צִיחָא

1. אחד הנתינים:

עזרא ב 43; נחמ׳ ז 46

2. מנהיג של הנתינים:

נחמ׳ יא 21