צרעת

מחלת עור, חוקים:

ויק׳ יג; יד; כב 4; במד׳ ה 1-3; יב 14; דבר׳ כד 8; מתי ח 4; לוקס ה 14; יז 14

משפט מאלוהים:

מרים:

במד׳ יב 1-10

גחזי:

מל״ב ה 27

עזריה (עוזיהו):

מל״ב טו 5; דהי״ב כו 20, 21

הסגר מצורעים:

ויק׳ יג 46; במד׳ ה 2; יב 14; מל״ב טו 5; דהי״ב כו 21

בית קברות נפרד:

דהי״ב כו 23

מצורעים אחרים:

יד משה:

שמות ד 6

ארבעה מחוץ לשומרון:

מל״ב ז 3

שמעון:

מרק׳ יד 3