קנאות דתית

כללי:

יהושע כד 15, 16; שמ״ב כד 24, 25; מל״א ט 4; טו 14; ישע׳ נח 12; ס 1; סב 6, 7; מיכה ה 6; חבק׳ ב 2; חגי ב 4, 5; זכר׳ יד 20, 21; תהל׳ מב 1, 2; ס 5; צו 2, 3, 10; קיט 139; משלי יא 30; איוב טז 19; קהלת ט 10; דנ׳ יב 3; עזרא ז 23; דהי״א כט 17; דהי״ב טו 15; יט 3; מתי ה 13-16; מרק׳ ד 21, 22; לוקס ח 16, 17; כב 32, 33; יוח׳ ו 27; ט 4; מה״ש י 42; כו 29; רומ׳ א 8, 9; ז 22; יב 11; קור״א ה 8; ז 29-34; יג 3; יד 12; טו 58; קור״ב ד 8-10, 13, 16-18; ז 11; ט 2; גלט׳ ד 18; ו 9; אפס׳ ה 15, 16; ו 14-20; פיל׳ א 27, 28; ב 15; ג 4-14, 20; קול׳ ד 5; תסל״ב ג 13; טיט׳ ב 14; ג 1; עבר׳ י 34; יא 15, 16, 24-27; יג 13-15; יעקב ה 19, 20; כיפ״א ב 2; כיפ״ב א 10, 11; ג 14; יהודה א 3-22; התג׳ ג 19; ה 4, 5; כב 17

דוגמאות, כללי:

שמות לב 31, 32; במד׳ י 29; יא 29; דבר׳ ט 18, 19; יהושע כד 14-16; שמ״א יז 26; מל״א ח 42, 43; כב 14; ישע׳ ב 3, 5; ו 8; נט 17; סב 1; ירמ׳ ח 23–ט 2; יג 17; יז 16; יח 20; כ 9; כו 12-15; יחז׳ ט 4; מד 15; מיכה ג 8; ז 1, 2; חבק׳ א 2-4; תהל׳ ט 19, 20; מ 7-10; נא 15; סט 8-10; עא 17, 18; עד 10, 18-23; צד 16; קא 8; קטו 1, 2; קיט 53, 126, 139, 158; משלי כח 4; איוב ו 10; קהלת יב 9, 10; דנ׳ ג 17, 18; דהי״ב ו 33; מתי כג 37; מרק׳ ה 19, 20; ו 6; יד 29-31; טז 20; לוקס א 15-17; יט 41, 42; יוח׳ א 40-42, 45, 46; ד 34, 35; מה״ש ד 2, 8-13, 18-20, 31, 33; ה 21, 25, 29-32, 42; ו 4, 10; ח 4, 12, 25, 30, 35, 40; יא 19, 20, 24, 26; יח 24-28; רומ׳ א 11; ט 1-3; י 1; טו 18-21; קור״א טז 10; קור״ב ה 9; ו 11; ח 1-5, 16-18; יב 20, 21; אפס׳ ד 25, 26, 32; ו 21; פיל׳ א 12-18; ב 22, 26, 30; ד 3; קול׳ א 7; ד 7-11; תסל״א א 2-8; ג 1, 2; כיפ״ב א 12, 13, 15; ב 4, 5; יוח״ג א 4-7; יהודה א 3; התג׳ ג 19

דוגמאות:

משה:

שמות ב 12; יא 8; לב 19, 20

פינחס:

במד׳ כה 7-13; תהל׳ קו 30

יהושע:

במד׳ יא 27-29; יהושע ז 6; ח 28

גדעון:

שפט׳ ו 11-32

יפתח:

שפט׳ יא 30, 31, 34-39

שמואל:

שמ״א יב 23; טו 11, 35; טז 1

המלך שאול:

שמ״א יד 38-44

דוד:

שמ״ב ו; ז 2; ח 11, 12

אליהו:

מל״א יט 10

עבדיה:

מל״א יח 3, 4

יהואש:

מל״ב יב 3-17

יהוא:

