדמת טרשים:

מתי יג 5

קש:

מלא׳ ג 19; איוב כא 18

חזירים:

מתי ז 6; כיפ״ב ב 22

עשבים רעים:

מתי יג 38

ים סוער:

ישע׳ נז 20

חזיון לילה:

איוב כ 8

כוכבים תועים:

יהודה א 13

ילדים רעים:

מתי יא 16

בארות בלי מים:

כיפ״ב ב 17

סופה מסתובבת:

תהל׳ פג 14

קברים מסוידים:

מתי כג 27

חמור בר:

איוב יא 12

כעס אלוהים עליהם:

תהל׳ ה 5, 6; ז 11; רומ׳ ט 13; קור״א י 5

אלוהים מסיר את רוחו מהם:

ברא׳ ו 3; הושע ד 17-19; רומ׳ א 24, 26, 28

שונאים את הצדיקים:

מתי ה 11, 12; לוקס ו 22, 23

אלוהים דוחה את עבודתם:

ישע׳ א 10-15; תהל׳ נ 16, 17

עתידם של צדיקים לעומת זה של רשעים:

תהל׳ מט; איוב ח

עושרם:

ירמ׳ יב 1, 2; חבק׳ א 3, 4, 13-17; מלא׳ ג 15; תהל׳ לז 1, 35, 36; מט 11-16; עג 3-22; צב 7, 8; איוב ה 3-5; יב 6; טו 21, 23, 27, 29; כ 5, 22; כא 7-13; קהלת ח 12, 13

שומאים תוכחה:

מל״א כב 8; דהי״ב יח 7

רחמי אלוהים כלפיהם:

איוב לג 14-30

אלוהים אוהב אותם:

דבר׳ ה 29; לב 29; מתי יח 11-14; יוח׳ ג 16, 17; רומ׳ ה 8; יוח״א ג 16; ד 9, 10

פוחדים מאלוהים:

איוב יח 11

אליפז קורא להם לחזור בתשובה:

איוב כב 21-30

עונשם:

ירמ׳ ה 25; יחז׳ יא 10; יב 19, 20; זכר׳ יד 17-19; איוב כז 13-23; טו 20-35; יח 5-21; כ 5-29; כא 7-33; כד 2-24

תקוותם תאבד:

איוב ח 13-18

נקראים להאמין בבשורה:

במשל הפועלים שנשכרו לעבוד בכרם:

מתי כ 1-16

במשל על מלך שערך חתונה:

מתי כב 1-14

נזהרים:

ירמ׳ ז 13-15, 23-25; כה 4-6; כו 2-7, 12, 13; כט 17-19; יחז׳ לג 8; צפנ׳ ב 1, 2; דנ׳ ד 1-24; ה 4-29; לוקס ג 7-9; קור״א י 11; יהודה א 4-7; התג׳ ג 1-3, 16-19

תגובתם כשיראו את המיח בא עם העננים:

התג׳ א 7

מותם:

תהל׳ מט 15; עג 4 ; ; ; ;

בהשוואה לצדיקים:

ישע׳ לב 1-8; סה 13, 14; מלא׳ ג 18; תהל׳ א 1-6; יא 5; יז 14, 15; לב 10; לז 17-22, 37, 38; סח 7; עג 1-28; עה 11; צא 7, 8; קז 33-38; קכה 5; משלי י 6, 9, 21, 23-25, 28-30, 32; יא 3, 5, 6, 8, 10, 11, 18-21, 23, 31; יב 3, 5-7, 13, 21, 26; יג 6, 13, 17, 21; יד 19, 22, 32; טו 6; כא 18, 26; כב 5; כח 1, 4, 5, 13, 14, 18; רומ׳ ב 7-9; אפס׳ ב 12-14; פיל׳ ב 15; תסל״א ה 5-8; טיט׳ א 15; יוח״א א 6, 7; ג 3-17

מתוארים:

ברא׳ יג 13; יח 20; ויק׳ יח 25; דבר׳ ט 13, 24; לב 10, 32, 33; שמ״א כד 14; מל״א כא 20; ישע׳ א 4-6; ג 9; ה 11, 12, 18-25; כו 10, 11; ל 1, 9-11; לב 6, 7; נז 20, 21; נט 2-8; סג 19; ירמ׳ ב 22-25; ג 5; ד 22; ה 4, 5, 26-28; ו 7, 15; ח 6, 12; ט 2-5; יא 8, 15; יג 10; יד 10; יז 1; ל 12-15; יחז׳ ג 7; יא 12; טז 47; כ 16; הושע ד 8; ז 3, 9; ט 10; יג 12; עמוס ה 10; מיכה ג 1, 2; ז 2-4; צפנ׳ ג 5, 7; חגי ב 14; תהל׳ ה 9; ז 14-16; י 4-11; לו 2-5; לז 12; מט 21; נ 17-20; נב 3-6; נג 2-6; נח 4-6; נט 7, 8; סד 4-7; עג 4-12; צד 3-8; קיט 155; משלי א 29, 30; ב 12-19; ד 16; ו 12-15; י 23; יג 19; יד 9; טו 9, 10; כז 22; כח 4; איוב יד 4; טו 16, 20-35; כ 12, 13; כב 5; כד 2-24; קהלת ג 18; ח 11; עזרא ט 11; דהי״ב כח 10, 22; מתי ד 16; ו 23; יח 11; מרק׳ ד 11; לוקס א 79; יט 10; יוח׳ ג 18-20; ה 42; ח 34, 44; מה״ש ח 21, 23; יג 10; רומ׳ א 20-32; ב 8; ג 10-18; ח 5, 7, 8; ט 8; אפס׳ ב 1-3, 12; ד 17-19; ה 11, 12; פיל׳ ב 15; קול׳ א 21; תסל״א ה 7; תסל״ב א 8; טימ״א א 9, 10; טימ״ב ג 2-13; טיט׳ א 15, 16; ג 3; כיפ״ב ב 10, 12-19; יוח״א ג 8, 10, 14, 15; יהודה א 12, 13; התג׳ ג 17, 18

תפילתם:

דבר׳ א 45; ג 26; שמ״ב כב 42; ישע׳ א 15; מה 19; נט 2; ירמ׳ יא 11; יד 12; טו 1; יח 17; יחז׳ ח 18; כ 3, 31; הושע ה 6; מיכה ג 4; זכר׳ ז 12, 13; מלא׳ א 9; ב 11-13; תהל׳ יח 41; סו 18; משלי א 24-28; טו 8, 29; כא 13, 27; כח 9; איוב כז 9; לה 12, 13; איכה ג 8, 44; יוח׳ ט 31; יעקב א 6, 7; ד 3; כיפ״א ג 7

עונשם:

