ציוני גבול

אסור להסיר או להזיז אותם:

דבר׳ יט 14; כז 17; הושע ה 10; משלי כב 28; כג 10; איוב כד 9