צֹעַן

עיר במצרים:

במד׳ יג 22

נבואות אודות:

יחז׳ ל 14

חכמיה היו יועצים לפרעה:

ישע׳ יט 11, 13; ל 4