צִיבָא

עבד שאול המלך, נאמנותו למפיבושת:

שמ״ב ט

נאמנותו לדוד:

שמ״ב טז 1-4; יט 18, 27-30