צוֹר

1. ממלכה, חירם המלך:

שמ״ב ה 11; מל״א ה; דהי״א יד 1; דהי״ב ב 4

שולח חומרים לבניית ארמון לדוד:

דהי״ב ב 4

חומרים נשלחו משם לשלמה לבניית ארמונו ובית המקדש:

מל״א ה 15-26; ט 10, 11; דהי״ב ב 4-17

2. עיר על שפת הים התיכון, בגבול הצפוני של שבט אשר:

יהושע יט 29

מבוצרת:

יהושע יט 29; שמ״ב כד 7

מסחרה:

מל״א ט 26-28; י 11; ישע׳ כג; יחז׳ כז; כח 1-19; זכר׳ ט 2; מה״ש כא 3

סוחריה:

ישע׳ כג 8

קיימת מימי קדם:

ישע׳ כג 7

עושרה:

ישע׳ כג 8; זכר׳ ט 3

נבוכדנאצר הטיל עליה מצור:

יחז׳ כו 7; כט 18

ישוע עבר באזור:

מתי טו 21

ישוע מרפא את בת האישה הכנענית באזור:

מתי טו 21-28; מרק׳ ז 24-31

המונים באים משם כדי לשמוע את ישוע ולהרפא:

מרק׳ ג 8; לוקס ו 17

שנאת הורדוס אגריפס כלפיה:

מה״ש יב 20-23

שאול ביקר:

מה״ש כא 3-7

עומדת להשפט:

מתי יא 21, 22; לוקס י 13, 14

נבואות אודות:

ישע׳ כג; ירמ׳ כה 22; כז 1-11; מז 4; תהל׳ מה 13; פז 4