ברא׳ ב 17; ג 16-19; ד 7; ו 3, 7, 12, 13; שמות כ 5; לב 33-35; לד 7; ויק׳ כו 14, 16-39; במד׳ טו 31; לב 23; דבר׳ ז 9, 10; יא 26, 28; כח 15-68; ל 15, 19; לא 29; שמ״א ג 11-14; יב 25; שמ״ב ג 39; ז 14; כב 27, 28; כג 6, 7; מל״א כא 20, 21; ישע׳ ב 19; ג 11; ה 11-14, 24; ט 17; י 3; יא 4; יג 8, 9, 11; כד 17, 18; כו 21; כח 18-22; לג 11, 12, 14; מ 2; מח 22; נ 11; נז 20, 21; סד 4-6; סה 12-14; ירמ׳ ח 12-14, 20-22; ט 1; יג 14, 16, 22; יד 10, 12; טז 18; כא 14; כה 31; לו 31; מד 23; מט 12; יחז׳ ג 18-20; ה 4, 8-17; ז 4-6; ט 5-7, 10; יא 21; יח 1-32; כ 8; כב 14, 20, 21, 31; כד 13, 14; כה 7; לג 7-20; הושע ב 10-14; ה 4-6, 9; ז 12, 13; ט 7, 9, 15; י 8; יב 3, 15; יג 1, 3; יד 10; יואל ב 1, 2; ד 13-16; עמוס ג 2; ה 18-20; ח 14; ט 1-5, 10; יונה ג 9; מיכה ב 3; ו 13; נחום א 2, 8-10; צפנ׳ א 12-18; זכר׳ ה 2-4; מלא׳ ג 17, 18; ד 1; תהל׳ א 4-6; ב 4, 5, 9; ג 7; ה 5; ז 11-13; ט 5, 17; י 15; יא 6; יח 15, 27, 28; כא 10, 11; כח 4, 5; לב 10; לד 17, 22; לו 12; לז 1, 2, 9, 10, 13-22, 34-38; לט 12; נ 22; נב 7; נה 20, 24; נו 8; נח 7-10; נט 6, 9; סב 4; סד 8, 9; סח 2, 3, 7, 22; עג 2-21, 27; עה 8, 10; עח 1-67; פט 11, 32, 33; צא 8; צב 8, 10; צד 13, 23; צז 3; קא 8; קד 35; קו 18, 43; קז 17, 34; קט 6-19; קיט 21, 118, 119, 155; קכט 4; קלט 19; קמה 20; קמו 9; קמז 6; משלי ב 22; ג 33; ו 12-15; י 3, 6-8, 24, 25, 27-31; יא 3, 5-8, 19, 21, 23, 31; יב 2, 3, 7; יג 2, 5, 6, 9, 21, 25; יד 12, 19, 32; טז 4, 5, 25; יח 3; יט 16; כא 12, 15, 16; כב 5, 23; כד 20, 22; כו 10; כח 14, 18; כט 1, 16; איוב ד 8, 9; ה 3, 14; ח 20, 22; י 14, 15; יא 20; טו 20-24, 28-30; יח 5-21; יט 29; כ 5-29; כא 7-33; כז 8-23; לא 3; לד 22; לו 12, 17; איכה ג 3; ד 22; ה 16, 17; קהלת ב 26; ז 17; ח 12, 13; דנ׳ יב 2; דהי״א י 13, 14; טו 13; כח 9; דהי״ב טו 2; מתי ג 7, 10, 12; ה 19-30; ז 13, 19, 23, 26, 27; ח 12; י 28, 33; יא 23; יב 34; יג 12-15, 30, 38-42, 49, 50; טו 13; טז 26; יח 7-9, 34, 35; כא 19, 41, 44; כב 13; כג 14, 33; כד 50, 51; כה 30, 32, 33, 41, 46; כו 24; מרק׳ ד 12, 25; ח 36, 38; ט 43; יא 26; יב 1-9, 40; יד 21; טז 16; לוקס ג 7, 17; ו 49; ח 18; ט 24-26; יב 4, 5, 46, 47; יג 3, 5-7, 9, 24, 27, 28; טז 22-28; יז 1, 2; יט 26, 27; כ 18; כב 22; כג 30, 31; יוח׳ ג 15, 16, 18, 36; ה 14, 29; ז 34; ח 21; יב 40; טו 2; יז 12; מה״ש א 18, 25; ג 23; רומ׳ א 18; ב 5, 8; ה 12, 21; ו 16, 21; ח 2, 6, 7, 13; ט 22; יא 22; יד 23; קור״א ג 17; ה 5, 13; ו 9, 10; ט 27; י 5-11; טו 21, 22; קור״ב ז 10; גלט׳ ג 10; ה 19, 20; ו 8; אפס׳ ה 5, 6; פיל׳ ג 18, 19; קול׳ ג 25; תסל״א א 10; ה 3; תסל״ב א 5-9; ב 8-10; טימ״א א 20; ה 24; טימ״ב ב 12, 13; עבר׳ ב 2, 3; ו 8; י 27-31; יעקב א 14, 15; ה 1-3, 20; כיפ״א ג 12; ד 17, 18; כיפ״ב ב 3-9, 12-17; יוח״א ג 14, 15; יהודה א 5-7, 11-15; התג׳ ב 22, 23; ג 3; ו 15-17; ט 4-6, 15, 18; יא 18; יד 9-11; טז 2-21; יח 5; יט 15, 17-21; כ 10, 15; כא 8, 27; כב 19 ; ;

