צִפְיוֹן

בן גד:

ברא׳ מו 16 נקרא צְפֹון בבמד׳ כו 15