צָרְתָן

עיר שמיקומה לא ידוע:

יהושע ג 16; מל״א ד 12; ז 46