מל״ב ט; י

יהוידע:

מל״ב יא 4-17; דהי״ב כג 1-17

אסא:

מל״א טו 11-15; דהי״ב יד 2-6, 16

יושיהו:

מל״ב כב; כג; דהי״ב לד 3-7, 29-33

כוהנים:

עזרא ח 17, 18; דהי״א ט 13

עזרא:

עזרא ז 10; ט; י

נחמיה:

נחמ׳ ד 2; ה; יג 7-9, 15-28

ירמיהו:

ירמ׳ כה 3, 4

רועי צאן:

לוקס ב 17, 18

חנה:

לוקס ב 38

אנדרי ופיליפוס:

יוח׳ א 41-46

שמי עיוורים:

מתי ט 30, 31

האיש המצורע שנרפא:

מרק׳ א 44, 45

האיש האילם שנרפא:

מרק׳ ז 36

שמעון כיפא כשהו מוכיח את ישוע:

מתי טז 22

שמעון כיפא:

מה״ש ב 14-40; ג 12-26

שאול ובר־נבא:

מה״ש יא 22-26; יד 14, 15

תושבי ליסטרא:

מה״ש יד 13-11

פיבי:

רומ׳ טז 1, 2

האפסים:

התג׳ ב 2, 3, 6

מודגמת ע״י שאול:

מה״ש ט 20-29; יג 16-52; יד 1-28; טו 26, 30-36, 41; טז 10, 13, 17, 31, 32; יז 2, 3, 16, 17, 22-31; יח 4-6, 19, 23; יט 8-10, 21; כ 7, 18-27, 31, 33, 34; כא 13; כד 14-25; כו 1-29; כח 23-28, 30, 31; רומ׳ א 1, 9-15; ט 1-3; י 1; יא 13, 14; טו 15-32; קור״א א 17, 23; ב 1-4, 6, 7, 13; ג 1, 2, 5-7; ד 1-21; ט 12, 15-23, 27; י 33; יא 1; יג 1; טו 1-32; קור״ב א 12, 17-19, 24; ב 12-17; ג 6, 12; ד 1, 2, 5, 8-15; ה 11, 13, 14, 18, 20; ו 3-10; ז 2; י 3, 14-16; יא 7, 12, 19, 22-33; יב 10, 14, 15, 17-19, 21; יג 6-9; גלט׳ א 10, 15, 16; ב 2; ג 1; ד 11, 19; ה 11; אפס׳ ו 17, 20; פיל׳ א 17, 18, 20, 22-25, 27; ב 16, 17; ג 4-17; ד 11, 12, 17; קול׳ א 24, 28, 29; ב 1; תסל״א א 5, 6; ב 2-6, 8-11; תסל״ב ג 7-9; טימ״א ד 10; טימ״ב א 3, 7, 11-13; ב 9, 10; ג 10, 11; עבר׳ יג 18

קנאה בלי דעת:

קהלת ז 16; מתי ח 19, 20; לוקס ט 57, 58; יוח׳ טז 2; מה״ש כא 20; רומ׳ י 2, 3; גלט׳ א 13, 14; ד 17; פיל׳ א 15-18

בהענשת רשעים:

משה והלויים:

שמות לב 20, 26-29

פינחס:

במד׳ כה 11-13; תהל׳ קו 30, 31

בני ישראל:

יהושע כב 11-20; שפט׳ כ

שמואל:

שמ״א טו 33

דוד:

שמ״ב א 14; ד 9-12

אליהו:

מל״א יח 40

יהוא:

מל״ב י 15-28

יהוידע:

מל״ב יא 18

יושיהו:

מל״ב כג 20

בראשית

בראשית א

בראשית פרק א

בריאת העולם ויצירת האדם

1א ברא' א 1: ב 4; מל"ב יט 15; ישע' מב 5; מד 24; מה 18; ירמ' י 12; תהל' צ 2; קב 26; משלי ח 22; יוח' א 3-1; עבר' יא 3; התג' ד 11 בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃ 2וְהָאָ֗רֶץ הָיְתָ֥ה א ברא' א 2: ירמ' ד 23; איוב כו 7 תֹ֨הוּ֙ וָבֹ֔הוּ ב ברא' א 2: ישע' ס 2 וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־פְּנֵ֣י ג ברא' א 2: תהל' מב 8; קד 6-5; קמח 7 תְה֑וֹם ד ברא' א 2: שפט' ג 10‡; שמ"ב כג 2; מל"ב ב 16; ישע' יא 2; מ 7, 14-13; נט 19; סג 14; מיכה ב 7; ג 8 וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים ה ברא' א 2: תהל' לג 6; קד 30; איוב לג 4 מְרַחֶ֖פֶת עַל־פְּנֵ֥י ו ברא' א 2: תהל' כד 2; קלו 6; כיפ"ב ג 5 הַמָּֽיִם׃ 3וַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 3: תהל' לג 9; קמח 5; יוח' א 5; קור"ב ד 6 יְהִ֣י א֑וֹר וַֽיְהִי־אֽוֹר׃ 4וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָא֖וֹר א ברא' א 4: א 10, 12, 18, 21, 25, 31; טימ"א ד 4 כִּי־ט֑וֹב ב ברא' א 4: א 18; ישע' מה 7; איוב כח 10 וַיַּבְדֵּ֣ל אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֥ין הַחֹֽשֶׁךְ׃ 5א ברא' א 5: ירמ' לא 35; תהל' עד 16 וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לָאוֹר֙ י֔וֹם וְלַחֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃ פ

6וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יְהִ֥י א ברא' א 6: א 15-14; ישע' מ 22; מד 24; ירמ' י 12; איוב לז 18; כיפ"ב ג 5 רָקִ֖יעַ בְּת֣וֹךְ הַמָּ֑יִם וִיהִ֣י מַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין מַ֖יִם לָמָֽיִם׃ 7וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֮ אֶת־הָרָקִיעַ֒ וַיַּבְדֵּ֗ל בֵּ֤ין א ברא' א 7: ז 11; שמות כ 4; תהל' קמח 4; משלי ח 29-27 הַמַּ֨יִם֙ אֲשֶׁר֙ מִתַּ֣חַת לָרָקִ֔יעַ וּבֵ֣ין הַמַּ֔יִם אֲשֶׁ֖ר מֵעַ֣ל לָרָקִ֑יעַ ב ברא' א 7: א 9, 11, 15, 24, 30 וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 8וַיִּקְרָ֧א אֱלֹהִ֛ים לָֽרָקִ֖יעַ א ברא' א 8: איוב ט 8 שָׁמָ֑יִם וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שֵׁנִֽי׃ פ

9וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יִקָּו֨וּ הַמַּ֜יִם מִתַּ֤חַת הַשָּׁמַ֨יִם֙ א ברא' א 9: ירמ' ה 22; תהל' קד 9-5; איוב לח 8 אֶל־מָק֣וֹם אֶחָ֔ד וְתֵרָאֶ֖ה ב ברא' א 9: תהל' כד 2-1; כיפ"ב ג 5 הַיַּבָּשָׁ֑ה ג ברא' א 9: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 10וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לַיַּבָּשָׁה֙ אֶ֔רֶץ א ברא' א 10: תהל' לג 7; צה 5; קמו 6 וּלְמִקְוֵ֥ה הַמַּ֖יִם קָרָ֣א ב ברא' א 10: תהל' צה 5; קמו 6 יַמִּ֑ים ג ברא' א 10: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 11וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 11: תהל' קד 14; עבר' ו 7 תַּֽדְשֵׁ֤א הָאָ֨רֶץ֙ דֶּ֔שֶׁא עֵ֚שֶׂב מַזְרִ֣יעַ ב ברא' א 11: קור"א טו 38 זֶ֔רַע עֵ֣ץ ג ברא' א 11: לוקס ו 44 פְּרִ֞י עֹ֤שֶׂה פְּרִי֙ ד ברא' א 11: א 12, 21, 25-24; ו 20; ז 14; ויק' יא 14, 19, 22; דבר' יד 13, 18; קור"א טו 39 לְמִינ֔וֹ אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ עַל־הָאָ֑רֶץ ה ברא' א 11: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 12וַתּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ דֶּ֠שֶׁא עֵ֣שֶׂב מַזְרִ֤יעַ זֶ֨רַע֙ א ברא' א 12: א 11‡ לְמִינֵ֔הוּ וְעֵ֧ץ עֹֽשֶׂה־פְּרִ֛י אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ לְמִינֵ֑הוּ ב ברא' א 12: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 13וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שְׁלִישִֽׁי׃ פ

14וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 14: דבר' ד 19; ישע' מ 26; ירמ' לא 35; תהל' עד 16; קלו 7 יְהִ֤י מְאֹרֹת֙ ב ברא' א 14: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַיּ֖וֹם וּבֵ֣ין הַלָּ֑יְלָה וְהָי֤וּ ג ברא' א 14: ירמ' י 2 לְאֹתֹת֙ ד ברא' א 14: ירמ' לג 20, 25; תהל' קד 19 וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים וּלְיָמִ֖ים וְשָׁנִֽים׃ 15וְהָי֤וּ לִמְאוֹרֹת֙ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָ֑רֶץ א ברא' א 15: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 16וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִ֔ים אֶת־שְׁנֵ֥י א ברא' א 16: תהל' ח 4; קלו 9-8; קור"א טו 41 הַמְּאֹרֹ֖ת הַגְּדֹלִ֑ים אֶת־הַמָּא֤וֹר הַגָּדֹל֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַיּ֔וֹם וְאֶת־הַמָּא֤וֹר הַקָּטֹן֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַלַּ֔יְלָה וְאֵ֖ת ב ברא' א 16: תהל' לג 6; איוב לח 7 הַכּוֹכָבִֽים׃ 17וַיִּתֵּ֥ן אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 17: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָֽרֶץ׃ 18וְלִמְשֹׁל֙ בַּיּ֣וֹם וּבַלַּ֔יְלָה א ברא' א 18: א 4; ישע' מה 7; איוב כח 10 וּֽלֲהַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֣ין הַחֹ֑שֶׁךְ ב ברא' א 18: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 19וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם רְבִיעִֽי׃ פ

20וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יִשְׁרְצ֣וּ הַמַּ֔יִם שֶׁ֖רֶץ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֑ה וְעוֹף֙ יְעוֹפֵ֣ף עַל־הָאָ֔רֶץ עַל־פְּנֵ֖י רְקִ֥יעַ הַשָּׁמָֽיִם׃ 21וַיִּבְרָ֣א אֱלֹהִ֔ים אֶת־א ברא' א 21: ישע' כז 1; נא 9; ירמ' נא 34; תהל' עד 14-13; קד 26-25; קמח 7; איוב ז 12 הַתַּנִּינִ֖ם הַגְּדֹלִ֑ים וְאֵ֣ת כָּל־נֶ֣פֶשׁ הַֽחַיָּ֣ה ׀ הָֽרֹמֶ֡שֶׂת אֲשֶׁר֩ שָׁרְצ֨וּ הַמַּ֜יִם ב ברא' א 21: א 11‡ לְמִֽינֵהֶ֗ם וְאֵ֨ת כָּל־ע֤וֹף כָּנָף֙ לְמִינֵ֔הוּ ג ברא' א 21: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 22וַיְבָ֧רֶךְ אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים לֵאמֹ֑ר א ברא' א 22: א 28; ח 17; ט 1, 7; מז 27; ויק' כו 9 פְּר֣וּ וּרְב֗וּ וּמִלְא֤וּ אֶת־הַמַּ֨יִם֙ בַּיַּמִּ֔ים וְהָע֖וֹף יִ֥רֶב בָּאָֽרֶץ׃ 23וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם חֲמִישִֽׁי׃ פ

24וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ א ברא' א 24: ב 7‡; ירמ' כז 5 נֶ֤פֶשׁ חַיָּה֙ ב ברא' א 24: א 11‡ לְמִינָ֔הּ בְּהֵמָ֥ה וָרֶ֛מֶשׂ וְחַֽיְתוֹ־אֶ֖רֶץ לְמִינָ֑הּ ג ברא' א 24: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 25וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֩ אֶת־חַיַּ֨ת הָאָ֜רֶץ לְמִינָ֗הּ וְאֶת־הַבְּהֵמָה֙ לְמִינָ֔הּ וְאֵ֛ת כָּל־רֶ֥מֶשׂ הָֽאֲדָמָ֖ה לְמִינֵ֑הוּ א ברא' א 25: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 26וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים א ברא' א 26: ג 22; יא 7; ישע' ו 8 נַֽעֲשֶׂ֥ה אָדָ֛ם בְּצַלְמֵ֖נוּ ב ברא' א 26: ה 2-1; רומ' ח 29; קור"א יא 7; אפס' ד 24; קול' ג 10; יעקב ג 9 כִּדְמוּתֵ֑נוּ ג ברא' א 26: תהל' ח 9-7; קטו 16; יעקב ג 7 וְיִרְדּוּ֩ בִדְגַ֨ת הַיָּ֜ם וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֗יִם וּבַבְּהֵמָה֙ וּבְכָל־הָאָ֔רֶץ וּבְכָל־הָרֶ֖מֶשׂ הָֽרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָֽרֶץ׃ 27א ברא' א 27: ב 7 וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ ב ברא' א 27: ה 3 בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ ג ברא' א 27: גלט' ג 28 זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה ד ברא' א 27: מתי יט 4; מרק' י 6 בָּרָ֥א אֹתָֽם׃ 28א ברא' א 28: ה 2 וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָם֮ אֱלֹהִים֒ וַיֹּ֨אמֶר לָהֶ֜ם אֱלֹהִ֗ים ב ברא' א 28: א 22; ו 1; ח 17; ט 1, 7; יז 6; מז 27; שמות א 7; ויק' כו 9; ירמ' כג 3; יחז' לו 11 פְּר֥וּ וּרְב֛וּ וּמִלְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ וְכִבְשֻׁ֑הָ ג ברא' א 28: א 26‡ וּרְד֞וּ בִּדְגַ֤ת הַיָּם֙ וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֔יִם וּבְכָל־חַיָּ֖ה הָֽרֹמֶ֥שֶׂת עַל־הָאָֽרֶץ׃ 29וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים הִנֵּה֩ נָתַ֨תִּי לָכֶ֜ם אֶת־כָּל־עֵ֣שֶׂב ׀ זֹרֵ֣עַ זֶ֗רַע אֲשֶׁר֙ עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־כָּל־הָעֵ֛ץ אֲשֶׁר־בּ֥וֹ פְרִי־עֵ֖ץ זֹרֵ֣עַ זָ֑רַע לָכֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה א ברא' א 29: ט 3; תהל' קד 14, 27; קלו 25; טימ"א ד 3 לְאָכְלָֽה׃ 30וּֽלְכָל־חַיַּ֣ת הָ֠אָרֶץ וּלְכָל־ע֨וֹף הַשָּׁמַ֜יִם וּלְכֹ֣ל ׀ רוֹמֵ֣שׂ עַל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁר־בּוֹ֙ א ברא' א 30: ב 7‡ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֔ה אֶת־כָּל־יֶ֥רֶק עֵ֖שֶׂב ב ברא' א 30: תהל' קיא 5; קמה 16-15; קמז 9 לְאָכְלָ֑ה ג ברא' א 30: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 31א ברא' א 31: א 4‡; תהל' קד 31 וַיַּ֤רְא אֱלֹהִים֙ אֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְהִנֵּה־ט֖וֹב מְאֹ֑ד וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם הַשִּׁשִּֽׁי׃ פ