צריפה

זיקוק, ניקוי זיהומים:

מזהב:

דהי״א כח 18

מכסף:

דהי״א כט 4

מטפורי:

משפטים מתקנים של אלוהים:

ישע׳ א 25; מח 10; ירמ׳ ט 6; זכר׳ יג 9; מלא׳ ג 2, 3

דבר אלוהים הטהור:

תהל׳ יב 7; קיט 140