חזרה בתשובה

אם היא אמיתית ושלמה היא דורשת שינוי גם במעשים וגם בגישת הלב

הטיפו:

ירמ׳ ז 3, 5; כו 3; הושע יד 2-4; עמוס ה 4-6; משלי א 23-33

יוחנן המטביל:

מתי ג

ישוע:

מתי ד 17; מרק׳ א 15

תלמידי ישוע:

מרק׳ ו 12; מה״ש ב 38; ג 19

תביא ברכה מאלוהים:

ויק׳ כו 40-42; דהי״ב ז 14

לא הועילה, ישראל:

במד׳ יד 39-45

לא הועילה, עשו:

עבר׳ יב 16, 17

מקומות לא ממוינים:

ויק׳ כו 40-42; דבר׳ ד 29-31; י 16; ל 1-3, 8-10; לב 29; מל״א ח 33-50; ישע׳ י 21; כב 12; לא 6; מד 22; מו 8; נה 6, 7; נז 15; נט 20; סא 1, 2; ירמ׳ ג 4, 12-14, 19; ד 1-4, 14; ו 8, 16; ז 5, 7; יג 15, 16; יח 8, 11; כד 7; כה 5; כו 3, 13; לא 9; לו 3, 7; נ 4, 5; יחז׳ ז 16; יא 18-20; יב 3; יד 6; טז 61-63; יח 21-23, 27, 28, 30-32; כ 43; לג 10-12, 14-16, 19; לו 31; לז 23; הושע ב 8; ג 5; ה 15; י 12; יב 7; יד 2, 3; יואל א 14; ב 12, 13, 15-18; עמוס ד 12; ה 6, 15; יונה ג 8, 9; חגי א 7; זכר׳ א 3; יב 10; מלא׳ ג 7; תהל׳ כב 28; לד 15, 19; נא 19; צה 7, 8; קמז 3; משלי א 22, 23; ט 6; כח 13; איוב יא 13-15; כב 23; לג 26-28; לד 31, 32; לו 10; דנ׳ ד 24; נחמ׳ א 9; דהי״ב ו 36-39; ז 14; ל 6-9; מתי ג 2, 7, 8; ד 17; ה 4; ט 13; מרק׳ א 4, 15; ב 17; ו 12; לוקס ג 3; ה 32; ו 21; י 13; יג 1-5; טו 1-10; יח 10-14; כד 47; מה״ש ב 38, 40; ג 19; ה 31; ח 22; יז 30; כ 21; כו 20; רומ׳ ב 4; יא 23; יד 11; אפס׳ ה 14; טימ״ב ב 25; עבר׳ ו 1; יעקב ד 8-10; יוח״א א 9; התג׳ ב 5; ג 2, 3, 19 ; ;

דוגמאות:

אחי יוסף, על מה שעשו לו:

ברא׳ מב 21; נ 17, 18

קשי ליבו של פרעה:

שמות ט 27; י 16, 17

עיוורונו הרוחני של בלעם:

במד׳ כב 34 עם כב 24-35

בני ישראל:

עגל הזהב:

שמות לג 3, 4

עקב מכת הנחשים השרפים:

במד׳ כא 4-7

אחרי שאלוהים מוכיח אותם על שלא גירשו את כל תושבי כנען:

שפט׳ ב 1-5

מעבודת אלילים:

שפט׳ י 6-16; שמ״א ז 3-6

כשביקשו מלך:

שמ״א יב 16-20

עקב הטפת עזריהו בזמן אסא:

דהי״ב טו 1-15

עקב הטפת עודד:

דהי״ב כח 9-15

תחת חשפעת חזקיהו:

דהי״ב ל 11

עכן, אחרי גניבתו:

יהושע ז 20

שאול, אחרי תוכחת שמואל, על שלא השמיד את העמלקים:

שמ״א טו 24 עם טו 6-31

דוד, אחרי שנתן הוכיח אותו על ניאוף ורצח:

שמ״ב יב 11, 13 עם יב 7-14; תהל׳ לב; נא

רחבעם, כששישק תקף את ירושלים:

דהי״ב יב 1-12

חזקיהו בזמן מחלתו:

דהי״ב לב 26

כשמיכה הוכיח אותו:

ירמ׳ כו 18, 19

אחאב כשאליהו הוכיח אותו על עבודת אלילים:

מל״א כא 27 עם כא 17-29

יהואחז:

מל״ב יג 4

יושיהו כשסיפרו לו שגילו את התורה:

מל״ב כב 11-20

מנשה כשנלקח בשבי ע״י מלך אשור:

דהי״ב לג 12, 13

יהודי הגלות:

בחנוכת המקדש השני:

עזרא ו 21

על שנשאו נשים נוכריות:

עזרא י

על שליוו לאחיהם בריבית:

נחמ׳ ה 1-13

אחרי שעזרא לימד אותם תורה:

נחמ׳ ח 1-12; ט 1-3

עקב הטפת חגי:

חגי א

יונה, בבטן הדג:

יונה ב 3-10

תושבי ננוה אחרי ששמעו את נבואת יונה:

יונה ג 5-9

יהודים, אחרי הטפת יוחנן:

מתי ג 6

האישה שמשחה את ישוע בשמן:

לוקס ז 37-48

הבן במשל שני הבנים:

מתי כא 29

הבן האובד:

לוקס טו 17-21

כיפא אחרי שהתקחש בישוע:

מתי כו 75; מרק׳ יד 72; לוקס כב 62

יהודה איש קריות:

מתי כז 3-5; מה״ש א 16, 18

תושבי אפסוס אחרי ששאול בישר להם:

מה״ש יט 18

הבטחות לחוזר בתשובה:

ויק׳ כו 40-42; במד׳ ה 6, 7; דבר׳ ד 29-31; ה 29; ל 1-10; מל״ב כב 19; ישע׳ כז 5; יחז׳ יח 21-23; לג 10-16; תהל׳ ו 8, 9; ט 10; כב 27; כד 3-6; לב 5, 6; לד 19; נא 19; ע 5; צ 14, 15; קמה 18, 19; קמז 3; איוב כב 23-29; כג 6; לג 26-28; דהי״א כח 9; מתי ה 4; ו 14, 15; ז 7-11; יא 28-30; יב 20, 31; יח 11-14; לוקס ד 18; ו 37; יא 9-13; יב 10; טו 4-32; יח 10-14; יט 10; יוח׳ ו 37; י 9; מה״ש יג 38, 39; רומ׳ י 9-13; יוח״א א 9

דוגמאות:

במד׳ כא 7; שמ״ב כד 10, 17; ישע׳ ו 5; לח 15, 17; נט 12-15; סד 4-6; ירמ׳ ג 21, 22, 25; ח 14; יד 7, 20; לא 18, 19; הושע ו 1; יד 4, 9; יונה ג 10; מיכה ז 9; תהל׳ לב 5; לח 4, 5, 19; מ 13; מא 5; נא 3-6, 9-19; סט 6, 11; עג 21, 22; קו 6; קיט 59, 176; קל 1-3; איוב ז 20; ט 20; יג 23; מ 4; מב 5; איכה ג 40, 41; דנ׳ ט 5-7; י 12; עזרא ט 4, 6, 10, 13, 14; נחמ׳ א 6, 7; ט 16-37; דהי״א כא 17; דהי״ב כט 6; לוקס טו 17-20; קור״א טו 9; קור״ב ז 9-11; כיפ״א ב 25

