צינה

סוג של מגן גדול, בשימוש נושאי חנית:

ירמ׳ מו 3; יחז׳ כג 24; כו 8; לח 4; לט 9; תהל׳ ה 13; לה 2; צא 4; דהי״א יב 9, 25, 35; דהי״ב יא 12; יד 7; כה 5

עשויה נחושת:

שמ״א יז 6, 40

עשויה זהב:

מל״א י 16; דהי״ב ט 15