צָפְנַת פַּעְנֵחַ

שם שנתן פרעה ליוסף:

ברא׳ מא 45