דָּוִד

1. מלך ישראל, אילן יוחסיו:

שמ״א טז 11; יז 12; רות ד 18-22; דהי״א ב 3-15; מתי א 1-6; לוקס ג 31-38

רועה צאן:

שמ״א טז 11

הורג אריה ודב:

שמ״א יז 34-36

נמשח למלך בעודנו נער:

שמ״א טז 1, 13; תהל׳ פט 20-38

נבחר ע״י אלוהים:

תהל׳ עח 70

מתואר לשאול:

שמ״א טז 18

תיפקד כנושא נשק ומוזיקאי לשאול:

שמ״א טז 21-23

הורג את גלית:

שמ״א יז

אהבתו ליהונתן:

שמ״א יח 1-4

פופולרי:

שמ״א יח

שאול מקנה בו:

שמ״א יח 8-30

מרב בת שאול מובטחת לו אבל שאול נותן לו את מיכל לאישה:

שמ״א יח 17-27

יהונתן מפגיע עבורו עם אביו:

שמ״א יט 1-7

מחבר מזמורים בתקופה של חייו:

תהל׳ יז; לה; נב; נח; סד; קט; קמב

מביס את הפלישתים:

שמ״א יט 8

שאול מנסה להורגו, הוא בורח לרמה ומתגורר בניות:

שמ״א יט 9-24

בזמן זה מחבר:

תהל׳ נט

חוזר וכורת ברית עם יהונתן:

שמ״א כ

בורח דרך נוב, שם מקבל מאבימלך את לחם הפנים ואת חרב גלית:

שמ״א כא 2-7; מתי יב 3, 4

בורח לגת:

שמ״א כא 11-16

בזמן זה מחבר:

תהל׳ לד; לה; נב; קכ .Recruits an army of insurgents,goes to Moab,returns to Hareth

מגיים לוחמים והולך למואב:

שמ״א כב

בזמן זה מחבר:

תהל׳ יג

מושיע את קעליה:

שמ״א כג 1-13

כורת שוב ברית עם יהונתן:

שמ״א כג 16-18

הולך למדבר זיף ותושבי קעילה מוכנים למסור אותו לשאול:

שמ״א כג 13-26

מחבר מזמור על זה:

תהל׳ נד

וגם מזמורים אחרים:

תהל׳ כב; לא; לד; קמ

שאול חייב לחדול מלרדוף אותו:

שמ״א כג 27, 28

בזמן הזה מחבר:

תהל׳ יב; כב

הולך לעין גדי:

שמ״א כג 29

מסרב להרול את שאול:

שמ״א כד

מחבר:

תהל׳ נז

כורת ברית עם שאול:

שמ״א כו

מתחתן עם אביגיל אמלנת נבל ועם אחינועם:

שמ״א כה

במדבר זיף מסרב להרוג את שאול, לוקח את חניתו:

שמ״א כו

בורח לאכיש ומתגורר בציקלג:

שמ״א כז

לוחמים שבאו לדוד:

דהי״א יב 1-23

יוצא נגד עמלקים אבל לא מספר לאכיש:

שמ״א כז 8-12

בשמן זה מחבר:

תהל׳ קמא

פלישתים לא מרשים לו לצאת לקרב נגד צבא ישראלי:

שמ״א כח 1, 2; כט

מציל אלה שנחטפו ע״י העמלקים:

שמ״א ל

מחבר:

תהל׳ יח; כ; כא

מות שאול ובניו וקבורתם:

שמ״א לא; שמ״ב כא 2-15

הורג את זה שהרג את שאול:

שמ״ב א 1-16

קינת דוד על שאול ויהונתן:

שמ״ב א 17-27

התגורר בציקלג שנה וארבעה חודשים:

שמ״א כז 7

הולך לחברון ונמשח למלך ע״י יהודה:

שמ״ב ב 1-4, 11; ה 5; מל״א ב 11; דהי״א ג 4; יא 1-3

אלה שנצטרפו אליו בחברון:

דהי״א יב 24-41

הכתרת איש בושת בן שאול:

שמ״ב ב 4

דוד מביס את איש בושת:

שמ״ב ב 13-32; ג 4

דורש החזרתה של מיכל אישתו:

שמ״ב ג 14-16

אבנר מורד באיש בושת, מצטרף לדוד ונרצח ע״י יואב:

שמ״ב ג

מעניש את רוצחי איש בושת:

שמ״ב ד

אחרי שמולך 7.5 שנים על יהודה, נמשח בחברון ומולך על ישראל 33 שנה:

שמ״ב ב 11; ה 5; דהי״א ג 4; יא 1-3; יב 24-41; כט 27

כובש את ירושלים:

שמ״ב ה 6; ישע׳ כט 1; דהי״א יא 4-8

בונה ארמון:

שמ״ב ה 11; דהי״ב ב 4

ידידותו עם חירם מלך צור:

שמ״ב ה 11; מל״א ה 15

אלוהים הצליח אותו:

שמ״ב ה 10; דהי״א יא 9

תהילתו:

דהי״א יד 17

פלישתים נלחמים בו והוא מביס אותם:

שמ״ב ה 17, 25

מביא את ארון הברית לירושלים בשירה ובהודיה:

שמ״ב ו 1-5

עוזיה שם את ידו על הארון ואלוהים הורג אותו:

שמ״ב ו 6-11

דוד פוחד ומשאיר את הארון בית עובד אדום:

שמ״ב ו 9-11

אחרי שלושה חודשים מביא את הארון לירושלים במחול ובשמחה רבה:

שמ״ב ו 12-16; דהי״א יג

מארגן את סדר עבודת אלוהים במשכן:

דהי״א ט 22; טו 16-24; טז 4-6, 37-43

מעלה קרבנות, מברך את העם ונותן מתנות:

שמ״ב ו 17-19

מיכל גוערת בו:

שמ״ב ו 20-23

אלוהים לא מרשה לו לבנות את בית המקדש אבל מבטיח לו שזערו ימלוך לעד:

שמ״ב ז 12-16; כג 5; תהל׳ פט 4, 5; קלב 11, 12; דהי״א יז 11-14; דהי״ב ו 16; מה״ש טו 16; רומ׳ טו 12

שאול השליח מפרש את נבואה זו:

מה״ש יג 22, 23

בזמן זה מחבר:

תהל׳ טו; טז; כד; קא; קלח

מביס את הפלישתים, ארם ומואב:

שמ״ב ח

עושה חסד עם מפיבושת בן יהונתן:

שמ״ב ט 6; יט 25-31

מלך עמון מעליב את שליחי דוד והוא מביס אותם את הארמים:

שמ״ב י; דהי״א יט

מחבר:

תהל׳ יח; כ; כא

נואף עם בת־שבע אשת אוריה:

שמ״ב יא 2-5

גורם למותו של אוריה:

שמ״ב יא 6-25

נושא את בת־שבע לאישה:

שמ״ב יא 26, 27

נתן הנביא גוער בו:

שמ״ב יב 1-14

הוא מודה בחטאו וחוזר בתשובה:

תהל׳ ו; לב; לח; לט; מ; נא

מזמורים קשורים לפרשה:

תהל׳ לח; מא; סט

מות בנו שהוליד עם בת־שבע:

שמ״ב יב 15-23

לידת שלמה:

שמ״ב יב 24, 25

תבוסת בני עמון:

שמ״ב יב 26-31

חטא אמנון עם תמר, אבשלום הורג אותו ובורח:

שמ״ב יג

שובו של אבשלום:

שמ״ב יד 1-24

אבשלום תופס את השלטון:

שמ״ב יד; טו

דוד בורח מירשלים:

שמ״ב טו 13-37

בזמן הזה מחבר:

תהל׳ ה; ז; כו; סא; סג; סט; ע; פו; קמג

שמעי מקלל אותו:

שמ״ב טז

הוא עובר את נהר הירדן:

שמ״ב יז 21-29

תבוסת אבשלום ומותו:

שמ״ב יח

קינת דוד על מות אבשלום בנו:

שמ״ב יט 1-5

יואב גוער בו:

שמ״ב יט 4-8

דוד גוער בזקנים שהם לא הראשונים להחזירו לירושלים:

שמ״ב יט 10-16

שמעי מבקש מדוד רחמים:

שמ״ב יט 17-24

מפיבושת מסביר מדוע לא יצא עם דוד כשברח מאבשלום:

שמ״ב יט 25-31

גומל לברזילי על נאמנותו:

שמ״ב יט 32-41

עשרת השבטים טוענים שיהודה ״גנבו״ את המלך:

שמ״ב יט 42-44

שב לירושלים:

שמ״ב כ 1-3

בזמן זה מחבר:

תהל׳ כז; סו; קכב; קמד

מזימת שבע בן בכרי ומותו:

שמ״ב כ

עמשא נמנה לשר צבא במקום יואב:

שמ״ב יט 14

יואב הורג את עמשא:

שמ״ב כ 4-10

מוסר שבעה בני שאול לגבעונים שיהרגו אותם תמורת זה ששאול רדף אותם:

שמ״ב כא 1-14

קובר את עצמות שאול ובניו:

שמ״ב כא 12-14

מביס את הפלישתים:

שמ״ב כא 15-22; דהי״א כ 4-8

עורך מפקד אוכלוסין בישראל נגד רצון אלוהים:

שמ״ב כד; דהי״א כא; כז 24

מחבר:

תהל׳ ל; קלא

מתחתן עם אבישג:

מל״א א 1-4

מחבר:

תהל׳ יט; קיא

אדוניה מנסה לעלות למלוכה, שלמה נמשח למלך:

מל״א א; דהי״א כג 1

דוד נותן הוראות לשלמה:

מל״א ב 1-11; דהי״א כב 6-19; כח; כט

מחבר:

תהל׳ כג; קמה

דבריו האחרונים:

שמ״ב כג 1-7

מותו:

מל״א ב 10; דהי״א כט 28; מה״ש ב 29, 30

קברו בירושלים:

מה״ש ב 29

גילו במותו:

שמ״ב ה 4, 5; דהי״א כט 28

מלך ארבעים שנה:

מל״א ב 11; דהי״א כט 27, 28

נשותיו:

שמ״ב ג 2-5

ילדים שנולדו לו בחברון:

שמ״ב ג 2-5; דהי״א ג 4

ילדים שנולדו לו בירושלים:

שמ״ב ה 14-16; דהי״א ג 5-8; יד 4-7

צאצאיו:

דהי״א ג

שריו הצבאיים והאזרחיים:

שמ״ב ח 16-18

גיבוריו ומעשיהם:

שמ״ב כג; דהי״א יא; יב 23-40

אדיקותו:

שמ״א יג 14; שמ״ב ו 5, 14, 18; ז 18-29; ח 11; כד 25; מל״א ג 14; זכר׳ יב 8; תהל׳ ו; ז; יא; יג; יז; כב; כו; כז 7-14; כח; לא; לה; לז; דהי״א יז 16-27; כט 10; דהי״ב ז 17

עשה משפט וצדק בעם:

שמ״ב ח 15; דהי״א יח 14

ה׳ היה עמו:

שמ״א טז 18; יח 14, 30

ענוותו:

שמ״א כד 7; כו 11; שמ״ב טז 11; יט 23, 24

רחמן:

שמ״ב יט 24

מוזיקאי:

עמוס ו 5; שמ״א טז 21-23; נחמ׳ יב 36; דהי״א טו 16; כג 5; דהי״ב ז 6; כט 26

משורר:

שמ״ב כב

דוד כנביא:

שמ״ב כג 2-7; דהי״א כח 19; מתי כב 41-46; מה״ש ב 25-38; ד 25

סמן למשיח:

תהל׳ ב; טז; יח 44; סט 8-10

ישוע נקרא בן דוד:

מתי ט 27; יב 23; טו 22; כ 30, 31; כא 9; כב 42; מרק׳ י 47, 48; לוקס יח 37, 39

נבואות עליו ועל מלכותו:

במד׳ כד 17, 19; שמ״ב ז 11-16; ישע׳ ט 7; טז 5; כב 20-25; ירמ׳ כג 5; לג 15-26; תהל׳ פט 20-38; דהי״א יז 9-14; כב; דהי״ב ו 5-17; יג 5; כא 7; לוקס א 32, 33

תולדותיו נכתבו ע״י שמואל, גד ונתן:

דהי״א כט 29, 30

2. שם נבואי למשיח:

ירמ׳ ל 9; יחז׳ לד 23, 24; לז 24, 25; הושע ג 5

בראשית

בראשית א

בראשית פרק א

בריאת העולם ויצירת האדם

1א ברא' א 1: ב 4; מל"ב יט 15; ישע' מב 5; מד 24; מה 18; ירמ' י 12; תהל' צ 2; קב 26; משלי ח 22; יוח' א 3-1; עבר' יא 3; התג' ד 11 בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃ 2וְהָאָ֗רֶץ הָיְתָ֥ה א ברא' א 2: ירמ' ד 23; איוב כו 7 תֹ֨הוּ֙ וָבֹ֔הוּ ב ברא' א 2: ישע' ס 2 וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־פְּנֵ֣י ג ברא' א 2: תהל' מב 8; קד 6-5; קמח 7 תְה֑וֹם ד ברא' א 2: שפט' ג 10‡; שמ"ב כג 2; מל"ב ב 16; ישע' יא 2; מ 7, 14-13; נט 19; סג 14; מיכה ב 7; ג 8 וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים ה ברא' א 2: תהל' לג 6; קד 30; איוב לג 4 מְרַחֶ֖פֶת עַל־פְּנֵ֥י ו ברא' א 2: תהל' כד 2; קלו 6; כיפ"ב ג 5 הַמָּֽיִם׃ 3וַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 3: תהל' לג 9; קמח 5; יוח' א 5; קור"ב ד 6 יְהִ֣י א֑וֹר וַֽיְהִי־אֽוֹר׃ 4וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָא֖וֹר א ברא' א 4: א 10, 12, 18, 21, 25, 31; טימ"א ד 4 כִּי־ט֑וֹב ב ברא' א 4: א 18; ישע' מה 7; איוב כח 10 וַיַּבְדֵּ֣ל אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֥ין הַחֹֽשֶׁךְ׃ 5א ברא' א 5: ירמ' לא 35; תהל' עד 16 וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לָאוֹר֙ י֔וֹם וְלַחֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃ פ

6וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יְהִ֥י א ברא' א 6: א 15-14; ישע' מ 22; מד 24; ירמ' י 12; איוב לז 18; כיפ"ב ג 5 רָקִ֖יעַ בְּת֣וֹךְ הַמָּ֑יִם וִיהִ֣י מַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין מַ֖יִם לָמָֽיִם׃ 7וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֮ אֶת־הָרָקִיעַ֒ וַיַּבְדֵּ֗ל בֵּ֤ין א ברא' א 7: ז 11; שמות כ 4; תהל' קמח 4; משלי ח 29-27 הַמַּ֨יִם֙ אֲשֶׁר֙ מִתַּ֣חַת לָרָקִ֔יעַ וּבֵ֣ין הַמַּ֔יִם אֲשֶׁ֖ר מֵעַ֣ל לָרָקִ֑יעַ ב ברא' א 7: א 9, 11, 15, 24, 30 וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 8וַיִּקְרָ֧א אֱלֹהִ֛ים לָֽרָקִ֖יעַ א ברא' א 8: איוב ט 8 שָׁמָ֑יִם וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שֵׁנִֽי׃ פ

9וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יִקָּו֨וּ הַמַּ֜יִם מִתַּ֤חַת הַשָּׁמַ֨יִם֙ א ברא' א 9: ירמ' ה 22; תהל' קד 9-5; איוב לח 8 אֶל־מָק֣וֹם אֶחָ֔ד וְתֵרָאֶ֖ה ב ברא' א 9: תהל' כד 2-1; כיפ"ב ג 5 הַיַּבָּשָׁ֑ה ג ברא' א 9: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 10וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לַיַּבָּשָׁה֙ אֶ֔רֶץ א ברא' א 10: תהל' לג 7; צה 5; קמו 6 וּלְמִקְוֵ֥ה הַמַּ֖יִם קָרָ֣א ב ברא' א 10: תהל' צה 5; קמו 6 יַמִּ֑ים ג ברא' א 10: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 11וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 11: תהל' קד 14; עבר' ו 7 תַּֽדְשֵׁ֤א הָאָ֨רֶץ֙ דֶּ֔שֶׁא עֵ֚שֶׂב מַזְרִ֣יעַ ב ברא' א 11: קור"א טו 38 זֶ֔רַע עֵ֣ץ ג ברא' א 11: לוקס ו 44 פְּרִ֞י עֹ֤שֶׂה פְּרִי֙ ד ברא' א 11: א 12, 21, 25-24; ו 20; ז 14; ויק' יא 14, 19, 22; דבר' יד 13, 18; קור"א טו 39 לְמִינ֔וֹ אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ עַל־הָאָ֑רֶץ ה ברא' א 11: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 12וַתּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ דֶּ֠שֶׁא עֵ֣שֶׂב מַזְרִ֤יעַ זֶ֨רַע֙ א ברא' א 12: א 11‡ לְמִינֵ֔הוּ וְעֵ֧ץ עֹֽשֶׂה־פְּרִ֛י אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ לְמִינֵ֑הוּ ב ברא' א 12: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 13וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שְׁלִישִֽׁי׃ פ

14וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 14: דבר' ד 19; ישע' מ 26; ירמ' לא 35; תהל' עד 16; קלו 7 יְהִ֤י מְאֹרֹת֙ ב ברא' א 14: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַיּ֖וֹם וּבֵ֣ין הַלָּ֑יְלָה וְהָי֤וּ ג ברא' א 14: ירמ' י 2 לְאֹתֹת֙ ד ברא' א 14: ירמ' לג 20, 25; תהל' קד 19 וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים וּלְיָמִ֖ים וְשָׁנִֽים׃ 15וְהָי֤וּ לִמְאוֹרֹת֙ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָ֑רֶץ א ברא' א 15: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 16וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִ֔ים אֶת־שְׁנֵ֥י א ברא' א 16: תהל' ח 4; קלו 9-8; קור"א טו 41 הַמְּאֹרֹ֖ת הַגְּדֹלִ֑ים אֶת־הַמָּא֤וֹר הַגָּדֹל֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַיּ֔וֹם וְאֶת־הַמָּא֤וֹר הַקָּטֹן֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַלַּ֔יְלָה וְאֵ֖ת ב ברא' א 16: תהל' לג 6; איוב לח 7 הַכּוֹכָבִֽים׃ 17וַיִּתֵּ֥ן אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 17: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָֽרֶץ׃ 18וְלִמְשֹׁל֙ בַּיּ֣וֹם וּבַלַּ֔יְלָה א ברא' א 18: א 4; ישע' מה 7; איוב כח 10 וּֽלֲהַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֣ין הַחֹ֑שֶׁךְ ב ברא' א 18: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 19וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם רְבִיעִֽי׃ פ

20וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יִשְׁרְצ֣וּ הַמַּ֔יִם שֶׁ֖רֶץ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֑ה וְעוֹף֙ יְעוֹפֵ֣ף עַל־הָאָ֔רֶץ עַל־פְּנֵ֖י רְקִ֥יעַ הַשָּׁמָֽיִם׃ 21וַיִּבְרָ֣א אֱלֹהִ֔ים אֶת־א ברא' א 21: ישע' כז 1; נא 9; ירמ' נא 34; תהל' עד 14-13; קד 26-25; קמח 7; איוב ז 12 הַתַּנִּינִ֖ם הַגְּדֹלִ֑ים וְאֵ֣ת כָּל־נֶ֣פֶשׁ הַֽחַיָּ֣ה ׀ הָֽרֹמֶ֡שֶׂת אֲשֶׁר֩ שָׁרְצ֨וּ הַמַּ֜יִם ב ברא' א 21: א 11‡ לְמִֽינֵהֶ֗ם וְאֵ֨ת כָּל־ע֤וֹף כָּנָף֙ לְמִינֵ֔הוּ ג ברא' א 21: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 22וַיְבָ֧רֶךְ אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים לֵאמֹ֑ר א ברא' א 22: א 28; ח 17; ט 1, 7; מז 27; ויק' כו 9 פְּר֣וּ וּרְב֗וּ וּמִלְא֤וּ אֶת־הַמַּ֨יִם֙ בַּיַּמִּ֔ים וְהָע֖וֹף יִ֥רֶב בָּאָֽרֶץ׃ 23וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם חֲמִישִֽׁי׃ פ

24וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ א ברא' א 24: ב 7‡; ירמ' כז 5 נֶ֤פֶשׁ חַיָּה֙ ב ברא' א 24: א 11‡ לְמִינָ֔הּ בְּהֵמָ֥ה וָרֶ֛מֶשׂ וְחַֽיְתוֹ־אֶ֖רֶץ לְמִינָ֑הּ ג ברא' א 24: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 25וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֩ אֶת־חַיַּ֨ת הָאָ֜רֶץ לְמִינָ֗הּ וְאֶת־הַבְּהֵמָה֙ לְמִינָ֔הּ וְאֵ֛ת כָּל־רֶ֥מֶשׂ הָֽאֲדָמָ֖ה לְמִינֵ֑הוּ א ברא' א 25: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 26וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים א ברא' א 26: ג 22; יא 7; ישע' ו 8 נַֽעֲשֶׂ֥ה אָדָ֛ם בְּצַלְמֵ֖נוּ ב ברא' א 26: ה 2-1; רומ' ח 29; קור"א יא 7; אפס' ד 24; קול' ג 10; יעקב ג 9 כִּדְמוּתֵ֑נוּ ג ברא' א 26: תהל' ח 9-7; קטו 16; יעקב ג 7 וְיִרְדּוּ֩ בִדְגַ֨ת הַיָּ֜ם וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֗יִם וּבַבְּהֵמָה֙ וּבְכָל־הָאָ֔רֶץ וּבְכָל־הָרֶ֖מֶשׂ הָֽרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָֽרֶץ׃ 27א ברא' א 27: ב 7 וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ ב ברא' א 27: ה 3 בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ ג ברא' א 27: גלט' ג 28 זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה ד ברא' א 27: מתי יט 4; מרק' י 6 בָּרָ֥א אֹתָֽם׃ 28א ברא' א 28: ה 2 וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָם֮ אֱלֹהִים֒ וַיֹּ֨אמֶר לָהֶ֜ם אֱלֹהִ֗ים ב ברא' א 28: א 22; ו 1; ח 17; ט 1, 7; יז 6; מז 27; שמות א 7; ויק' כו 9; ירמ' כג 3; יחז' לו 11 פְּר֥וּ וּרְב֛וּ וּמִלְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ וְכִבְשֻׁ֑הָ ג ברא' א 28: א 26‡ וּרְד֞וּ בִּדְגַ֤ת הַיָּם֙ וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֔יִם וּבְכָל־חַיָּ֖ה הָֽרֹמֶ֥שֶׂת עַל־הָאָֽרֶץ׃ 29וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים הִנֵּה֩ נָתַ֨תִּי לָכֶ֜ם אֶת־כָּל־עֵ֣שֶׂב ׀ זֹרֵ֣עַ זֶ֗רַע אֲשֶׁר֙ עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־כָּל־הָעֵ֛ץ אֲשֶׁר־בּ֥וֹ פְרִי־עֵ֖ץ זֹרֵ֣עַ זָ֑רַע לָכֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה א ברא' א 29: ט 3; תהל' קד 14, 27; קלו 25; טימ"א ד 3 לְאָכְלָֽה׃ 30וּֽלְכָל־חַיַּ֣ת הָ֠אָרֶץ וּלְכָל־ע֨וֹף הַשָּׁמַ֜יִם וּלְכֹ֣ל ׀ רוֹמֵ֣שׂ עַל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁר־בּוֹ֙ א ברא' א 30: ב 7‡ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֔ה אֶת־כָּל־יֶ֥רֶק עֵ֖שֶׂב ב ברא' א 30: תהל' קיא 5; קמה 16-15; קמז 9 לְאָכְלָ֑ה ג ברא' א 30: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 31א ברא' א 31: א 4‡; תהל' קד 31 וַיַּ֤רְא אֱלֹהִים֙ אֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְהִנֵּה־ט֖וֹב מְאֹ֑ד וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם הַשִּׁשִּֽׁי׃ פ