צייד

מותר בתורה:

ויק׳ יז 13

ע״י נימרוד:

ברא׳ י 9

ע״י עשיו:

ברא׳ כז 3, 5, 30, 33

ע״י ישמעאל:

ברא׳ כא 20

אריות:

איוב י 16

עופות:

שמ״א כו 20; עמוס ג 5; תהל׳ קמ 6; קמא 9, 10; משלי א 17; איכה ג 52; קהלת ט 12

מטפורי:

ירמ׳ טז 16