צפחת

כלי לנוזלים:

שמ״א כו 11; מל״א יד 3; מל״ב ב 20