צְפַנְיָה

1. כוהן מזמן צדקיהו המלך, נשלח לירמיהו לבקש שהנביא יתפלל:

ירמ׳ כא 1, 2

.מראה לירמיהו את מכתב נביא השקר:

ירמ׳ כט 25-29

הובא לריבלה ונהרג:

מל״ב כה 18-21; ירמ׳ נב 24-27

2. בן משפחת קהת:

דהי״א ו 21

3. נביא בזמן יושיהו:

צפנ׳ א 1

4. אבי יושיהו:

זכר׳ ו 10, 14