צניעות

מאפיינת את המאמין:

טיט׳ ב 12

אצל נשים:

טימ״א ב 15, 9

דוגמאות:

שאול:

שמ״א ט 21

ושתי:

אסתר א 11, 12

אליהוא:

איוב לב 4-7