צוּף

1. בן משפחת קהת:

שמ״א א 1; דהי״א ו 20

2. אזור צפון־מערב לירושלים:

שמ״א ט 5