צֹחַר

1. אבי אפרון:

ברא׳ כג 8; כה 9

2. בן שמעון:

ברא׳ מו 10; שמות ו 15

3. בן חלאה:

דהי״א ד 7