צֹעַר

עיר המואבים ליד נהר הירדן:

ברא׳ יג 10

שטחה:

דבר׳ לד 3; ישע׳ טו 5; ירמ׳ מח 34

נלחמו במלך כדרלעמר:

ברא׳ יד 2, 8

לא נהרסה עם סדום ועמורה:

ברא׳ יט 20-23, 30