צָרְעָה

עיר בשבט דן או אולי בשבט יהודה:

יהושע טו 33; יט 41

עירו של שמשון:

שפט׳ יג 2, 24, 25; טז 31

חמישה מרגלים משבט דן נשלחו משם כדי לראות אם הארץ טובה:

שפט׳ יח

מבוצרת ע״י רחבעם:

דהי״ב יא 10

חזרו לשם אחרי גלות בבל:

נחמ׳ יא 29