צַלְמוֹן

1. גבעה בשומרון:

שפט׳ ט 48; תהל׳ סח 15

2. אחד מגיבורי דוד:

שמ״ב כג 28