צוּרִישַׁדָּי

אבי שלומיאל:

במד׳ א 6; ב 12; ז 36, 41; י 19