צוואה

עבר׳ ט 16-18

של אברהם:

ברא׳ כה 5, 6

של יעקב:

ברא׳ מח; מט

של דוד:

מל״א ב 1-9

של יהושפט:

דהי״ב כא 3

אין לבטלה:

גלט׳ ג 15

נכנס לתוקף רק אחרי מות המוריש:

עבר׳ ט 16, 17