צִיּוֹן

מצודה בירושלים, נכבשו ע״י דוד:

שמ״ב ה 6-9; דהי״א יא 5-7

נקראת ״עיר דוד״:

שמ״ב ה 7, 9; ו 12, 16; מל״א ח 1; דהי״א יא 5, 7; טו 1, 29; דהי״ב ה 2

ארון הברית הונח בה:

שמ״ב ו 12, 16; מל״א ח 1; דהי״א טו 1, 29; דהי״ב ה 2

שלמה העביר את הארון משם להר מוריה:

מל״א ח 1; דהי״ב ה 2 עם ג 1

שם נרדף לישראל:

מל״ב יט 21, 31; ישע׳ לה 10; מ 9; מט 14; נא 16; נב 1, 2, 7, 8; ס 14; סב 1, 11; ירמ׳ לא 6; נ 5; יואל ב 1, 15; תהל׳ ט 11; מח 3, 12, 13; עד 2; קלב 13; קלז 1; איכה א 4; מתי כא 5; יוח׳ יב 15; רומ׳ ט 33; יא 26; כיפ״א ב 6

שם נרדף לירושלים:

ישע׳ לג 14, 20; ירמ׳ ט 18; ל 17; זכר׳ ט 13; תהל׳ פז 2, 5; קמט 2; שה״ש ג 11

נקראת עיר אלוהים:

ישע׳ ס 14; תהל׳ פז 2, 3

שיקומה מובטחת:

ישע׳ נא 3, 11, 16; נב 1, 2, 7, 8; נט 20; ס 14; עבד׳ א 17-21; צפנ׳ ג 14, 16; זכר׳ א 14, 17; ב 11, 14; ח 2, 3; ט 9, 13

כינוי לעיר הנושעים:

עבר׳ יב 22; התג׳ יד 1