בראשית

בראשית א

בראשית פרק א

בריאת העולם ויצירת האדם

1א ברא' א 1: ב 4; מל"ב יט 15; ישע' מב 5; מד 24; מה 18; ירמ' י 12; תהל' צ 2; קב 26; משלי ח 22; יוח' א 3-1; עבר' יא 3; התג' ד 11 בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃ 2וְהָאָ֗רֶץ הָיְתָ֥ה א ברא' א 2: ירמ' ד 23; איוב כו 7 תֹ֨הוּ֙ וָבֹ֔הוּ ב ברא' א 2: ישע' ס 2 וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־פְּנֵ֣י ג ברא' א 2: תהל' מב 8; קד 6-5; קמח 7 תְה֑וֹם ד ברא' א 2: שפט' ג 10‡; שמ"ב כג 2; מל"ב ב 16; ישע' יא 2; מ 7, 14-13; נט 19; סג 14; מיכה ב 7; ג 8 וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים ה ברא' א 2: תהל' לג 6; קד 30; איוב לג 4 מְרַחֶ֖פֶת עַל־פְּנֵ֥י ו ברא' א 2: תהל' כד 2; קלו 6; כיפ"ב ג 5 הַמָּֽיִם׃ 3וַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 3: תהל' לג 9; קמח 5; יוח' א 5; קור"ב ד 6 יְהִ֣י א֑וֹר וַֽיְהִי־אֽוֹר׃ 4וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָא֖וֹר א ברא' א 4: א 10, 12, 18, 21, 25, 31; טימ"א ד 4 כִּי־ט֑וֹב ב ברא' א 4: א 18; ישע' מה 7; איוב כח 10 וַיַּבְדֵּ֣ל אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֥ין הַחֹֽשֶׁךְ׃ 5א ברא' א 5: ירמ' לא 35; תהל' עד 16 וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לָאוֹר֙ י֔וֹם וְלַחֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃ פ

6וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יְהִ֥י א ברא' א 6: א 15-14; ישע' מ 22; מד 24; ירמ' י 12; איוב לז 18; כיפ"ב ג 5 רָקִ֖יעַ בְּת֣וֹךְ הַמָּ֑יִם וִיהִ֣י מַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין מַ֖יִם לָמָֽיִם׃ 7וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֮ אֶת־הָרָקִיעַ֒ וַיַּבְדֵּ֗ל בֵּ֤ין א ברא' א 7: ז 11; שמות כ 4; תהל' קמח 4; משלי ח 29-27 הַמַּ֨יִם֙ אֲשֶׁר֙ מִתַּ֣חַת לָרָקִ֔יעַ וּבֵ֣ין הַמַּ֔יִם אֲשֶׁ֖ר מֵעַ֣ל לָרָקִ֑יעַ ב ברא' א 7: א 9, 11, 15, 24, 30 וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 8וַיִּקְרָ֧א אֱלֹהִ֛ים לָֽרָקִ֖יעַ א ברא' א 8: איוב ט 8 שָׁמָ֑יִם וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שֵׁנִֽי׃ פ

9וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יִקָּו֨וּ הַמַּ֜יִם מִתַּ֤חַת הַשָּׁמַ֨יִם֙ א ברא' א 9: ירמ' ה 22; תהל' קד 9-5; איוב לח 8 אֶל־מָק֣וֹם אֶחָ֔ד וְתֵרָאֶ֖ה ב ברא' א 9: תהל' כד 2-1; כיפ"ב ג 5 הַיַּבָּשָׁ֑ה ג ברא' א 9: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 10וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לַיַּבָּשָׁה֙ אֶ֔רֶץ א ברא' א 10: תהל' לג 7; צה 5; קמו 6 וּלְמִקְוֵ֥ה הַמַּ֖יִם קָרָ֣א ב ברא' א 10: תהל' צה 5; קמו 6 יַמִּ֑ים ג ברא' א 10: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 11וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 11: תהל' קד 14; עבר' ו 7 תַּֽדְשֵׁ֤א הָאָ֨רֶץ֙ דֶּ֔שֶׁא עֵ֚שֶׂב מַזְרִ֣יעַ ב ברא' א 11: קור"א טו 38 זֶ֔רַע עֵ֣ץ ג ברא' א 11: לוקס ו 44 פְּרִ֞י עֹ֤שֶׂה פְּרִי֙ ד ברא' א 11: א 12, 21, 25-24; ו 20; ז 14; ויק' יא 14, 19, 22; דבר' יד 13, 18; קור"א טו 39 לְמִינ֔וֹ אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ עַל־הָאָ֑רֶץ ה ברא' א 11: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 12וַתּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ דֶּ֠שֶׁא עֵ֣שֶׂב מַזְרִ֤יעַ זֶ֨רַע֙ א ברא' א 12: א 11‡ לְמִינֵ֔הוּ וְעֵ֧ץ עֹֽשֶׂה־פְּרִ֛י אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ לְמִינֵ֑הוּ ב ברא' א 12: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 13וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שְׁלִישִֽׁי׃ פ

14וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 14: דבר' ד 19; ישע' מ 26; ירמ' לא 35; תהל' עד 16; קלו 7 יְהִ֤י מְאֹרֹת֙ ב ברא' א 14: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַיּ֖וֹם וּבֵ֣ין הַלָּ֑יְלָה וְהָי֤וּ ג ברא' א 14: ירמ' י 2 לְאֹתֹת֙ ד ברא' א 14: ירמ' לג 20, 25; תהל' קד 19 וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים וּלְיָמִ֖ים וְשָׁנִֽים׃ 15וְהָי֤וּ לִמְאוֹרֹת֙ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָ֑רֶץ א ברא' א 15: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 16וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִ֔ים אֶת־שְׁנֵ֥י א ברא' א 16: תהל' ח 4; קלו 9-8; קור"א טו 41 הַמְּאֹרֹ֖ת הַגְּדֹלִ֑ים אֶת־הַמָּא֤וֹר הַגָּדֹל֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַיּ֔וֹם וְאֶת־הַמָּא֤וֹר הַקָּטֹן֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַלַּ֔יְלָה וְאֵ֖ת ב ברא' א 16: תהל' לג 6; איוב לח 7 הַכּוֹכָבִֽים׃ 17וַיִּתֵּ֥ן אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 17: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָֽרֶץ׃ 18וְלִמְשֹׁל֙ בַּיּ֣וֹם וּבַלַּ֔יְלָה א ברא' א 18: א 4; ישע' מה 7; איוב כח 10 וּֽלֲהַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֣ין הַחֹ֑שֶׁךְ ב ברא' א 18: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 19וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם רְבִיעִֽי׃ פ

20וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יִשְׁרְצ֣וּ הַמַּ֔יִם שֶׁ֖רֶץ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֑ה וְעוֹף֙ יְעוֹפֵ֣ף עַל־הָאָ֔רֶץ עַל־פְּנֵ֖י רְקִ֥יעַ הַשָּׁמָֽיִם׃ 21וַיִּבְרָ֣א אֱלֹהִ֔ים אֶת־א ברא' א 21: ישע' כז 1; נא 9; ירמ' נא 34; תהל' עד 14-13; קד 26-25; קמח 7; איוב ז 12 הַתַּנִּינִ֖ם הַגְּדֹלִ֑ים וְאֵ֣ת כָּל־נֶ֣פֶשׁ הַֽחַיָּ֣ה ׀ הָֽרֹמֶ֡שֶׂת אֲשֶׁר֩ שָׁרְצ֨וּ הַמַּ֜יִם ב ברא' א 21: א 11‡ לְמִֽינֵהֶ֗ם וְאֵ֨ת כָּל־ע֤וֹף כָּנָף֙ לְמִינֵ֔הוּ ג ברא' א 21: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 22וַיְבָ֧רֶךְ אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים לֵאמֹ֑ר א ברא' א 22: א 28; ח 17; ט 1, 7; מז 27; ויק' כו 9 פְּר֣וּ וּרְב֗וּ וּמִלְא֤וּ אֶת־הַמַּ֨יִם֙ בַּיַּמִּ֔ים וְהָע֖וֹף יִ֥רֶב בָּאָֽרֶץ׃ 23וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם חֲמִישִֽׁי׃ פ

24וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ א ברא' א 24: ב 7‡; ירמ' כז 5 נֶ֤פֶשׁ חַיָּה֙ ב ברא' א 24: א 11‡ לְמִינָ֔הּ בְּהֵמָ֥ה וָרֶ֛מֶשׂ וְחַֽיְתוֹ־אֶ֖רֶץ לְמִינָ֑הּ ג ברא' א 24: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 25וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֩ אֶת־חַיַּ֨ת הָאָ֜רֶץ לְמִינָ֗הּ וְאֶת־הַבְּהֵמָה֙ לְמִינָ֔הּ וְאֵ֛ת כָּל־רֶ֥מֶשׂ הָֽאֲדָמָ֖ה לְמִינֵ֑הוּ א ברא' א 25: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 26וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים א ברא' א 26: ג 22; יא 7; ישע' ו 8 נַֽעֲשֶׂ֥ה אָדָ֛ם בְּצַלְמֵ֖נוּ ב ברא' א 26: ה 2-1; רומ' ח 29; קור"א יא 7; אפס' ד 24; קול' ג 10; יעקב ג 9 כִּדְמוּתֵ֑נוּ ג ברא' א 26: תהל' ח 9-7; קטו 16; יעקב ג 7 וְיִרְדּוּ֩ בִדְגַ֨ת הַיָּ֜ם וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֗יִם וּבַבְּהֵמָה֙ וּבְכָל־הָאָ֔רֶץ וּבְכָל־הָרֶ֖מֶשׂ הָֽרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָֽרֶץ׃ 27א ברא' א 27: ב 7 וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ ב ברא' א 27: ה 3 בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ ג ברא' א 27: גלט' ג 28 זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה ד ברא' א 27: מתי יט 4; מרק' י 6 בָּרָ֥א אֹתָֽם׃ 28א ברא' א 28: ה 2 וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָם֮ אֱלֹהִים֒ וַיֹּ֨אמֶר לָהֶ֜ם אֱלֹהִ֗ים ב ברא' א 28: א 22; ו 1; ח 17; ט 1, 7; יז 6; מז 27; שמות א 7; ויק' כו 9; ירמ' כג 3; יחז' לו 11 פְּר֥וּ וּרְב֛וּ וּמִלְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ וְכִבְשֻׁ֑הָ ג ברא' א 28: א 26‡ וּרְד֞וּ בִּדְגַ֤ת הַיָּם֙ וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֔יִם וּבְכָל־חַיָּ֖ה הָֽרֹמֶ֥שֶׂת עַל־הָאָֽרֶץ׃ 29וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים הִנֵּה֩ נָתַ֨תִּי לָכֶ֜ם אֶת־כָּל־עֵ֣שֶׂב ׀ זֹרֵ֣עַ זֶ֗רַע אֲשֶׁר֙ עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־כָּל־הָעֵ֛ץ אֲשֶׁר־בּ֥וֹ פְרִי־עֵ֖ץ זֹרֵ֣עַ זָ֑רַע לָכֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה א ברא' א 29: ט 3; תהל' קד 14, 27; קלו 25; טימ"א ד 3 לְאָכְלָֽה׃ 30וּֽלְכָל־חַיַּ֣ת הָ֠אָרֶץ וּלְכָל־ע֨וֹף הַשָּׁמַ֜יִם וּלְכֹ֣ל ׀ רוֹמֵ֣שׂ עַל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁר־בּוֹ֙ א ברא' א 30: ב 7‡ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֔ה אֶת־כָּל־יֶ֥רֶק עֵ֖שֶׂב ב ברא' א 30: תהל' קיא 5; קמה 16-15; קמז 9 לְאָכְלָ֑ה ג ברא' א 30: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 31א ברא' א 31: א 4‡; תהל' קד 31 וַיַּ֤רְא אֱלֹהִים֙ אֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְהִנֵּה־ט֖וֹב מְאֹ֑ד וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם הַשִּׁשִּֽׁי׃ פ