צִלְּתַי

1. איש שבט בנימין:

דהי״א ח 20

2. ראש אלף של שבט מנשה:

דהי״א יב 21