צלם

מטפורי:

האדם נברא בצלם אלוהים:

ברא׳ א 26, 27; ה 1; ט 6; יעקב ג 9

צלם אלוהים כתוצאת הלידה החדשה:

תהל׳ יז 15; רומ׳ ח 29; קור״ב ג 18; אפס׳ ד 24; קול׳ ג 10; יוח״א ג 1-3

משיח כצלם אלוהים:

קול׳ א 15; עבר׳ א 3