צַלְמֹנָה

אחת התחנות של ישראל במדבר:

במד׳ לג 41, 42