צְפֹו, צְפִי

בן אליפז:

ברא׳ לו 11, 15; דהי״א א 36