ציצית

על כנף הבגד:

במד׳ טו 37-41; דבר׳ כב 12

הפרושים הרחיבו:

מתי כג 5

ישוע לבש:

מתי ט 20; יד 36