צָרְפַת

עיר בין צור וצידון, אליהו חולל שם ניסים:

מל״א יז 8-24; לוקס ד 26