צלצלים

כלי קשת

עשוי נחושת:

דהי״א טו 19, 28; קור״א יג 1

בשימוש במשכן:

שמ״ב ו 5; דהי״א יג 8; טו 16, 19, 28

בשימוש בבית המקדש:

תהל׳ קנ 5; דהי״ב ה 12, 13; דהי״א טז 5, 42; כה 1, 6

במועדים מיוחדים:

ביום הכיפורים:

דהי״ב כט 25

בהנחת יסודות בית המקדש:

עזרא ג 10, 11

בחוכת החומה:

נחמ׳ יב 27, 36