בראשית

בראשית א

בראשית פרק א

בריאת העולם ויצירת האדם

1א ברא' א 1: ב 4; מל"ב יט 15; ישע' מב 5; מד 24; מה 18; ירמ' י 12; תהל' צ 2; קב 26; משלי ח 22; יוח' א 3-1; עבר' יא 3; התג' ד 11 בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃ 2וְהָאָ֗רֶץ הָיְתָ֥ה א ברא' א 2: ירמ' ד 23; איוב כו 7 תֹ֨הוּ֙ וָבֹ֔הוּ ב ברא' א 2: ישע' ס 2 וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־פְּנֵ֣י ג ברא' א 2: תהל' מב 8; קד 6-5; קמח 7 תְה֑וֹם ד ברא' א 2: שפט' ג 10‡; שמ"ב כג 2; מל"ב ב 16; ישע' יא 2; מ 7, 14-13; נט 19; סג 14; מיכה ב 7; ג 8 וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים ה ברא' א 2: תהל' לג 6; קד 30; איוב לג 4 מְרַחֶ֖פֶת עַל־פְּנֵ֥י ו ברא' א 2: תהל' כד 2; קלו 6; כיפ"ב ג 5 הַמָּֽיִם׃ 3וַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 3: תהל' לג 9; קמח 5; יוח' א 5; קור"ב ד 6 יְהִ֣י א֑וֹר וַֽיְהִי־אֽוֹר׃ 4וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָא֖וֹר א ברא' א 4: א 10, 12, 18, 21, 25, 31; טימ"א ד 4 כִּי־ט֑וֹב ב ברא' א 4: א 18; ישע' מה 7; איוב כח 10 וַיַּבְדֵּ֣ל אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֥ין הַחֹֽשֶׁךְ׃ 5א ברא' א 5: ירמ' לא 35; תהל' עד 16 וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לָאוֹר֙ י֔וֹם וְלַחֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃ פ

6וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יְהִ֥י א ברא' א 6: א 15-14; ישע' מ 22; מד 24; ירמ' י 12; איוב לז 18; כיפ"ב ג 5 רָקִ֖יעַ בְּת֣וֹךְ הַמָּ֑יִם וִיהִ֣י מַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין מַ֖יִם לָמָֽיִם׃ 7וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֮ אֶת־הָרָקִיעַ֒ וַיַּבְדֵּ֗ל בֵּ֤ין א ברא' א 7: ז 11; שמות כ 4; תהל' קמח 4; משלי ח 29-27 הַמַּ֨יִם֙ אֲשֶׁר֙ מִתַּ֣חַת לָרָקִ֔יעַ וּבֵ֣ין הַמַּ֔יִם אֲשֶׁ֖ר מֵעַ֣ל לָרָקִ֑יעַ ב ברא' א 7: א 9, 11, 15, 24, 30 וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 8וַיִּקְרָ֧א אֱלֹהִ֛ים לָֽרָקִ֖יעַ א ברא' א 8: איוב ט 8 שָׁמָ֑יִם וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שֵׁנִֽי׃ פ

9וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יִקָּו֨וּ הַמַּ֜יִם מִתַּ֤חַת הַשָּׁמַ֨יִם֙ א ברא' א 9: ירמ' ה 22; תהל' קד 9-5; איוב לח 8 אֶל־מָק֣וֹם אֶחָ֔ד וְתֵרָאֶ֖ה ב ברא' א 9: תהל' כד 2-1; כיפ"ב ג 5 הַיַּבָּשָׁ֑ה ג ברא' א 9: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 10וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לַיַּבָּשָׁה֙ אֶ֔רֶץ א ברא' א 10: תהל' לג 7; צה 5; קמו 6 וּלְמִקְוֵ֥ה הַמַּ֖יִם קָרָ֣א ב ברא' א 10: תהל' צה 5; קמו 6 יַמִּ֑ים ג ברא' א 10: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 11וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 11: תהל' קד 14; עבר' ו 7 תַּֽדְשֵׁ֤א הָאָ֨רֶץ֙ דֶּ֔שֶׁא עֵ֚שֶׂב מַזְרִ֣יעַ ב ברא' א 11: קור"א טו 38 זֶ֔רַע עֵ֣ץ ג ברא' א 11: לוקס ו 44 פְּרִ֞י עֹ֤שֶׂה פְּרִי֙ ד ברא' א 11: א 12, 21, 25-24; ו 20; ז 14; ויק' יא 14, 19, 22; דבר' יד 13, 18; קור"א טו 39 לְמִינ֔וֹ אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ עַל־הָאָ֑רֶץ ה ברא' א 11: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 12וַתּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ דֶּ֠שֶׁא עֵ֣שֶׂב מַזְרִ֤יעַ זֶ֨רַע֙ א ברא' א 12: א 11‡ לְמִינֵ֔הוּ וְעֵ֧ץ עֹֽשֶׂה־פְּרִ֛י אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ לְמִינֵ֑הוּ ב ברא' א 12: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 13וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שְׁלִישִֽׁי׃ פ

14וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 14: דבר' ד 19; ישע' מ 26; ירמ' לא 35; תהל' עד 16; קלו 7 יְהִ֤י מְאֹרֹת֙ ב ברא' א 14: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַיּ֖וֹם וּבֵ֣ין הַלָּ֑יְלָה וְהָי֤וּ ג ברא' א 14: ירמ' י 2 לְאֹתֹת֙ ד ברא' א 14: ירמ' לג 20, 25; תהל' קד 19 וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים וּלְיָמִ֖ים וְשָׁנִֽים׃ 15וְהָי֤וּ לִמְאוֹרֹת֙ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָ֑רֶץ א ברא' א 15: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 16וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִ֔ים אֶת־שְׁנֵ֥י א ברא' א 16: תהל' ח 4; קלו 9-8; קור"א טו 41 הַמְּאֹרֹ֖ת הַגְּדֹלִ֑ים אֶת־הַמָּא֤וֹר הַגָּדֹל֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַיּ֔וֹם וְאֶת־הַמָּא֤וֹר הַקָּטֹן֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַלַּ֔יְלָה וְאֵ֖ת ב ברא' א 16: תהל' לג 6; איוב לח 7 הַכּוֹכָבִֽים׃ 17וַיִּתֵּ֥ן אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 17: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָֽרֶץ׃ 18וְלִמְשֹׁל֙ בַּיּ֣וֹם וּבַלַּ֔יְלָה א ברא' א 18: א 4; ישע' מה 7; איוב כח 10 וּֽלֲהַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֣ין הַחֹ֑שֶׁךְ ב ברא' א 18: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 19וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם רְבִיעִֽי׃ פ

20וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יִשְׁרְצ֣וּ הַמַּ֔יִם שֶׁ֖רֶץ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֑ה וְעוֹף֙ יְעוֹפֵ֣ף עַל־הָאָ֔רֶץ עַל־פְּנֵ֖י רְקִ֥יעַ הַשָּׁמָֽיִם׃ 21וַיִּבְרָ֣א אֱלֹהִ֔ים אֶת־א ברא' א 21: ישע' כז 1; נא 9; ירמ' נא 34; תהל' עד 14-13; קד 26-25; קמח 7; איוב ז 12 הַתַּנִּינִ֖ם הַגְּדֹלִ֑ים וְאֵ֣ת כָּל־נֶ֣פֶשׁ הַֽחַיָּ֣ה ׀ הָֽרֹמֶ֡שֶׂת אֲשֶׁר֩ שָׁרְצ֨וּ הַמַּ֜יִם ב ברא' א 21: א 11‡ לְמִֽינֵהֶ֗ם וְאֵ֨ת כָּל־ע֤וֹף כָּנָף֙ לְמִינֵ֔הוּ ג ברא' א 21: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 22וַיְבָ֧רֶךְ אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים לֵאמֹ֑ר א ברא' א 22: א 28; ח 17; ט 1, 7; מז 27; ויק' כו 9 פְּר֣וּ וּרְב֗וּ וּמִלְא֤וּ אֶת־הַמַּ֨יִם֙ בַּיַּמִּ֔ים וְהָע֖וֹף יִ֥רֶב בָּאָֽרֶץ׃ 23וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם חֲמִישִֽׁי׃ פ

24וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ א ברא' א 24: ב 7‡; ירמ' כז 5 נֶ֤פֶשׁ חַיָּה֙ ב ברא' א 24: א 11‡ לְמִינָ֔הּ בְּהֵמָ֥ה וָרֶ֛מֶשׂ וְחַֽיְתוֹ־אֶ֖רֶץ לְמִינָ֑הּ ג ברא' א 24: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 25וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֩ אֶת־חַיַּ֨ת הָאָ֜רֶץ לְמִינָ֗הּ וְאֶת־הַבְּהֵמָה֙ לְמִינָ֔הּ וְאֵ֛ת כָּל־רֶ֥מֶשׂ הָֽאֲדָמָ֖ה לְמִינֵ֑הוּ א ברא' א 25: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 26וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים א ברא' א 26: ג 22; יא 7; ישע' ו 8 נַֽעֲשֶׂ֥ה אָדָ֛ם בְּצַלְמֵ֖נוּ ב ברא' א 26: ה 2-1; רומ' ח 29; קור"א יא 7; אפס' ד 24; קול' ג 10; יעקב ג 9 כִּדְמוּתֵ֑נוּ ג ברא' א 26: תהל' ח 9-7; קטו 16; יעקב ג 7 וְיִרְדּוּ֩ בִדְגַ֨ת הַיָּ֜ם וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֗יִם וּבַבְּהֵמָה֙ וּבְכָל־הָאָ֔רֶץ וּבְכָל־הָרֶ֖מֶשׂ הָֽרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָֽרֶץ׃ 27א ברא' א 27: ב 7 וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ ב ברא' א 27: ה 3 בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ ג ברא' א 27: גלט' ג 28 זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה ד ברא' א 27: מתי יט 4; מרק' י 6 בָּרָ֥א אֹתָֽם׃ 28א ברא' א 28: ה 2 וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָם֮ אֱלֹהִים֒ וַיֹּ֨אמֶר לָהֶ֜ם אֱלֹהִ֗ים ב ברא' א 28: א 22; ו 1; ח 17; ט 1, 7; יז 6; מז 27; שמות א 7; ויק' כו 9; ירמ' כג 3; יחז' לו 11 פְּר֥וּ וּרְב֛וּ וּמִלְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ וְכִבְשֻׁ֑הָ ג ברא' א 28: א 26‡ וּרְד֞וּ בִּדְגַ֤ת הַיָּם֙ וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֔יִם וּבְכָל־חַיָּ֖ה הָֽרֹמֶ֥שֶׂת עַל־הָאָֽרֶץ׃ 29וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים הִנֵּה֩ נָתַ֨תִּי לָכֶ֜ם אֶת־כָּל־עֵ֣שֶׂב ׀ זֹרֵ֣עַ זֶ֗רַע אֲשֶׁר֙ עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־כָּל־הָעֵ֛ץ אֲשֶׁר־בּ֥וֹ פְרִי־עֵ֖ץ זֹרֵ֣עַ זָ֑רַע לָכֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה א ברא' א 29: ט 3; תהל' קד 14, 27; קלו 25; טימ"א ד 3 לְאָכְלָֽה׃ 30וּֽלְכָל־חַיַּ֣ת הָ֠אָרֶץ וּלְכָל־ע֨וֹף הַשָּׁמַ֜יִם וּלְכֹ֣ל ׀ רוֹמֵ֣שׂ עַל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁר־בּוֹ֙ א ברא' א 30: ב 7‡ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֔ה אֶת־כָּל־יֶ֥רֶק עֵ֖שֶׂב ב ברא' א 30: תהל' קיא 5; קמה 16-15; קמז 9 לְאָכְלָ֑ה ג ברא' א 30: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 31א ברא' א 31: א 4‡; תהל' קד 31 וַיַּ֤רְא אֱלֹהִים֙ אֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְהִנֵּה־ט֖וֹב מְאֹ֑ד וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם הַשִּׁשִּֽׁי׃ פ