צֵלַע

עיר בשבט בנימין, שאול נקבר שם:

יהושע יח 28; שמ״ב כא 14