צרות אופק/קנאות עיוורת BIGOTRY

כללי:

ישע׳ סה 5; מרק׳ ב 16; לוקס ט 49, 50; טו 2; יח 9-14; מה״ש י 28, 45; יח 12, 13

שאול מדבר נגד:

רומ׳ ג 1-23; ד 1-16, 23-25

דוגמאות:

יהושע מבקש להשתיק את אלדד ומידד:

במד׳ יא 27-29

יהודים כלפי שומרונים:

יוח׳ ד 9, 27

כעסו על דברי ישוע בנצרת:

לוקס ד 28

האשימו את ישוע בגידוף:

יוח׳ ה 18

טענו שישוע הוא זולל וסובא:

מתי יא 18, 19

טענו נגד ישוע שהוא מתידד עם חוטאים:

לוקס ז 39; טו 2; יט 5-7

שהוא פועל נגד מסורות העם:

לוקס יא 38, 39

במקרה של האיש שנולד עיוור:

יוח׳ ט 28, 29, 34

בעניין הטפת שאול:

מה״ש כא 28, 29; כב 22

השומרונים מסרבים לקבל את פני ישוע:

לוקס ט 52, 53

התלמידים גערו באלה שרצו להביא ילדים לישוע:

מתי יט 13; מרק׳ י 13; לוקס יח 15

המאמינים:

התנגדו להטפת הבשורה ללא־יהודים:

מה״ש י 45; יא 2, 3; כא 20-25

בעניין ברית מילה:

מה״ש טו 1-10, 24; גלט׳ ב 3-5

בקנאות:

רומ׳ י 2, 3

ברדיפות:

תסל״א ב 15, 16

מנעו מאחרים לגרש שדים:

מרק׳ ט 38-40; לוקס ט 49, 50

יוחנן ויעקב רצו להוריד אש על השומרונים:

לוקס ט 51-56

שאול רדף אחרי המאמינים בישוע:

מה״ש כב 3, 4 עם ט 1-5; כו 9; גלט׳ א 13, 14; פיל׳ ג 6 ; ;