צְלָפְחָד

נכד של גלעד, בנותיו ביקשו לא לאבד את נחלתו:

במד׳ כז 1-11; לו; יהושע יז 3-6; דהי״א ז 15