צֳרִי

תכשיר רפואי:

ברא׳ לז 25; מג 11; ירמ׳ ח 22; מו 11; נא 8; יחז׳ כז 17