צפע, צפעוני

נחש:

ישע׳ יא 8; יד 29; כב 24; נט 5; ירמ׳ ח 17

נשך את שאול:

מה״ש כח 3

מטפורי:

מתי ג 7; כג 33; לוקס ג 7