צרעת (נרפאה)

מרים:

במד׳ יב 14, 15

נעמן:

מל״ב ה 8-14

ע״י ישוע:

מתי ח 3; מרק׳ א 40-42; לוקס ה 13; יז 12-14

סמכות ניתנת לתלמידים:

מתי י 8